SAMENWERKINGSBANDEN

Samenwerkingsverbanden

Internos is een organisatie die aansluit bij de vragen en wensen van de cliënten. Deze houding hebben we ook naar onze collega-instellingen. Wij zijn ons terdege bewust van het belang van de ontwikkelingen en vernieuwingen in de verpleging en verzorging in de thuiszorg.

Basis CMYK

Internos is aangesloten bij BTN, een vereniging die zich sterk maakt voor cliëntkeuze en het zoveel mogelijk leveren van zorg in eigen regie van de cliënt – www.branchebelang-thuiszorg.nl

Binnen Drechtzorg participeren wij in de ketensamenwerking voor wondzorg, dementie, palliatieve zorg en CVA-zorg – www.drechtzorg.nl

Een zichtbare schakel is een wijkverpleegkundige die bewoners met langdurige en meervoudige problemen op het gebied van zorg, wonen en welzijn kan helpen. Een paar medewerkers van Internos treden op als zichtbare schakels in de wijken in de regio. Dit zijn de wijkverpleegkundigen nieuwe stijl – www.zichtbareschakeldordrecht.nl en www.zichtbareschakelzwijndrecht.nl

Vanuit Internos is het samenwerkingsproject het wijkleerbedrijf Helpende Handen in Sterrenburg ontstaan. Hierdoor zijn er voor de wijkbewoners alternatieven mogelijk waarin reguliere indicaties niet voorzien – www.helpendehandendordrecht.nl

Constant ontwikkelen en vernieuwen voor de cliënt, de beste zorg leveren we samen

Verder werken wij mee aan een ondersteuningstraject op het gebied van wonen en welzijn binnen Zwijndrecht in het Vivera-samenwerkingsconvenant. De Vivera-infopunten staan vermeld op de website van de gemeente Zwijndrecht, Zorg en Welzijn – www.zwijndrecht.nl

Internos staat voor het zo lang mogelijk blijven wonen in de eigen vertrouwde omgeving. Dat is ook waar de Woningbouwvereniging Heerjansdam voor staat. Oudere Heerjansdammers moeten soms noodgedwongen het dorp verlaten omdat de eigen woonomgeving niet voldoende comfort meer geeft op het gebied van zelfstandig, veilig wonen en zorg. Daarom wordt gewerkt aan het realiseren van een centrum waarin wonen en zorg gecombineerd kunnen worden. Lees hier de speciale editie met alle informatie over het Wooncentrum aan de Sportlaan.

Internos heeft zich actief aangesloten bij Het Netwerk Palliatieve Zorg Waardenland – www.netwerkpalliatievezorg.nl