Overname Internos Thuiszorg door MOB

MOB heeft met ingang van 9 maart 2016 Internos thuiszorg overgenomen. Zowel MOB als Internos bieden diensten op het gebied van zorg en welzijn. Met de overname is de zorg voor ruim duizenden zieken en ouderen uit Drechtsteden verzekerd. Ook de werkgelegenheid van de ruim 280 medewerkers van Internos is door de overname gewaarborgd.

Directeur Financiën en Bedrijfsvoering van MOB is blij met de overname. Jacco Lamper vertelt: “We zijn blij dat we nu samen met de medewerkers van Internos de dienstverlening aan de cliënten zonder onderbreking kunnen voortzetten. We zijn er trots op om ook in Drechtsteden onze visie met de cliënt centraal uit kunnen rollen.”

Dankzij de overname is de continuïteit van deze belangrijke diensten gegarandeerd gebleven. De medewerkers van Internos hebben de dienstverlening dankzij de redding, zonder onderbreking voort kunnen zetten. Door de overname kan ook de een-op-eenrelatie tussen zorgverlener en klant blijven bestaan.

De overname zorgt ook voor continuïteit van de werkgelegenheid. Directeur van MOB, Ismail Meral deelt het enthousiasme over het bereikte resultaat: “Door de overname wordt de toegevoegde waarde van MOB nogmaals bevestigd!”