Nieuwsbrief Cliëntenraad Internos

Beste lezer,

Wij hebben voor 2018 diverse plannen waarover we u in deze eerste nieuwsbrief willen informeren.

Wie zijn we?
De cliëntenraad van Internos heeft op dit moment de volgende functieverdeling:

Jan van Baren, Voorzitter
Ellen Willemse, Lid
Jacqueline v.d. Bergh, Lid
Annette Tonino, Lid
Anky Romeijnders, Lid
Arnold Gortzak, Lid
Marion Landman, Lid

Wat doen we?
De cliëntenraad Internos vergadert zes (6) maal per jaar om uw belangen te behartigen bij Internos. Hiervoor heeft de raad de mogelijkheid om over belangrijke zaken en onderwerpen advies uit te brengen en goedkeuring te geven. Ook kan zij als raad onderwerpen ter sprake brengen die voor verbetering of aanpassing vatbaar zijn. Onderwerpen waarover de raad advies kan uitbrengen zijn bijvoorbeeld de bescherming van persoonsgegevens, Clavisio (sleutelkluisje) op de deur en de grote beslissingen van MOB die Internos aangaan. Bij deze overleggen is ook de bestuurder van Internos, Jacco Lamper, geregeld aanwezig.

Zet het in uw agenda: vrijdag 8 juni | cliëntendag
Na een geslaagde cliëntendag in 2017 zullen wij dit als cliëntenraad in 2018 herhalen. Houd hiervoor de volgende nieuwsbrief in de gaten. De cliëntendag voor 2018 zal plaatsvinden op vrijdag 8 juni 2018.

Hoe komt u met ons in contact?
De cliëntenraad van Internos wil graag met u als cliënt in contact komen. Dit willen wij doen om te weten te komen wat er bij de cliënten leeft. Zo kunnen we u als cliënt beter vertegenwoordigen. In de volgende nieuwsbrief komen we op dit onderwerp terug. Heeft u nu al vragen, opmerkingen of wilt u iets belangrijks vertellen aan de cliëntenraad, dan kunt u ons bereiken via het volgende e-mail adres: clientenraad@internosthuiszorg.nl

Tot slot
Het doet ons een genoegen om voor u deze nieuwsbrief te maken. We zullen u proberen op de hoogte te houden van wat de cliëntenraad van Internos doet, gaat doen en voor u kán doen. Heeft u ideeën voor onderwerpen in de volgende nieuwsbrieven, laat het ons dan alstublieft weten!

[Download niet gevonden]