Cliënten genieten op Internos Cliëntendag

Waren er vorig jaar bij de 1e cliëntenmiddag 100 cliënten/mantelzorgers aanwezig. Nu mocht de cliëntenraad ruim 150 cliënten/mantelzorgers van harte welkom heten! Voor deze bijeenkomst in de Plint in Dordrecht was een gevarieerd programma samengesteld, waarin ruimte was voor: gezellig samen zijn, entertainment, informatie en een goed gesprek met de cliëntenraad.

Directeur van Internos Thuiszorg, Jacco Lamper vertelde over de nieuwe zorgmogelijkheden: Het Volledig Pakket Thuis. Cliënten kunnen gewoon thuis blijven wonen en de volledige zorg krijgen van Internos. Volgens Jacco Lamper:“Het is fijn dat wij ons kunnen blijven vernieuwen voor de toekomst maar daarbij vergeet ik onze cliënten niet, ik bedank alle cliënten die in de afgelopen moeilijke jaren Internos Thuiszorg trouw zijn gebleven”

Leden van de cliëntenraad gingen gedurende het programma informeel in gesprek met de aanwezige cliënten en toetste de stelling: Is het waar dat: Internos zegt wat ze doet en doet wat ze zegt? In een later dit jaar te verschijnen nieuwsbrief zullen de cliënten/mantelzorgers geïnformeerd over de resultaten van deze gesprekjes.

De Vreugdefabiek zorgde met hun Krasse Knarren Show voor heerlijk vermaak. Herinneringen aan het oude Dordrecht werden opgehaald door beelden uit archief filmpjes.

Dat veel cliënten zich hebben vermaakt blijkt uit de reacties “Ik vind het heel gezellig!”