Uitnodiging: Niet aangeboren hersenletsel en seksualiteit

Op dinsdag 16 oktober organiseert de CVA keten eensymposium voor alle artsen, huisartsen, paramedici, ver- pleegkundigen en thuiszorg-medewerkers in onze regio. De bijeenkomst wordt gehouden van 16:30—22:00 uur in het Albert Schweitzerziekenhuis, locatie Dordwijk.

Sprekers

Na een hersenbeschadiging gaat het leven veranderd door. Ondanks het taboe op seksualiteit, moet er- kend worden dat ook het seksueel func􏰀oneren verandert na hersenbeschadiging, niet alleen door fysie- ke factoren (bijv. spas􏰀citeit, sensibiliteitsstoornissen, pijn) maar ook door neuropsychologische en psy- chosociale factoren (ontremming, libidoverlies, verminderd inlevingsvermogen).

Sprekers zijn Dr. Ben van Cranenburgh, neurowetenschapper en hoofddocent bij ITON en Drs. Niels Farenhorst, klinisch psycholoog. Hun presenta􏰀es bieden een overzicht van deze veranderingen en geven prak􏰀sch bruikbare analysemodellen alsmede een aanzet tot mogelijke interven􏰀es. Er zal ook in kleine groepen gediscussieerd worden over prak􏰀jkcasussen.

Casus insturen

Beide sprekers willen de inhoud van hun bijdrage zo veel mogelijk afstemmen op wat er bij u speelt rond- om dit onderwerp. U kunt daarom vooraf een casus met een seksueel probleem opsturen: kort en to the point maximaal 1 A-4, uiterlijk een week tevoren mailen naar info@s􏰀ch􏰀ngiton.nl.

Programma

  1. 16:30 Inloop met buffet en informa􏰀emarkt
  2. 17:15 Dr. Ben van Cranenburgh-seks in het brein
  3. 18:45 Koffie /thee pauze
  4. 19:15 Drs. Niels Farenhorst-seksualiteit na hersen- beschadiging
  5. 20:45 Casuïs􏰀ek
  6. 21:30 Afslui􏰀ng met borrel en hapje en uitdelen van cer􏰀ficaten van deelname

Kosten

Gra􏰀s voor leden van Drechtzorg. Niet leden be- talen vooraf €50,00. Kosten voor no show €25,00.

U kunt zich aanmelden via de site van S􏰀ch􏰀ng Drechtzorg. Wees op 􏰀jd, want vol = vol! www.drechtzorg.nl/save-the-date-16-oktober-niet-aangeboren-hersenletsel-en-seksualiteit/