het coronavirus mob internos

Het coronavirus

De overheid heeft verscherpte maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus in Nederland afgekondigd.

Als zorgorganisatie nemen wij onze verantwoordelijkheid en willen zeker niet bijdragen aan verdere verspreiding van het virus. De prioriteit in onze organisatie ligt bij het beschermen van onze bewoners, cliënten en medewerkers. 

Onze organisatie houdt a zich aan de verscherpte hygiëne en andere voorzorgsmaatregelen opgesteld door het RIVM. Dit heeft tot gevolg dat onze organisatie heeft besloten om de dagbesteding te sluiten. Daarnaast zullen onze maatschappelijke werkers u zoveel mogelijk telefonisch helpen. Deze maatregelen duren tot 28 april  2020.

Wilt u meer weten over de maatregelen van het RIVM? Kijk dan op https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/31/coronamaatregelen-verlengd-tot-en-met-dinsdag-28-april 

Internos symposium 1 oktober 2019

Het wondteam van InternosThuiszorg kijkt  terug op een zeer geslaagd symposium met 86 deelnemers. Ook de reacties van de sponsors en de medewerkers zijn over het algemeen erg positief geweest! Voor 66% van de deelnemers voldeed het voldoende aan de verwachtingen en voor 30% zelfs volledig.

Op de locatie ‘Het Spektakel’ zijn we gastvrij ontvangen. Hét subtiel genietmomentje was een Brokking gebakje met het logo van Internos, ondertussen konden collega’s bijpraten. In de pauze stonden lekkere belegde broodjes en een kopje so Beoordeling-workshops.docx (127 downloads) ep voor ons klaar.

Bij de inschrijfbalie konden medewerkers testen hoe goed zij handhygiëne toepassen. Onder speciale lampen werd ieder vergeten plekje zichtbaar.

De standruimte was mooi en ruim opgezet. De  Internos medewerkers konden hierdoor hun kennis omtrent allerlei materialen op het gebied van wond- stoma-, urolgie- en continentiezorg bijspijkeren. Er was veel herkenning over producten die we gebruiken, maar ook was er veel interesse voor onbekende hulpmiddelen.

Jacco Lamper opende het symposium waarna de plenaire sessie begon. Dagvoorzitter Neli Soares zorgde ervoor dat de onderwerpen vloeiend in elkaar overliepen. Wilma van der Eijk kwam met een indrukwekkend verhaal over wondzorg in Malawi.
Alle deelnemers vonden het een(zeer) goede presentatie. Daarna legde Ellen Verspui het belang uit van goede (hand)hygiëne op de juiste momenten.
75% van de deelnemers vonden dit een (zeer) goede presentatie.
De laatste spreker was de heer Bakir met een presentatie over de kijk op gezondheid vanuit de Islam. Hij was helaas achter in de zaal slechter verstaanbaar vandaar  de wellicht wat wisselende beoordelingen.

Inmiddels was de temperatuur in de zaal flink opgelopen en begonnen de magen te knorren. Tijd voor pauze, een broodje en standbezoek, vervolgens verspreidden de groepen zich richting naastgelegen lokalen voor de workshops. Er werden zes workshops aangeboden waarvan iedere deelnemer er twee kon kiezen.

De locatie werd door iedereen als (zeer goed) ervaren en ook de organisatie was (zeer) goed. Het tijdstip werd door 96% als (zeer) goed beoordeeld. Natuurlijk zijn er zeker ook puntjes van kritiek die we meenemen voor een volgende keer.

Want dat het voor herhaling vatbaar is, daar zijn we van overtuigd!

Bekijk de beoordeling van de workshops Beoordeling-workshops.docx (127 downloads) .

Feestelijke opening ontmoetingsplek Samenzijn, 4 november!

Op 4 november 2019 om 15.15u zal wethouder Peter Heijkoop de nieuwe ontmoetingsplek Samenzijn feestelijk openen.

Deze ontmoetingsplek is ingericht voor Turkse en Marokkaanse ouderen.

U bent van harte welkom om dit met ons te vieren op 4 november van 14.00-16.00u in Het Stadswiel, Beverwijckstraat 37, Dordrecht.

Aanmelden kan via Saziye: s.kemaldar@internosthuiszorg.nl!

Internos Symposium

Als wondteam zijn wij zeer verheugd om jullie te mogen uitnodigen voor het eerste symposium van Internos. Deze vindt plaats op dinsdag 1 oktober a.s. We hebben een gevarieerd programma samengesteld met plenaire sessies, workshops en diverse stands. Zo is het symposium voor iedereen leuk en leerzaam.
 
Datum: dinsdag 1 oktober 2019
Tijd: 16:00 – 20:30 uur
Locatie: Spektakel – Norderstedtplein 10, 3332 GK Zwijndrecht
 
//LET OP: Alleen voor zorgmedewerkers van Internos

Cliëntendag Internos

Op 11 september van 13.30 tot 17.00u is het zover! De jaarlijkse cliëntendag van Internos!

We nodigen alle cliënten van Internos uit om samen met ons dit jaarlijkse evenement te vieren! Er is een uitgebreid programma, muziek, (halal) hapjes en vervoer wordt verzorgd!

U komt toch ook? Meld u aan via 078-6483838.

Symposium*

Dinsdag 1 oktober 2019 organiseert het wondteam het 1e wond/continentie/stoma symposium voor alle Internos zorg medewerkers van niveau 2 t/m5.

Omdat dit een verplicht symposium is, mag er 3 uur cursustijd worden geschreven. Op het symposium zal deelname worden geregistreerd. Accreditatie wordt aangevraagd.

Dit is een vooraankondiging!! De definitieve uitnodiging volgt nog en dan zal ook de inschrijving plaats gaan vinden. 

Vraagje: Wij zijn nog op zoek naar een passende naam voor dit symposium, is er iemand met het gouden idee? Graag een bericht via medewerkersportaal naar wondzorg. Beloning zal iets lekkers zijn.

Wij hopen jullie allen te zien op deze unieke middag/avond waar zeker lang over zal worden nagepraat! Onderstaand het voorlopige programma. 

Locatie:
Spektakel
Norderstedtplein 10
3332 GK Zwijndrecht

16.00 uur – Ontvangst

16.30 uur – Start plenaire sessie:

Vermoedelijke onderwerpen:

*Interactieve hygiëne quiz
*Wondzorg in Afrika
*Cultuurverschillen in beleving stoma/continentie/wondzorg

18.00 uur – Broodjesbuffet

19.00 uur – Workshops:

Helpenden: 
Workshop 1: Huis-tuin en keukenwondjes
Workshop 2: Continentiezorg

Verzorgenden en (wijk)verpleegkundigen:
Keuzemenu (2 kiezen)
Workshop 1: Knip en plak sessie stomamateriaal
Workshop 2: Condoomkatheter
Workshop 3: Continentiezorg
Workshop 4: Verbandmaterialen

20.30 uur – Afsluitende borrel

*Voorlopige uitnodiging.

Uitnodiging: Niet aangeboren hersenletsel en seksualiteit

Op dinsdag 16 oktober organiseert de CVA keten eensymposium voor alle artsen, huisartsen, paramedici, ver- pleegkundigen en thuiszorg-medewerkers in onze regio. De bijeenkomst wordt gehouden van 16:30—22:00 uur in het Albert Schweitzerziekenhuis, locatie Dordwijk.

Sprekers

Na een hersenbeschadiging gaat het leven veranderd door. Ondanks het taboe op seksualiteit, moet er- kend worden dat ook het seksueel func􏰀oneren verandert na hersenbeschadiging, niet alleen door fysie- ke factoren (bijv. spas􏰀citeit, sensibiliteitsstoornissen, pijn) maar ook door neuropsychologische en psy- chosociale factoren (ontremming, libidoverlies, verminderd inlevingsvermogen).

Sprekers zijn Dr. Ben van Cranenburgh, neurowetenschapper en hoofddocent bij ITON en Drs. Niels Farenhorst, klinisch psycholoog. Hun presenta􏰀es bieden een overzicht van deze veranderingen en geven prak􏰀sch bruikbare analysemodellen alsmede een aanzet tot mogelijke interven􏰀es. Er zal ook in kleine groepen gediscussieerd worden over prak􏰀jkcasussen.

Casus insturen

Beide sprekers willen de inhoud van hun bijdrage zo veel mogelijk afstemmen op wat er bij u speelt rond- om dit onderwerp. U kunt daarom vooraf een casus met een seksueel probleem opsturen: kort en to the point maximaal 1 A-4, uiterlijk een week tevoren mailen naar info@s􏰀ch􏰀ngiton.nl.

Programma

  1. 16:30 Inloop met buffet en informa􏰀emarkt
  2. 17:15 Dr. Ben van Cranenburgh-seks in het brein
  3. 18:45 Koffie /thee pauze
  4. 19:15 Drs. Niels Farenhorst-seksualiteit na hersen- beschadiging
  5. 20:45 Casuïs􏰀ek
  6. 21:30 Afslui􏰀ng met borrel en hapje en uitdelen van cer􏰀ficaten van deelname

Kosten

Gra􏰀s voor leden van Drechtzorg. Niet leden be- talen vooraf €50,00. Kosten voor no show €25,00.

U kunt zich aanmelden via de site van S􏰀ch􏰀ng Drechtzorg. Wees op 􏰀jd, want vol = vol! www.drechtzorg.nl/save-the-date-16-oktober-niet-aangeboren-hersenletsel-en-seksualiteit/

Casuïstiekbespreking : Palliatieve sedatie

Op woensdag 19 september organiseert het NPZ Waardenland de derde casuïstiek- bespreking van dit jaar.

De bijeenkomst wordt gehouden van 18:00-20:00 uur in de recreatiezaal van Woon- Zorgcentrum De Merwelanden Haringvlietstraat 515, 3313 EM Dordrecht 17.30 staat er een broodmaaltijd voor u klaar.

Inhoud van de avond

Sprekers van de avond zijn Franca Horstink, specialist ouderengeneeskunde en kaderarts palliatieve zorgen Heleen Roos, palliatief verpleegkundige. Franca Horstink bespreekt de medische kant. Wat palliatie- ve sedatie inhoud, de indicatie en medicatie die daarbij worden gehandhaafd. Heleen Roos zal ingaan op de verpleegkundige aspecten bij palliatieve sedatie. In het tweede deel van de avond is er ruimte voor vragen uit eigen casuïstiek en kunnen ervaringen gedeeld worden. De bijeenkomst is geaccrediteerd voor verpleegkundigen en verzorgenden.

De avond is bedoeld voor zorgverleners werkzaam in de gezondheidszorg in de regio Dordrecht e.o. en Gorinchem e.o. De avond is voor mensen die werkzaam zijn bij een van de leden van het

NPZ Waardenland gratis, niet-leden brengen wij €15 in rekening.

Reserveert u deze datum in uw agenda? U kunt zich aanmelden via de website van
Stichting Drechtzorg: https://www.drechtzorg.nl/agenda/casuistiekbespreking-palliatieve-sedatie/

“Community met elkaar, voor elkaar”

Uit onderzoek van Tineke Fokkema ”Eenzaam en dan” (2005) blijkt dat eenzaamheid en depressie onder Turkse ouderen groter is dan onder andere allochtone ouderen. Als reden wordt onder andere genoemd de hoge verwachtingen, die Turkse ouderen hebben van de zorg door de kinderen voor hun ouders en depressieve en lichamenlijke klachten. Uit de praktijk moet echter worden geconstateerd dat de kinderen niet aan deze verwachtingen kunnen voldoen, overbelasting van zorgtaken ervaren en daardoor zelf gezondheidsproblemen ondervinden.

Door de financiële steun van Oranjefonds is het mogelijk dat Stichting Prefuru, Internos thuiszorg en werkgroep Merhaba een ontmoetingsplek voor Turkse ouderen starten.
Het bijzondere van deze ontmoetingsplek is dat cultuursensitiviteit centraal staat en aansluit bij hun belevingswereld. Het doel is dat de ouderen de plek ervaren als hun tweede huis. Zij voelen zich minder eenzaam, nuttig en gewaardeerd. Stichting Prefuru zal haar methodieken en expertise beschikbaar stellen om de inloop cultuursensitief en selfsupporting te houden.
De ontmoetingsplek voor en door Turkse ouderen is gestart op 7 mei 2018 met het werven van vrijwilligers en het bekend maken van het project.

Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met Neli Soares 06- 34042992 of Margriet May 06-15440075. Meer informatie kunt u lezen in het persbericht.

1 2