Feestelijke opening ontmoetingsplek Samenzijn, 4 november!

Op 4 november 2019 om 15.15u zal wethouder Peter Heijkoop de nieuwe ontmoetingsplek Samenzijn feestelijk openen.

Deze ontmoetingsplek is ingericht voor Turkse en Marokkaanse ouderen.

U bent van harte welkom om dit met ons te vieren op 4 november van 14.00-16.00u in Het Stadswiel, Beverwijckstraat 37, Dordrecht.

Aanmelden kan via Saziye: s.kemaldar@internosthuiszorg.nl!

Internos Symposium

Als wondteam zijn wij zeer verheugd om jullie te mogen uitnodigen voor het eerste symposium van Internos. Deze vindt plaats op dinsdag 1 oktober a.s. We hebben een gevarieerd programma samengesteld met plenaire sessies, workshops en diverse stands. Zo is het symposium voor iedereen leuk en leerzaam.
 
Datum: dinsdag 1 oktober 2019
Tijd: 16:00 – 20:30 uur
Locatie: Spektakel – Norderstedtplein 10, 3332 GK Zwijndrecht
 
//LET OP: Alleen voor zorgmedewerkers van Internos

Cliëntendag Internos

Op 11 september van 13.30 tot 17.00u is het zover! De jaarlijkse cliëntendag van Internos!

We nodigen alle cliënten van Internos uit om samen met ons dit jaarlijkse evenement te vieren! Er is een uitgebreid programma, muziek, (halal) hapjes en vervoer wordt verzorgd!

U komt toch ook? Meld u aan via 078-6483838.

 

Symposium*

Dinsdag 1 oktober 2019 organiseert het wondteam het 1e wond/continentie/stoma symposium voor alle Internos zorg medewerkers van niveau 2 t/m5.

Omdat dit een verplicht symposium is, mag er 3 uur cursustijd worden geschreven. Op het symposium zal deelname worden geregistreerd. Accreditatie wordt aangevraagd.

Dit is een vooraankondiging!! De definitieve uitnodiging volgt nog en dan zal ook de inschrijving plaats gaan vinden. 

Vraagje: Wij zijn nog op zoek naar een passende naam voor dit symposium, is er iemand met het gouden idee? Graag een bericht via medewerkersportaal naar wondzorg. Beloning zal iets lekkers zijn.

Wij hopen jullie allen te zien op deze unieke middag/avond waar zeker lang over zal worden nagepraat! Onderstaand het voorlopige programma. 

Locatie:
Spektakel
Norderstedtplein 10
3332 GK Zwijndrecht

16.00 uur – Ontvangst

16.30 uur – Start plenaire sessie:

Vermoedelijke onderwerpen:

*Interactieve hygiëne quiz
*Wondzorg in Afrika
*Cultuurverschillen in beleving stoma/continentie/wondzorg

18.00 uur – Broodjesbuffet

19.00 uur – Workshops:

Helpenden: 
Workshop 1: Huis-tuin en keukenwondjes
Workshop 2: Continentiezorg

Verzorgenden en (wijk)verpleegkundigen:
Keuzemenu (2 kiezen)
Workshop 1: Knip en plak sessie stomamateriaal
Workshop 2: Condoomkatheter
Workshop 3: Continentiezorg
Workshop 4: Verbandmaterialen

20.30 uur – Afsluitende borrel

*Voorlopige uitnodiging.

Uitnodiging: Niet aangeboren hersenletsel en seksualiteit

Op dinsdag 16 oktober organiseert de CVA keten eensymposium voor alle artsen, huisartsen, paramedici, ver- pleegkundigen en thuiszorg-medewerkers in onze regio. De bijeenkomst wordt gehouden van 16:30—22:00 uur in het Albert Schweitzerziekenhuis, locatie Dordwijk.

Sprekers

Na een hersenbeschadiging gaat het leven veranderd door. Ondanks het taboe op seksualiteit, moet er- kend worden dat ook het seksueel func􏰀oneren verandert na hersenbeschadiging, niet alleen door fysie- ke factoren (bijv. spas􏰀citeit, sensibiliteitsstoornissen, pijn) maar ook door neuropsychologische en psy- chosociale factoren (ontremming, libidoverlies, verminderd inlevingsvermogen).

Sprekers zijn Dr. Ben van Cranenburgh, neurowetenschapper en hoofddocent bij ITON en Drs. Niels Farenhorst, klinisch psycholoog. Hun presenta􏰀es bieden een overzicht van deze veranderingen en geven prak􏰀sch bruikbare analysemodellen alsmede een aanzet tot mogelijke interven􏰀es. Er zal ook in kleine groepen gediscussieerd worden over prak􏰀jkcasussen.

Casus insturen

Beide sprekers willen de inhoud van hun bijdrage zo veel mogelijk afstemmen op wat er bij u speelt rond- om dit onderwerp. U kunt daarom vooraf een casus met een seksueel probleem opsturen: kort en to the point maximaal 1 A-4, uiterlijk een week tevoren mailen naar info@s􏰀ch􏰀ngiton.nl.

Programma

  1. 16:30 Inloop met buffet en informa􏰀emarkt
  2. 17:15 Dr. Ben van Cranenburgh-seks in het brein
  3. 18:45 Koffie /thee pauze
  4. 19:15 Drs. Niels Farenhorst-seksualiteit na hersen- beschadiging
  5. 20:45 Casuïs􏰀ek
  6. 21:30 Afslui􏰀ng met borrel en hapje en uitdelen van cer􏰀ficaten van deelname

Kosten

Gra􏰀s voor leden van Drechtzorg. Niet leden be- talen vooraf €50,00. Kosten voor no show €25,00.

U kunt zich aanmelden via de site van S􏰀ch􏰀ng Drechtzorg. Wees op 􏰀jd, want vol = vol! www.drechtzorg.nl/save-the-date-16-oktober-niet-aangeboren-hersenletsel-en-seksualiteit/

Casuïstiekbespreking : Palliatieve sedatie

Op woensdag 19 september organiseert het NPZ Waardenland de derde casuïstiek- bespreking van dit jaar.

De bijeenkomst wordt gehouden van 18:00-20:00 uur in de recreatiezaal van Woon- Zorgcentrum De Merwelanden Haringvlietstraat 515, 3313 EM Dordrecht 17.30 staat er een broodmaaltijd voor u klaar.

Inhoud van de avond

Sprekers van de avond zijn Franca Horstink, specialist ouderengeneeskunde en kaderarts palliatieve zorgen Heleen Roos, palliatief verpleegkundige. Franca Horstink bespreekt de medische kant. Wat palliatie- ve sedatie inhoud, de indicatie en medicatie die daarbij worden gehandhaafd. Heleen Roos zal ingaan op de verpleegkundige aspecten bij palliatieve sedatie. In het tweede deel van de avond is er ruimte voor vragen uit eigen casuïstiek en kunnen ervaringen gedeeld worden. De bijeenkomst is geaccrediteerd voor verpleegkundigen en verzorgenden.

De avond is bedoeld voor zorgverleners werkzaam in de gezondheidszorg in de regio Dordrecht e.o. en Gorinchem e.o. De avond is voor mensen die werkzaam zijn bij een van de leden van het

NPZ Waardenland gratis, niet-leden brengen wij €15 in rekening.

Reserveert u deze datum in uw agenda? U kunt zich aanmelden via de website van
Stichting Drechtzorg: https://www.drechtzorg.nl/agenda/casuistiekbespreking-palliatieve-sedatie/

“Community met elkaar, voor elkaar”

Uit onderzoek van Tineke Fokkema ”Eenzaam en dan” (2005) blijkt dat eenzaamheid en depressie onder Turkse ouderen groter is dan onder andere allochtone ouderen. Als reden wordt onder andere genoemd de hoge verwachtingen, die Turkse ouderen hebben van de zorg door de kinderen voor hun ouders en depressieve en lichamenlijke klachten. Uit de praktijk moet echter worden geconstateerd dat de kinderen niet aan deze verwachtingen kunnen voldoen, overbelasting van zorgtaken ervaren en daardoor zelf gezondheidsproblemen ondervinden.

Door de financiële steun van Oranjefonds is het mogelijk dat Stichting Prefuru, Internos thuiszorg en werkgroep Merhaba een ontmoetingsplek voor Turkse ouderen starten.
Het bijzondere van deze ontmoetingsplek is dat cultuursensitiviteit centraal staat en aansluit bij hun belevingswereld. Het doel is dat de ouderen de plek ervaren als hun tweede huis. Zij voelen zich minder eenzaam, nuttig en gewaardeerd. Stichting Prefuru zal haar methodieken en expertise beschikbaar stellen om de inloop cultuursensitief en selfsupporting te houden.
De ontmoetingsplek voor en door Turkse ouderen is gestart op 7 mei 2018 met het werven van vrijwilligers en het bekend maken van het project.

Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met Neli Soares 06- 34042992 of Margriet May 06-15440075. Meer informatie kunt u lezen in het persbericht.

Cliënten genieten op Internos Cliëntendag

Waren er vorig jaar bij de 1e cliëntenmiddag 100 cliënten/mantelzorgers aanwezig. Nu mocht de cliëntenraad ruim 150 cliënten/mantelzorgers van harte welkom heten! Voor deze bijeenkomst in de Plint in Dordrecht was een gevarieerd programma samengesteld, waarin ruimte was voor: gezellig samen zijn, entertainment, informatie en een goed gesprek met de cliëntenraad.

Directeur van Internos Thuiszorg, Jacco Lamper vertelde over de nieuwe zorgmogelijkheden: Het Volledig Pakket Thuis. Cliënten kunnen gewoon thuis blijven wonen en de volledige zorg krijgen van Internos. Volgens Jacco Lamper:“Het is fijn dat wij ons kunnen blijven vernieuwen voor de toekomst maar daarbij vergeet ik onze cliënten niet, ik bedank alle cliënten die in de afgelopen moeilijke jaren Internos Thuiszorg trouw zijn gebleven”

Leden van de cliëntenraad gingen gedurende het programma informeel in gesprek met de aanwezige cliënten en toetste de stelling: Is het waar dat: Internos zegt wat ze doet en doet wat ze zegt? In een later dit jaar te verschijnen nieuwsbrief zullen de cliënten/mantelzorgers geïnformeerd over de resultaten van deze gesprekjes.

De Vreugdefabiek zorgde met hun Krasse Knarren Show voor heerlijk vermaak. Herinneringen aan het oude Dordrecht werden opgehaald door beelden uit archief filmpjes.

Dat veel cliënten zich hebben vermaakt blijkt uit de reacties “Ik vind het heel gezellig!”

Strijden voor cultuurintensieve zorg op maat

Rotterdam staat bekend om zijn culturele diversiteit. Logisch dat dit terug te zien is in de (ouderen)gezondheidszorg. Veel eerste generatie immigranten maken nu gebruik van de zorg. En dit brengt culturele uitdagingen met zich mee. Daarom wordt cultuurintensieve zorg op maat steeds belangrijker!

In Rotterdam en omgeving is zorginstelling Maatschappelijk Ondersteuningsbureau (MOB) één van de zorginstellingen die cultuurintensieve zorg op grotere schaal aanbiedt. Deze zorginstelling heeft zijn eigen cliëntenraad, die sinds een jaar wordt aangevoerd door voorzitter Robert Chin On.

Robert is op dit moment vooral bezig met informeren en activeren van de achterban. Veel cliënten weten nog niet goed van het bestaan van de cliëntenraad. Een ander speerpunt is het informeren van andere cliëntenraden over de specifieke wensen rondom de cultuurintensieve zorg. Daar is nog een wereld te winnen!

Is cultuurintensieve zorg belangrijk?
Welke culturele achtergrond iemand ook heeft, iedereen kan te maken krijgen met ziekte, ouderdom of dementie. Vooral als iemand in een meer afhankelijke situatie komt, worden culturele gebruiken en tradities extra belangrijk. Dit speelt volop bij de eerste generatie immigranten, die hun culturele wortels in een andere cultuur hebben. Deze achtergrond vraagt om (cultureel) maatwerk, die steeds vaker in speciale culturele huizen wordt geboden. Zo heeft het MOB aparte huizen voor Nederlanders met een Chinese, Marokkaanse of Surinaamse
achtergrond. MOB heeft hiervoor medewerkers van verschillende biculturele achtergronden in dienst. De cliënten voelen zich hier prettig bij. Zo spreken de medewerkers de oorspronkelijke taal van de cliënten. De ervaring leert dat deze doelgroep specifieke behoeften heeft voor de praktische kanten van de zorgverlening. Robert: “Dit kunnen simpele dingen zijn. Zo wil een Surinaamse of Marokkaanse vrouw absoluut niet gewassen worden door een man. Andere culturele verschillen zijn bijvoorbeeld het soort eten en het moment van eten. En vergeet niet de inrichting en aankleding
van de gedeelde woonruimtes. Die ziet er in de ‘Chinese woongroep’ heel anders uit dan bij de Surinaamse of Turkse woongroepen. Het is belangrijk daar goed over na te denken, dit vergroot het welzijn van de cliënt.”

Uitdagingen voor de cliëntenraad
Robert heeft het afgelopen jaar veel tijd geïnvesteerd in het bereiken en activeren van de achterban. Dat hij zelf van Surinaams-Chinees afkomst is, is daarbij een mooie pre. Robert: “We zitten nu met drie mensen in de raad en zijn zeker nog opzoek naar nieuwe leden. Gelukkig maken we steeds meer het verschil voor onze multiculturele achterban. Het belangrijkste is dat zij ons nu kennen. En dat ze weten dat ze ons mogen benaderen voor extra informatie, maar ook met klachten en verbeterpunten.”

Steeds meer het verschil maken
“In de Nederlandse cultuur is het gebruikelijk dat je van je laat horen. Terwijl dit in veel niet westerse culturen niet geaccepteerd wordt. Dit zien we terug bij onze achterban. Zij laten nauwelijks van zich horen en zijn vooral heel dankbaar voor de zorg en aandacht die ze ontvangen. Dat is natuurlijk prima, maar het maakt onze rol als cliëntenraad een stuk lastiger. Daarom zijn we het afgelopen jaar vooral persoonlijk met de cliënten gaan praten. Belangrijk is dat de cliënten merken dat wij in Nederland juist openstaan voor deze vormen van samenwerking. Dat het positief is!”
“Dit is een lange weg, verreweg de meeste input komt van de medewerkers en familie. Dit komt ook omdat vanuit de culturele achtergrond de familie vaak intensief betrokken is bij de zorg. Het is in de Chinese, Marokkaanse of Surinaamse cultuur gebruikelijk dat je je ouders weer in huis neemt en ze verzorgt. Maar dat gaat in Nederland natuurlijk net even iets anders.”

Aandacht in de rest van Nederland
Door de culturele diversiteit van Rotterdam en omgeving is de cultuurintensieve zorg op maat daar vrij goed geregeld. Daarom is er bij cliëntenraden aandacht voor. Zo spart Robert regelmatig met de voorzitter van de cliëntenraad van Internos. Een vergelijkbare zorgaanbieder uit Dordrecht. Beide heren bezoeken samen congressen voor cliëntenraden, zoals die van NCZ. Daar merken ze dat
er bij veel zorginstellingen en cliëntenraden bijna geen aandacht is voor cultuurintensieve zorg op maat. Terwijl dit steeds belangrijker wordt! Daarom brengen ze dit graag onder de aandacht van
andere cliëntenraden. Dus mocht u als cliëntenraad hierover meer informatie willen dan staat Robert hier voor open. Zijn contactgegevens zijn via NCZ te verkrijgen!

Uit de praktijk
Bij Internos Thuiszorg in Dordrecht werden ze na twee overnames geconfronteerd met een ingrijpende gewijzigde achterband. Er behoorden ineens ook veel Turkse cliënten tot de achterban. Dit terwijl er in de cliëntenraad niemand een multiculturele achtergrond heeft. Een belangrijk punt van aandacht, waarin veel tijd en energie is gestoken. Tijdens congressen en landelijke bijeenkomsten
bleek het onderwerp cultuurintensieve zorg op maat, nauwelijks op de kaart te staan. De cliëntenraad van Internos heeft ondertussen het wiel zelf uitgevonden. Ze maken zich nu hard voor het organiseren van een workshop speciaal over dit thema. Daarnaast is cliëntenraadslid Jan van Varen graag bereid om zijn ervaringen met andere cliëntenraden te delen.

Bron: NCZ Magazine, juni 2018

1 2