Pilot CZ: Opvallende versnelling in genezing complexe wond door andere werkwijze

Tilburg, 1 februari 2018 – Goede triage (de juiste zorg, op het juiste moment en bij de juiste hulpverlener) van wonden, monitoring van het verloop van de wond en het vergroten van kennis over wonden bij huisartsen en thuiszorgorganisaties versnelt het genezen van een complexe open beenwond (Ulcus Cruris).

Vanaf het ontstaan van de wond tot aan genezing kan het proces door deze andere werkwijze met gemiddeld 20 weken worden verkort. Deze opvallende verbetering blijkt uit een pilot van CZ met een aantal thuiszorgorganisaties en zorgpartners in het Zuiden van Nederland.Uit de meest recente cijfers van CZ (2016) blijkt dat er in Nederland jaarlijks zo’n 400.000 mensen zijn die wondzorg krijgen in de thuissituatie, waarbij de wond slecht of zelfs niet geneest. Wim van der Meeren, bestuursvoorzitter CZ: “Dat zijn complexe wonden, waar mensen maanden tot meer dan een jaar mee kunnen zitten. En neem zitten dan maar heel letterlijk, want zo’n wond beperkt je gigantisch in je mogelijkheden.” Er is in Nederland weinig aandacht geweest voor wondzorg, stelt Van der Meeren. “Het behandelen en verzorgen van wonden maakt slechts beperkt onderdeel uit van de opleiding van huisartsen, specialisten en verpleegkundigen. Terwijl door een andere werkwijze veel wonden met goede, gespecialiseerde zorg in afzienbare tijd kunnen worden gesloten.”

Stepped care en wondregisseur

CZ is in januari 2016 met een flink aantal thuiszorgorganisaties en andere zorgpartners* in Brabant, Zeeland, Limburg, Zuid-Hollandse eilanden en de Drechtsteden gestart met een andere manier van wondzorg leveren. Via een stepped care model worden mensen die met een complexe wond bij de huisarts of de thuiszorg komen doorverwezen naar een wondregisseur. Deze regisseur is in dienst van de thuiszorgorganisatie of werkzaam in een expertisecentrum wondzorg. Het is een HBO verpleegkundige met specialisatie wondzorg/wondconsulent of een verpleegkundig specialist met specialisatie wondzorg.
Op basis van zijn expertise bepaalt de wondregisseur samen met de huisarts (of een andere hoofdbehandelaar) het behandelplan voor de betreffende patiënt.

Vergroten van wondkennis

In de pilot was het vergroten van specifieke wondkennis een belangrijk onderdeel. Een groot aantal wijkverpleegkundigen is specialistisch opgeleid tot wondverpleegkundige/wondconsulent of bijgeschoold op het gebied van wondbehandeling. Ditzelfde is gebeurd voor de doorverwijzers, zoals huisartsen, en de verpleegkundigen en verzorgenden in de wijk die belast zijn met de dagelijkse verzorging van patiënten. Deze groep heeft een belangrijke signalerende functie. Snelle signalering van een complexe wond is net zo cruciaal als de goede verzorging. Er valt juist ook winst te behalen op de tijd die zit tussen het ontstaan van de wond en het moment dat iemand adequaat wordt behandeld door de juiste deskundige op het juiste moment binnen de hele zorgketen.

Het door de wondregisseur uitgestippelde behandelplan voor een specifieke patiënt wordt bijgehouden in een zorgdossier. Dit kan in het eigen systeem zijn of bijvoorbeeld in de door BBeterzorg nieuw ontwikkelde wondmonitor: de WoundMonitor® Light. De vorderingen van het genezingsproces worden hierin vergeleken met bestaande protocollen en verwachtingen. Er is registratie mogelijk in woord en beeld (foto’s van de wond) zodat de wondregisseur digitaal kennis kan nemen van het herstel en indien nodig het behandelplan kan bijstellen of doorverwijzen naar een medisch specialist.

De wondregisseurs hebben het kennisniveau in hun eigen organisatie en bij huisartsen verhoogd. Samen met huisartsen en specialisten worden er protocollen afgesproken, wordt het doorverwijzen afgebakend en het assortiment verbandmiddelen bepaald. Deze werkwijze leidt tot snellere genezing en een overall verbetering van de wondzorg door thuiszorgorganisaties.

Naast een opvallende verbetering van het welzijn van patiënten (en hun mantelzorgers) met een complexe wond heeft de snellere sluitingstijd ook tot gevolg dat er in deze pilot per patiënt ongeveer 700 euro minder is uitgegeven aan wondverzorging (materiaal en zorg). CZ verwacht dat ook het aantal verwijzingen naar ziekenhuizen zal verminderen. CZ heeft de ervaringen die zijn opgedaan in de pilots verwerkt in de zorginkoop voor 2018.

Deelnemers aan de pilot:

  • BBeterzorg, MeanderGroep Zuid-Limburg,
  • Kenniscentrum Wondbehandeling, De Zorggroep Wijkverpleging,
  • Wondzorg Zeeland, (Iriz Thuiszorg, Cleijenborch, Cederhof, Eilandzorg),
  • Expertisecentrum Wondzorg Oosterhout, De Riethorst Stromenland, Thebe Wijkverpleging,
  • ZuidZorg,
  • Mediq CombiCare en haar partners Stichting KOEL en de thuiszorg organisaties Careyn, MOB/Internos, Aafje thuiszorg Huizen en Hotels en CuraMare, het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, het Albert Schweitzer Ziekenhuis en Zorggroep Haringvliet.

Lees ook waarom CZ goede wondzorg zo belangrijk vindt.
In het dubbelinterview tussen huisarts Corina Koster en Wondconsulent Diana van Dijk leest u hoe zij ‘Samen de controle op complexe wonden’ houden.

Internos sluit het jaar in stijl af met onvergetelijk eindejaarsfeest

Het beloofde een bijzonder eindejaarsfeest te worden op de 14e van december. Met een prachtige balzaal in de Crown Event Hall in Rotterdam, een originele spreker en o.a. een fantastische deejay zou het een mooie afsluiting worden van een memorabel jaar waarin Internos groeide na enkele moeilijke jaren.

 

Focusjaren

In 2016 werd Internos overgenomen door de Rotterdamse zorginstelling MOB. Vervolgens werd de zorginstelling Internationale Zorg aan Huis (IZAH) uit Dordrecht aan Internos toegevoegd. Internos is tegenwoordig onderdeel van MOB Nederland, dat ultimo 2017 opereert in drie regio’s: Rotterdam-Rijnmond, Amsterdam-Amstelland en Drechtsteden.

 

Internos is tegenwoordig onderdeel van MOB Nederland dat ultimo 2017 opereert in drie regio’s: Rotterdam-Rijnmond, Amsterdam-Amstelland en Drechtsteden.

 

MOB Nederland

De eindejaarsreceptie was een prachtige gelegenheid om alle medewerkers van MOB Nederland – zowel de mensen die werken onder vlag van MOB als Internos – voor het eerst in één zaal bijeen te krijgen en op één foto te vereeuwigen. Touringcars waren ingehuurd om het vervoer voor Internos-medewerkers uit Drechtsteden en MOB-medewerkers uit Amsterdam-Amstelland te vergemakkelijken, terwijl een speciale fotograaf werd ingehuurd om de (volgens gala-thema geklede) MOB’ers en Internos’sers te portretteren.

 

Met toespraken van directeuren Ismail Meral en Jacco Lamper, alsook algemeen manager van Internos Neli Soares, ving het programma aan met een korte terugblik op het afgelopen jaar en een vooruitblik op het jaar 2018. Vervolgens werd smakelijk gedineerd en trad daarna bloemschikkunstenaar Pim van den Akker op om “al-schikkend” te vertellen over zijn persoonlijke ervaringen en visie over hoe vanuit eigen kracht de toekomst kan worden gecreëerd. Daarmee sloot de toespraak nauwkeurig aan op het thema voor 2018, ‘vernieuwing’, en werd de cirkel voor de avond rond gemaakt.

 

Na het optreden van Van den Akker kon het feest echt starten en maakten alle aanwezigen er op de dansvloer een onvergetelijke avond van. Achteraf ontvingen alle medewerkers van MOB Nederland nog een presentje en werden er enkele prijzen verloot.

 

Voor de kiekjes van het eindejaarsfeest kan worden gekeken op de Facebook-pagina van Internos of die van MOB Rotterdam-Rijnmond.

 

Internos bijt spits nieuwe serie interne trainingen af

Afgelopen dinsdag, 14 maart, is een nieuwe serie interne trainingen bij Internos gestart met een workshop gericht op het gebruik van steunkousen.

De middag stond in het teken van het aanbrengen van dit onmisbare hulpmiddel voor iedere (voet)zorgverlener. Steunkousen (ook wel Therapeutische Elastische Kousen genoemd) hebben een therapeutische compressiewerking en helpen het bloed en lymfevocht beter af te laten vloeien, zodat onder andere oedeem – een opeenhoping van extracellulair vocht – wordt tegengegaan.

Tijdens de trainingen kwamen onder leiding van Internos-consulenten Liesbeth Horst en Dieudonné Maaskant de hoe, wat en waar vragen aan de orde en werd er geoefend met het aan- en uittrekken.

 

Kroon op tien jaar CVA-ketenzorg voor Internos en partners

Goed nieuws voor de CVA-zorgketen in regio Zuid-Holland. Een ketenvisitatie van Kennisnetwerk CVA heeft uitgewezen dat patiënten in deze regio die herstellen van een beroerte, in goede handen zijn. Het is landelijk gezien het eerste keurmerk aan CVA-zorgketens dat door Kennisnetwerk is uitgegeven. Een primeur. 

 

Visitatie

CVA een verzamelterm voor een herseninfarct en hersenbloeding. Het afgelopen jaar werden drie zorgketens voor CVA gevisiteerd. Onder de nu door Kennisnetwerk gecertificeerde organisaties, die deel uitmaken van de CVA Zorgketen Drechtzorg, bevindt zich ook Internos Thuiszorg. Internos en de overige ketenpartners, werken al ruim tien jaar samen om zorg te leveren aan mensen die revalideren van een beroerte.

 

Ketenpartners

De overige ketenpartners zijn het Albert Schweitzer ziekenhuis, Rijndam revalidatie, de geriatrische revalidatieafdelingen van Crabbehoff (Dordrecht), Swinhove (Zwijndrecht), Waerthove (Sliedrecht) en Egmontshof (Oud-Beijerland) en de thuiszorgorganisatie Aafje Thuiszorg.

 

Lees meer over deze primeur voor de CVA-ketenpartners in regio Zuid-Holland op de website van het Albert Schweitzer ziekenhuis.

 

Op de foto:

V.l.n.r. Janet Vos (manager Drechtzorg), Anne Klaassen (coördinator CVA Zorgketen Drechtzorg), Gerda Korpel (afdelingshoofd Neurologie Albert Schweitzer ziekenhuis), Johanna Haanstra (directeur Kennisnetwerk CVA Nederland), Paul van Veldhuijzen (manager wonen, zorg en behandeling Swinhove Groep), Neli Soares (algemeen manager Internos) en Lies Bonsang (namens de patiëntenbelangenvereniging Hersenletsel.nl).

 

Foto: asz.nl

Cliëntendag Internos: “Nieuwe start, vertrouwde gezichten”

Vrijdag 20 januari was het eindelijk zover. Met het plaatsvinden van de cliëntendag in Het Spektakel in Zwijndrecht ging een langgekoesterde wens in vervulling. Lees snel verder. 

 

Met de cliëntendag gaat een langgekoesterde wens in vervulling

In alle geledingen van Internos bestond al langer het verlangen om jaarlijks in een ongedwongen sfeer samen te komen om terug te blikken en – vooral ook – vooruit te zien. Met de cliëntendag, waarmee aan dit verlangen tegemoet wordt gekomen, wordt een roerig jaar voor Internos uiteindelijk in stijl afgesloten. Meer dan honderd cliënten en mantelzorgers uit Hendrik-Ido Ambacht, Ridderkerk, Zwijndrecht en Dordrecht sierden de cliëntendag met hun aanwezigheid. Cliënten zonder vervoer – in rolstoel, met scootmobiel of met (elektrische) rollator – konden rekenen op busvervoer dankzij een speciaal arrangement van Internos. Cliënten werden verder tijdens de cliëntendag verwend met diverse lekkere hapjes en drankjes.

 

Dagverloop

Het openingswoord werd verzorgd door dagvoorzitter Ronald Roël, gewezen verslaggever bij radio-omroep ATOS en bekend gezicht in het Zwijndrechtse. Het hoofdprogramma van de cliëntendag bestond uit een kennismaking met de nieuwe directeur van Internos, Jacco Lamper, en de voorzitter van de cliëntenraad, Jan van Baren. Jacco Lamper – die de cliëntendag samenvatte met de spreuk “een nieuwe start, vertrouwde gezichten” – nam de gelegenheid te baat om de diensten en de reikwijdte van de werkzaamheden van Internos nog eens samen te vatten. Daarna stond Lamper stil bij de resultaten van een cliënttevredenheidsstudie bij Internos van onderzoeksinstelling Triqs.

 

Jan van Baren, de voorzitter van de cliëntenraad, vertelde tijdens zijn toespraak uitgebreid over zijn eigen achtergrond als vrijwilliger en de speerpunten van de cliëntenraad als belangenbehartiger van de cliënten van Internos. Voorzitter Van Baren vestigde ook de aandacht op een vacante positie in de cliëntenraad. Clienten die belangstelling hebben om een zetel in de cliëntenraad te bemachtigen kunnen zich hiervoor aanmelden.

 

Na de speeches van Lamper en Van Baren werd professor Hans Becker, de voormalige voorzitter van de Raad van Bestuur van Humanitas, geïntroduceerd en gevraagd zijn visie op de ouderenzorg en de wijze waarop het ‘anders’ kan in een soms “bureaucratische en door managers vastgeregelde sector” met de aanwezigen te delen. Hans Becker zette een aantal van zijn stellingen bij met hilarische maar ook vertederende videobeelden uit de beroepspraktijk bij Humanitas.

 

Hoofdattractie

Misschien wel de hoofdattractie van de middag was het optreden van shantykoor “Buitengaats”. Het Zwijndrechtse koor won in augustus nog een shantyfestival in Nunspeet en trad tijdens de cliëntendag op dankzij bemiddeling van shantylid Jan van Baren. Een ware trekpleister dus, niet alleen voor cliënten maar ook voor een aantal liefhebbers die de cliëntendag speciaal voor de voorstelling bezochten.

 

De cliëntendag werd afgesloten met een lotentrekking. Cliënten kregen bij binnenkomst een lootje en konden aan de hand van het lootje kans maken op één van in totaal vijf prijzen.

 

Bezoek voor een indruk van de cliëntendag de facebook-pagina van Internos.

 

Internos bevlogen het nieuwe jaar tegemoet

Internos heeft afgelopen vrijdag, 16 december, een roerig jaar afgesloten met een mooie en inspirerende eindejaarsreceptie, samen met moederbedrijf MOB. 

 

Verhalen uit het hart

Tijdens de eindejaarsreceptie – die dit jaar plaatsvond in Het Stadswiel in Dordrecht – werd niet alleen teruggekeken op 2016 en vooruitgeblikt op 2017, maar er werd ook aandacht gevraagd voor wat mensen beweegt om uiteindelijk in de zorg te werken. “Verhalen in de zorg, verhalen uit het hart” was het devies. Organisator Chivra Guddens: “Als je je eigen hart goed verzorgt, kun je ook anderen goed verzorgen. We zijn benieuwd naar wie de mensen met een groot hart in de zorg zijn, wat hen beweegt en waar ze hun energie vandaan halen. We hebben daarom in aanloop naar deze avond een aantal mensen binnen Internos en MOB gevraagd naar hun verhaal.” Bekijk hier het resultaat.

 

Groei om gezond te zijn

De eindejaarsreceptie startte met een toespraak van MOB-directeur Ismail Meral over zijn beweegredenen om de zorg in te gaan, over de oorsprong van MOB en over de lange weg die MOB sinds haar oprichting in 2004 heeft bewandeld. In 2016 resulteerde dit in de overname van Internos, waar Jacco Lamper sindsdien de scepter zwaait. Over de overname van Internos vertelde Lamper, die tevens strategisch directeur is bij MOB: “Om als zorginstelling goed te kunnen doen en ook als organisatie gezond te kunnen blijven, is het belangrijk om groot genoeg te zijn. Dat hebben we met deze overname kunnen bewerkstelligen. En het mooie is dat we in 2017 verwachten door te zullen groeien,” aldus Lamper. De avond werd verder gesierd door een toespraak van Ana Salgado, manager Beleid & Kwaliteit bij MOB, diverse leuke quizzen, presentjes voor de aanwezigen en een lekkere hapjes.

 

Doe mee en inspireer

Internos en MOB willen niet dat het delen van persoonlijke verhalen in de zorg alleen blijft bij deze ene avond. Ben je werkzaam in de zorg, deel dan ook jouw verhaal. Dat kan in de vorm van een vlog, een film of bijvoorbeeld een interview. Alleen, samen met iemand anders of in een groep. MOB-Internos beloont de drie meest populaire video’s met een reis naar Barcelona, een wellness arrangement en een diner voor twee. Bovendien geeft Inkrowder elk kwartaal € 1.000, € 500 en € 250 weg voor de beste drie video’s met inspirerende verhalen. Doe nu mee via www.inkrowder.tv/mobinternos.

 

1 2