KLACHTEN

Natuurlijk doen wij er alles aan om de hulp- en zorgverlening professioneel en deskundig uit te voeren. Desondanks kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de zorgverlening of bejegening. Om u zo goed mogelijk in staat te stellen dit kenbaar te maken heeft Internos een klachtenprocedure.

Klachtenprocedure Internos

  • bespreek de klacht eerst met de medewerker van Internos;
    komt u er samen niet uit, neem dan contact op de gebiedscoördinator van uw wijk;
  • wordt de klacht niet naar tevredenheid opgelost, dien dan de klacht in bij de klachtenfunctionaris van Internos: Z. Syed
    dit kan per mail: klachten@internosthuiszorg.nl of telefonisch 078 – 750 78 50, u kunt uw klacht ook per brief sturen aan: Internos Thuiszorg, t.a.v. De klachtenfunctionaris, Internos Thuiszorg, Beverwijckstraat 37, 3311 GB Dordrecht;
  • u ontvangt schriftelijk bericht dat uw klacht is ontvangen;
    de klachtenfunctionaris bespreekt de klacht met de klachtencommissie en brengt de verantwoordelijke personen op de hoogte en zij zullen contact met u opnemen om te proberen tot een oplossing te komen.

Het is mogelijk dat u niet tevreden bent met de afhandeling van de klacht door Internos. U kunt dan een klacht indienen bij een externe geschillencommissie.

Contactgegevens geschillencommissie:

De Stichting Zorggeschil
Postbus 1021
7940 KA Meppel
info@zorggeschil.nl
www.zorggeschil.nl