KLACHTEN

Natuurlijk doen wij er alles aan om de hulp- en zorgverlening professioneel en deskundig uit te voeren. Desondanks kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de zorgverlening of bejegening. Om u zo goed mogelijk in staat te stellen dit kenbaar te maken heeft Internos een klachtenprocedure.

Klachtenprocedure Internos

  • bespreek de klacht eerst met de medewerker van Internos;
    komt u er samen niet uit, neem dan contact op met de zorgcoördinator van uw wijk;
  • wordt de klacht niet naar tevredenheid opgelost, dien dan de klacht in bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Internos: Z. Syed
    Dit kan per mail: klachten@internosthuiszorg.nl of telefonisch 078 – 750 78 50, u kunt uw klacht ook per brief sturen aan: Internos Thuiszorg, t.a.v. De klachtenfunctionaris, Beverwijckstraat 37, 3311 GB Dordrecht;
  • De klachtenfunctionaris neemt na ontvangst van de klacht contact op met de klager, brengt de verantwoordelijke personen op de hoogte en bevestigd de gemaakte afspraken en afhandeling van de klacht schriftelijk aan de klager.
  • Indien de klacht naar het oordeel van de klager niet afdoende is opgelost, wordt deze gewezen op de mogelijkheid om de directie te vragen de (afhandeling) van de klacht opnieuw te beoordelen.

Het is mogelijk dat u niet tevreden bent met de afhandeling van de klacht door Internos. U kunt dan een klacht indienen bij een externe geschillencommissie.

Contactgegevens geschillencommissie:

De Stichting Zorggeschil
Postbus 1021
7940 KA Meppel
info@zorggeschil.nl
www.zorggeschil.nl