COOKIE BELEID

Cookie beleid

Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is MOB verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die via deze website worden verzameld. Onder verwerken valt het verzamelen, vastleggen, ordenen en bewaren van persoonsgegevens. 

Lees hier de Privacydisclaimer. 

Cookiebeleid MOB registreert gegevens over het gebruik van deze website. Het gaat daarbij onder andere om bezoekersaantallen, bezochte pagina’s en eigenschappen van de gebruikte webbrowsers. 

Met deze gegevens kan MOB de website verbeteren en aanpassen op de wensen van de gebruiker. Daarbij worden cookies gebruikt. Op deze website worden cookies gezet voor het gebruik van Google Analytics. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina ́s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De cookies worden alleen gebruikt om het bezoekgedrag van onze website te kunnen analyseren en hiermee de website te kunnen verbeteren. Dit is anoniem; uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke worden niet geregistreerd. 

Cookies verwijderen of uitschakelen 

Je kunt in je browser de opslag van cookies uitschakelen of opgeslagen cookies verwijderen, maar dit kan leiden tot verminderde functionaliteit, vertraging of onbruikbaarheid van bepaalde delen van onze websites. Hoe je je browserinstellingen kunt aanpassen verschilt per browser. Je kunt hiervoor de ‘Help-functie’ in je browser raadplegen. Alle geplaatste cookies worden bewaard zo lang als noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze verzameld zijn. 

Eigendom 

Het materiaal op deze site, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, geluidsfragmenten, etc.) is eigendom van MOB B.V., tenzij nadrukkelijk anders vermeld.
Het materiaal mag alleen gebruikt en geprint worden voor persoonlijke, niet commerciële doeleinden. 

Daarbuiten mag niets van de op deze site getoonde of van deze site te downloaden informatie worden opgeslagen, gereproduceerd, verspreid, verkocht of gepubliceerd. 

Overzicht Websites 

De websites waar MOB verantwoordelijk voor is: 

Privacyverklaringen

Google AJAX Search API, Dynamic Remarketing, AdWords, Google+ en YouTube 

Privacyverklaring van Google 

Bing Ads 

Privacyverklaring van Microsoft 

Facebook 

Privacyverklaring van Facebook