ASTMA, COPD EN ANDERE LONGAANDOENINGEN

Astma is een aangeboren en chronische aandoening van de luchtwegen. COPD (chronic obstructive pulmonary disease) is een verzamelnaam voor chronische bronchitis en longemfyseem. De ziekte kan lichamelijke, emotionele en sociale gevolgen met zich meebrengen.

Heeft u een longaandoening, dan staat Internos voor u klaar.

De longverpleegkundige: informeert en adviseert bij vragen over astma en COPD; geeft advies over en begeleiding bij het omgaan met uw longaandoening;
 geeft informatie over de inhalatiemedicatie en het belang van het gebruik hiervan;
 geeft informatie en instructie over en begeleiding bij de volgorde en technieken van inhaleren;
 geeft advies over en begeleiding bij het aanpassen van uw leefwijze (bijvoorbeeld uw dagindeling); kijkt naar uw voeding en verwijst eventueel naar een diëtist;
 geeft advies over de noodzaak van het stoppen met roken (waarom en hoe);
 geeft informatie over de (noodzaak van) longrevalidatie; begeleidt ook mensen met andere longziekten zoals longfibrose, longkanker enz.;
 werkt samen met het Albert Schweitzer ziekenhuis.