CONTINENTIE

Incontinentie is het niet op kunnen houden van urine en/of ontlasting. Door schaamte en angst voor geur en lekkage kan het u beperken in uw activiteiten en contacten. Er kunnen ook huidproblemen ontstaan.

De continentie verpleegkundige gaat met u in gesprek om problemen omtrent uw ongewenste urineverlies in kaart te brengen. Vaak zijn er diverse behandelingen  mogelijk om dit probleem op te lossen of leefbaarder te maken. Zij kan u persoonlijk en passend advies geven over incontinentiemateriaal, verblijfskatheters en het aanleren van zelf katheterisatie.

Ook kan zij mogelijkheden bespreken om met beheersing geholpen te worden. In overleg met u en uw huisarts kan zij een advies uitbrengen over een mogelijke behandeling  van uw klachten. Bijvoorbeeld medicatie, een doorverwijzing naar bekkenbodemfysiotherapie of  specialist.