BEROERTE

Cerebrovasculair accident (CVA) is de medische term voor beroerte. CVA’s worden grofweg ingedeeld in hersenbloedingen en herseninfarcten. CVA is een belangrijke doodsoorzaak. Ook raken velen invalide door een beroerte. Welke verschijnselen optreden, is afhankelijk van de plaats van de beroerte. De verschijnselen worden na een paar weken tot maanden minder. Toch kunnen de restverschijnselen zeer ernstig zijn. Dit alles verschilt van persoon tot persoon. Heeft iemand geen restverschijnselen, dan spreken we van een TIA.

Heeft u begeleiding nodig na een CVA, dan staat Internos voor u klaar.

Een CVA verpleegkundige kan u en uw naasten informeren over de mogelijkheden binnen thuiszorg, kan uw vragen beantwoorden en denkt mee over de thuissituatie en zoekt naar oplossingen. Het contact komt tot stand op advies van een arts of via de medewerker van Internos die reeds bij u thuis komt. Een CVA verpleegkundige komt bij u thuis volgens afspraak. Het eerste consult duurt minimaal een uur. Ondersteuning door een CVA verpleegkundige van Internos kan, binnen voorwaarden, worden gefinancierd via de AWBZ.