PALLIATIEVE VERZORGING

Palliatieve zorgverlening biedt u professionele en complete zorg om u en uw naasten verzachting en verlichting te geven als u ongeneeslijk ziek bent.

Heeft u palliatieve verzorging nodig, dan staat Internos voor u klaar.

De verpleegkundige palliatieve zorg: kan u informeren over de mogelijkheden voor ondersteuning door de thuiszorg; 
denkt mee over de thuissituatie en zoekt naar oplossingen; biedt structuur in een situatie die onoverzichtelijk kan zijn; 
biedt een luisterend oor; 
geeft begeleiding bij ziektebeelden die zich voornamelijk lichamelijk uiten, maar waarbij psychische factoren een duidelijke rol spelen; is een deskundige die overleg kan voeren met uw behandelaar; is op de hoogte van richtlijnen omtrent levensbeëindiging.