STOMA

Een stoma is een kunstmatige uitgang voor ontlasting of urine. De aanleg van een stoma is een ingrijpende gebeurtenis met grote gevolgen. Een stomaverpleegkundige probeert u en uw naasten
 in deze periode zoveel mogelijk te steunen. Hierbij hoort het leren verzorgen van de stoma en het accepteren ervan. Het gebruik van uw stoma wordt zorgvuldig benaderd om zorg op maat te kunnen bieden.

Heeft u hulp nodig bij het verzorgen van de stoma en het accepteren ervan, dan staat Internos voor u klaar.

De stomaverpleegkundige geeft: hulp bij de verzorging van de stoma; hulp bij het spoelen van de stoma; hulp bij het kiezen van en omgaan met het opvangmateriaal; hulp bij het instrueren van partner of familie;
 begeleiding bij ziektebeelden die zich voornamelijk lichamelijk uiten, maar waarbij psychische factoren een duidelijke rol spelen.