STOMA

Een stoma is een kunstmatige uitgang voor ontlasting of urine. De aanleg van een stoma is een ingrijpende gebeurtenis. Een stoma kan zowel voor tijdelijk als blijvend aangelegd worden.

De stomaverpleegkundige kan u of uw naasten adviezen geven om uw stoma te (leren) verzorgen.  Zij heeft  kennis over de verscheidenheid aan  opvangmaterialen zodat het afgestemd wordt op uw persoonlijke voorkeuren en mogelijkheden. Zij kan u ondersteunen in het acceptatieproces en geeft voorlichting en instructie om de eventuele belemmeringen die u ervaart in u dagelijks leven met een stoma aan te pakken.