WONDZORG

Continentiezorg

Incontinentie is het niet op kunnen houden van urine en/of ontlasting. Door schaamte en angst voor geur en lekkage kan het u beperken in uw activiteiten en contacten. Er kunnen ook huidproblemen ontstaan.

De continentie verpleegkundige gaat met u in gesprek om problemen omtrent uw ongewenste urineverlies in kaart te brengen. Vaak zijn er diverse behandelingen  mogelijk om dit probleem op te lossen of leefbaarder te maken. Zij kan u persoonlijk en passend advies geven over incontinentiemateriaal, verblijfskatheters en het aanleren van zelf katheterisatie.

Ook kan zij mogelijkheden bespreken om met beheersing geholpen te worden. In overleg met u en uw huisarts kan zij een advies uitbrengen over een mogelijke behandeling  van uw klachten. Bijvoorbeeld medicatie, een doorverwijzing naar bekkenbodemfysiotherapie of  specialist.

Wondzorg

Een wond geneest in een aantal gevallen niet vanzelf. Voorbeelden daarvan zijn een ‘doorligwond’ (decubitus), ‘open been’ (ulcus cruris) en voetwonden bij mensen met diabetes.

De wondconsulent brengt uw wondproblematiek in kaart in overleg met uw huisarts. Zo nodig  wordt aanvullend onderzoek verricht of aangevraagd en/of een doorverwijzing naar een specialist of andere zorgverlener geregeld. De wondconsulent stelt een wondbehandelplan op; geeft instructie en voorlichting over de wondbehandeling,  het te gebruiken verbandmateriaal en volgt het genezingsproces. Ook geeft zij advies over het voorkomen van (nieuwe) wonden en informeert u hoe u dit genezingsproces zelf kunt beïnvloeden.

Verbandmaterialen: De wondconsulent bestelt in overleg met de hoofdbehandelaar (huisarts of specialist) de specialistische verbandmaterialen bij een hulpmiddelenleverancier om vergoeding van deze producten door uw zorgverzekering mogelijk te maken.

Stomazorg

Een stoma is een kunstmatige uitgang voor ontlasting of urine. De aanleg van een stoma is een ingrijpende gebeurtenis. Een stoma kan zowel voor tijdelijk als blijvend aangelegd worden.

De stomaverpleegkundige kan u of uw naasten adviezen geven om uw stoma te (leren) verzorgen.  Zij heeft  kennis over de verscheidenheid aan  opvangmaterialen zodat het afgestemd wordt op uw persoonlijke voorkeuren en mogelijkheden. Zij kan u ondersteunen in het acceptatieproces en geeft voorlichting en instructie om de eventuele belemmeringen die u ervaart in u dagelijks leven met een stoma aan te pakken.

Verbandmaterialen

De wondconsulent bestelt de specialistische verbandmaterialen bij CombiCare. CombiCare handelt vervolgens de vergoeding van deze materialen met uw zorgverzekering verder af. Klik hier voor de website van CombiCare.