WONDZORG

Een wond geneest in een aantal gevallen niet vanzelf. Voorbeelden daarvan zijn een ‘doorligwond’ (decubitus), ‘open been’ (ulcus cruris) en voetwonden bij mensen met diabetes.

De wondconsulent brengt uw wondproblematiek in kaart in overleg met uw huisarts. Zo nodig  wordt aanvullend onderzoek verricht of aangevraagd en/of een doorverwijzing naar een specialist of andere zorgverlener geregeld. De wondconsulent stelt een wondbehandelplan op; geeft instructie en voorlichting over de wondbehandeling,  het te gebruiken verbandmateriaal en volgt het genezingsproces. Ook geeft zij advies over het voorkomen van (nieuwe) wonden en informeert u hoe u dit genezingsproces zelf kunt beïnvloeden.

Verbandmaterialen: De wondconsulent bestelt in overleg met de hoofdbehandelaar (huisarts of specialist) de specialistische verbandmaterialen bij een hulpmiddelenleverancier om vergoeding van deze producten door uw zorgverzekering mogelijk te maken.