DOORVERWIJZERS

Als doorverwijzer wilt u het beste voor uw patiënt. Internos Thuiszorg is uw betrouwbare partner die de zorg voor uw patiënt snel, flexibel en professioneel van u overneemt. Van basiszorg tot en met specialistische zorg staat Internos Thuiszorg voor uw patiënten klaar.

VERBINDING IN DE WIJK

Verbinding in de wijk is een belangrijke voorwaarde voor activatie en participatie van kwetsbare burgers. Dat vormt ook de kracht van wijkteams: daar aanwezig zijn waar de problemen werkelijk bestaan. In het verlengde daarvan is het belangrijk dat –wanneer nodig– de zorg warm wordt overgedragen aan aanbieders die een vast aanspreekpunt zijn in de wijk.

10 JAAR ZORG

Internos Thuiszorg levert al meer dan 10 jaar zorg aan doelgroepen met een cultureel diverse achtergrond vanuit verschillende Dordtse en Rotterdamse wijken. Onze aanwezigheid is voelbaar in diverse wijken. We bieden ondersteuning aan ouderen, ggz cliënten, lichamelijk beperkten en gezinnen met problematiek.

ZICHTBARE SCHAKELS

Als grootste multiculturele aanbieder van Dordrecht en Rotterdam bieden we naast de arrangementen ook langdurige zorg en wijkverpleging vanuit de Zichtbare Schakels. Daardoor kunnen wij onze diensten werkelijk integraal inzetten. In samenwerking met onze ketenpartners vervullen we een regierol voor verschillende doelgroepen.

“Wij zijn door zorg verbonden”

EXPERTISE

Internos Thuiszorg heeft jarenlange ervaring en expertise op gebied van verschillende ziektebeelden en aandoeningen. De aandoeningen waarvoor u uw patiënt bij Internos Thuiszorg kunt aanmelden zijn:

 • Persoonlijke verzorging
 • Verpleegtechnische zorg
 • Wond- en stomazorg
 • Palliatieve zorg
 • Dementiezorg
 • CVA zorg
 • Longzorg
 • Diabeteszorg
 • Revalidatie
 • Oncologie
 • Traumatologie
 • Hartaandoeningen

DIRECT STARTEN MET BETROUWBARE ZORG?

Internos Thuiszorg staat voor uw patiënten klaar: verwijs nu uw patiënt online door!