In aanmerking voor thuiszorg komen:
• ouderen, gehandicapten en chronisch zieken die zichzelf niet meer kunnen verzorgen;
• terminaal zieken;
• mensen die zorg nodig hebben na een ziekenhuisopname of ongeval;
• alleenstaanden die ziek zijn en tijdelijke zorg nodig hebben.
Behoort u tot een van deze groepen, dan kunt u bij uw gemeente thuiszorg aanvragen.

Internos is meer dan 60 jaar geleden gestart vanuit de huiskamer van onze eerste bestuurder mevrouw Kubbinga. Na een aantal verhuizingen binnen Dordrecht en Zwijndrecht hebben we nu de organisatie opgedeeld in een aantal wijkkantoren. Deze voelen weer aan als een huiskamer: kleinschalig en dicht bij de cliënt en medewerker.

Wij onderzoeken graag de mogelijkheden. Levert uw organisatie aanvullende diensten? Heeft u een goed idee of een iniatief waarbij Internos ontbreekt? Laat het ons weten. Stuur een mail naar info@internosthuiszorg.nl. Wij nemen snel contact met u op.

Ja dat kan. Internos is een erkend leerbedrijf voor alle zorgopleidingen. Soms hebben we ook een beperkt aantal stageplaatsen voor secretariële en administratieve opleidingen. In enkele gevallen is er ruimte voor een maatschappelijke stage, een snuffelstage of een specifieke stageopdracht vanuit diverse andere opleidingen. Verzoeken kunnen per mail ingediend worden bij onze afdeling P&O: solliciteren@internosthuiszorg.nl. De zorgstages vanuit de opleidingen worden altijd geregeld door het beroepspraktijkvormingsbureau. Internos stelt jaarlijks op allerlei niveaus van de zorgopleidingen stageplaatsen beschikbaar.

Dat kan voor de functies: helpende mbo niveau 2, verzorgende mbo niveau 3, en verpleegkundige mbo niveau 4. Je komt in dienst met een leer- arbeidsovereenkomst. Internos betaalt de kosten van de opleiding. Je moet hiervoor minimaal 17 jaar oud zijn, omdat je ook al snel zelfstandig naar cliënten toe gaat om zorg te verlenen. Je moet van de ene cliënt naar de andere kunnen reizen met minimaal de fiets of scooter en op een gegeven moment ook met de auto. Een rijbewijs is dus een pre. Sollicitaties kun je richten aan de afdeling P&O:
solliciteren@internosthuiszorg.nl

Klik hier voor de CAO VVT 2014-2016 (Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Kraam- en Jeugdgezondheidszorg).

Ja, het intakegesprek met de medewerker van Internos is geheel vrijblijvend. Zodra bij u bekend is wat we voor u kunnen betekenen, kunt u beslissen of u gebruik wilt maken van de zorg van Internos.

Internos gebruikt in de communicatie niet voor niets de kreet ‘door zorg verbonden’. We zijn er namelijk van overtuigd dat we door goed samen te werken nog betere zorg kunnen bieden. Dit samenwerken doen we onder andere met artsen, maar inderdaad waar mogelijk ook met buren en familie.

Het pgb is een geldbedrag waarmee u zelf de benodigde hulp en/of zorg inkoopt. Het geldbedrag is afgestemd op de indicatie die u van het CIZ of de gemeente krijgt. U kunt een pgb aanvragen voor verzorging en verpleging (AWBZ) en/of voor huishoudelijke hulp (Wmo).

De Cliëntenraad van Internos streeft ernaar een paar keer per jaar overleg te voeren met de Cliëntenraad van MOB. Er wordt ook naar gestreefd eenmaal per jaar (of vaker indien nodig) overleg te voeren met de Ondernemingsraad van Internos en met de Raad van Commissarissen van MOB.

De Cliëntenraad heeft minimaal 6 vergaderingen per jaar, 4 hiervan in tegenwoordigheid van de bestuurder en de algemeen directeur van Internos. Daarnaast worden de leden geschoold en geadviseerd in bijeenkomsten en workshops (onder andere die van het LOC). De leden hebben zelf ook een uitgebreid netwerk waardoor zij goed in staat zijn de nodige verbindingen te leggen met andere relevante organen.

Door ingrijpende kabinetsmaatregelen en hervormingen worden we gedwongen op een andere manier te werken. Binnen Internos wordt de ontwikkelrichting gevoed door een houding van dienend-leiderschap. Hoge ambities worden ingevuld door medewerkers in hun kracht te zetten en hen te ondersteunen in persoonlijk ondernemerschap.

Voor relaties hebben wij een handige zorgwaaier die u helpt bij de advisering van uw cliënten en patiënten. Ook hebben wij posters voor in uw (wacht)kamer, brochures en foldermateriaal beschikbaar. U vraagt dit materiaal aan door een mail te sturen naar info@internosthuiszorg.nl of te bellen met 078 – 750 78 50.

Persoonlijke zorg voor 16.00 uur aangevraagd kan binnen 24 uur geregeld worden en soms in urgente gevallen nog sneller. Huishoudelijke zorg leveren wij in overleg met u zoveel mogelijk op de dagen en tijdstippen dat het u uitkomt.

Als u nog geen cliënt bent van Internos dan kunt u ons altijd – 24 uur per dag en 7 dagen per week – bereiken op onze zorglijn: 078 – 648 38 38.
Als u cliënt bent of wordt van Internos kunt u contact met ons opnemen via het rechtstreekse nummer. Wel zo vertrouwd.

Als u als arts een client wil aanmelden voor zorg, dan kunt u gebruik maken van het zogeheten uitvoeringsverzoek. Met het uitvoeringsverzoek kunt u als arts Internos opdracht geven een voorbehouden handeling te verrichten ten aanzien van (een) cliënt(en).

Alle cliënten van Internos kunnen tegen een geringe vergoeding gebruik maken van de Internos-voordeelpas. Tegen het tonen van de pas kunt u in vele winkels in de regio maar ook in heel Nederland aantrekkelijke korting krijgen op producten en diensten. Ook krijgt u korting op diensten die aan huis geleverd worden. De pas kost kost € 1,95 per maand en kan u tientallen tot honderden euro’s voordeel opleveren. Wilt u weten welke winkels en leveranciers korting bieden of wilt u direct de pas bestellen? Klik dan hier.

De zorg van Internos en die van andere organisaties mag gecombineerd worden. Deze zorg kan elkaar zelfs versterken. Internos is niet voor niets ‘door zorg verbonden’. Wij werken graag samen als dat u ten goede komt. Het is wel belangrijk dat u hier open over bent zodat we de zorg goed op elkaar kunnen afstemmen.

Huishoudelijke zorg vraagt u aan bij uw gemeente. Hiervoor gaat u naar het Wmo-loket. De richtlijnen voor het toekennen van huishoudelijke zorg verschillen per gemeente. Wanneer u volgens uw gemeente recht hebt op huishoudelijke zorg, een zogenaamde indicatie, kunt u deze via Internos Thuiszorg krijgen.

Internos helpt u bijvoorbeeld bij: stoffen, dweilen, boenen, wassen en/of strijken, opruimen, bedden verschonen, boodschappen doen, maaltijden verzorgen, uitvoeren van eenvoudige klusjes, voor de kinderen zorgen, voor de huisdieren zorgen, grote schoonmaak, opruimen van de garage, een verhuizing.

Als u de oproep van de alarmcentrale niet kunt beantwoorden, komt er snel iemand bij u thuis kijken wat er aan de hand is. We gaan ervan uit dat u dan hulp nodig heeft.

Als u per ongeluk op de knop heeft gedrukt, kunt u dit tegen de medewerker van de alarmcentrale zeggen. Er wordt dan verder geen actie ondernomen.