WIE ZIJN WE?

Internos Thuiszorg is een middelgrote organisatie. Met zo’n 300 betrokken en professionele medewerkers zorgen wij dat u zo lang mogelijk in uw eigen huis kunt blijven wonen. Wij gaan hierbij uit van uw eigen kracht. Internos levert maatwerk en gaat in op uw specifieke zorgbehoefte. Waar mogelijk werken wij samen met familie, vrienden en/of buren. Met andere woorden: de verschillende partijen zijn door zorg met elkaar verbonden.

MISSIE

Wij willen dat de cliënt zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen. Daarom biedt Internos in kleine wijkteams hoogwaardige (keten)zorg en ondersteuning in verbondenheid met de cliënt en zijn netwerk. Eigen regie en bevordering van de kwaliteit van leven zijn maatgevend.

VISIE

Dagelijks leveren wij zorg thuis – in het eigen gezin, het netwerk en de buurt. Thuis is de plek waar de mens zich het meest veilig en prettig voelt. Wij willen de regie over deze zorg steeds meer, en naar draagkracht, teruggeven aan de cliënt en diens netwerk (familie, buren en mantelzorgers). Lees verder >

MOB DRECHTSTEDEN

mob-logoInternos Thuiszorg is onderdeel van zorginstelling MOB Drechtsteden.

Kijk voor meer over MOB op http://www.mob.nu.

Midden in de samenleving – Internos zoekt naar verbindingen tussen cliënten, familie, vrienden, buren, medewerkers en alle zorgverlenende instanties in de regio.

RAAD VAN TOEZICHT, BESTUUR EN MANAGEMENT

Internos Thuiszorg is een middelgrote organisatie. Met zo’n 280 betrokken en professionele medewerkers zorgen wij dat u zo lang mogelijk in uw eigen huis kunt blijven wonen. Wij gaan hierbij uit van uw eigen kracht. Internos levert maatwerk en gaat in op uw specifieke zorgbehoefte. Waar mogelijk werken wij samen met familie, vrienden en/of buren. Met andere woorden: de verschillende partijen zijn door zorg met elkaar verbonden. – Lees verder >

CLIËNTENRAAD

De cliëntenraad van Internos zorgt dat er goede zorg (huishoudelijke en verpleegzorg) wordt gegeven door Internos en dat de belangen van de cliënten goed in het oog worden gehouden en centraal staan in de organisatie – Lees verder >

ONZE KERNWAARDEN

Eigen regie
Verbondenheid
Vakmanschap
Ondernemerschap