HET BESTUUR

Kennis en ervaring gebundeld

De ontwikkelingen, nieuwe beleidsregels en (financiële) voorwaarden volgen elkaar in snel tempo op. Voor een frisse kijk op zaken wordt Internos dan ook geadviseerd en gecontroleerd door mensen die ervaring hebben opgedaan binnen en buiten de zorgbranche.

Internos hanteert een bestuursmodel waarbij de dagelijkse leiding, krachtens de statuten, is opgedragen aan de Raad van Bestuur. Aangezien deze enkelhoofdig is ingevuld, wordt gesproken van een bestuurder.

Bestuurder/Algemeen Directeur

Dhr. Jacco Lamper

Managementteam

  • Dhr. Jacco Lamper (Bestuurder/Algemeen Directeur)
  • Mevr. Neli Soares (Algemeen Manager)

Raad van Commissarissen (RvC)

De RvC evalueert jaarlijks zijn eigen functioneren, zijn werkwijze, zijn rol als werkgever, en zijn rol als klankbord voor de bestuurder. De samenstelling wordt geëvalueerd. Ook de mogelijke verstrengeling van belangen in verband met andere functies komt ter sprake. De Zorgbrede Governancecode is voor de RvC leidend voor zijn handelen en zelfevaluatie. Internos gebruikt de Zorgbrede Governance Code en de Good Governance Verzorging & Verpleging. Deze codes worden in geheel – zonder uitzonderingen – toegepast.

De RvC van Internos bestaat uit:

  • Dhr. J. M. (Jan-Michiel) Meeuwsen (voorzitter) – Zorginhoud en Innovatie
  • Mevr. R (Reyhan) Cephe (lid) – Bedrijfsvoering en Marketing
  • Dhr. Sander van de Molen (lid) – Juridisch en Governance

Bij Good Governance gaat het in essentie om:

  • een heldere scheiding tussen bestuur en toezicht;
  • de onafhankelijkheid en kwaliteit van de toezichthouder;
  • de kwaliteit van het bestuur;
  • het gebruik van adequate systemen van interne en externe verantwoording.