Dekra-certificaat

Het Dekra-certificaat waarover Internos beschikt, garandeert dat Internos kwalitatief goede verpleging, verzorging, begeleiding en huishoudelijke ondersteuning in de eigen woonomgeving biedt.

Het certificaat waarborgt in het bijzonder dat het managementsysteem van Internos (onderdeel van MOB Drechtsteden) en de toepassing daarvan voldoet aan de eisen zoals neergelegd in de HKZ-norm Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen & Thuiszorgorganisaties (versie 2010). Met dit certificaat wordt tevens voldaan aan de eisen van ISO 9001:2008.

Download hier (831 downloads) het officiële certificaat.

HKZ-certificaat

HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in de zorg: onafhankelijk en betrouwbaar.

HKZ stelt kwaliteits- en veiligheidsnormen op voor ruim 30 branches in Zorg en Welzijn. Aan deze normen is het HKZ-keurmerk verbonden. Dit keurmerk geeft aan dat Internos intern de zaken goed op orde heeft, stelt de klant principieel centraal en werkt voortdurend aan verbetering van de zorg- en dienstverlening.

Sinds 1 mei 2012 is HKZ samengegaan met NEN. Het HKZ-keurmerk blijft bestaan als een van de keurmerken binnen NEN.

Wij hebben een Addendum bij kwaliteitskader verpleeghuiszorg voor langdurige zorg thuis met een Wlz-indicatie opgesteld. Download het document in het pdf format hier.