ONZE VISIE

Dagelijks leveren wij zorg thuis – in het eigen gezin, het netwerk en de buurt. Thuis is de plek waar de mens zich het meest veilig en prettig voelt. Wij willen de regie over deze zorg steeds meer, en naar draagkracht, teruggeven aan de cliënt en diens netwerk (familie, buren en mantelzorgers).

Internos is dus allereerst regieadviseur en dienstverlener en dan pas zorgverlener. Dit houdt in dat onze medewerkers een omslag maken in hun denken waardoor zij in staat zijn respectvol in te voegen in het leven van onze cliënten en daar een meerwaarde aan te verlenen. Om te toetsen of wij onze visie waarmaken, controleren wij regelmatig of onze cliënten en medewerkers aantoonbaar tevreden zijn en in welke mate wij wijkgericht werken. Bovendien wordt regelmatig, door onafhankelijke partijen, gecontroleerd of wij ketenzorg volgens hoge professionele standaarden leveren.