CULTUURSENSITIEVE ZORG OP MAAT

Welke culturele afkomst u ook heeft, iedereen kan te maken krijgen met ziekte, ouderdom, beginnende dementie en krijgt uiteindelijk met de laatste levensfase te maken. Heeft u een specifieke culturele achtergrond, die vraagt om (cultureel) maatwerk, dan kunt u bij Internos Thuiszorg terecht voor verpleegkundige zorg, thuisbegeleiding, huishoudelijke zorg en persoonlijke verpleging en verzorging.

De ervaring leert dat mensen met een zorgbehoefte die een andere culturele achtergrond hebben dan de Nederlandse, soms specifieke behoeften hebben als het gaat om de praktische kanten van de zorgverlening. Bent u zo iemand, dan kan Internos u van dienst zijn. Bent u iemand met specifieke wensen op het gebied van zorgverlening, dan kan het voor u soms ook lastig zijn – vaak vanwege taalbeheersing en kennis van het sociale netwerk – om direct de juiste persoon of instantie te vinden die u met raad bij kan staan. Wij zoeken graag samen met u de juiste weg.

De gespecialiseerde zorgmedewerkers van Internos weten wat de mogelijkheden zijn en welke wegen er bewandeld moeten worden.

De gespecialiseerde zorgmedewerkers van Internos weten wat de mogelijkheden zijn en welke wegen er bewandeld moeten worden. We werken onder andere nauw samen met instellingen als het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ), de gemeenten, ziekenhuizen, verpleeghuizen, huisartsen, hospice De Patio en hospice De Cirkel.

Wij helpen u graag met cultuursensitieve zorg op maat

De ervaring met cultuursensitieve zorg komt voor een belangrijk deel voort uit de Rotterdamse zorginstelling Maatschappelijk Ondersteuningsbureau (MOB), die sinds maart 2016 de moeder-(zorg)instelling is van Internos. MOB heeft medewerkers van verschillende biculturele achtergronden, waaronder de Turks-Nederlandse, de Marokkaans-Nederlandse, de Chinees-Nederlandse en de Kaapverdisch-Nederlandse. Cliënten die zich identificeren als Turks, Marokkaans, Chinees en Kaapverdisch weten zich hierdoor vanuit de moederorganisatie van Internos, MOB, verzekerd van een op hun culturele karakteristieken toegesneden dienstverlening door Internos.

In juli 2016 werd de culturele expertise van Internos verder versterkt door de overname van IZAH Thuiszorg door Internos/MOB. IZAH Thuiszorg heeft van oudsher Turks-Nederlandse cliënten en medewerkers en werkt net als Internos vanuit de Drechtsteden.

De wijkverpleegkundige kan u voor u een indicatie afgeven of wij kunnen u helpen bij het indienen van een aanvraag bij de gemeente.

De zorgmedewerker van Internos luistert naar uw verhaal en probeert door vragen te stellen tot een heldere zorgvraag te komen, waarbij ten allen tijde uw culturele achtergrond in ogenschouw wordt genomen. Wellicht komt u voor zorg bij u thuis in aanmerking via de Zorgverzekeringswet en/of Wmo. De wijkverpleegkundige kan u voor u een indicatie afgeven of wij kunnen u helpen bij het indienen van een aanvraag bij de gemeente. We kunnen ervoor zorgen dat de zorg direct in gang gezet wordt. Daarnaast kan het zorgteamlid in crisissituaties voor u bemiddelen, bijvoorbeeld wanneer u behoefte heeft aan tijdelijke opvang in een verzorgingstehuis. Mocht het duidelijk zijn dat Internos u niet kan helpen, dan verwijzen we u naar de juiste instelling en/of persoon door.

OVERTUIGD VAN ONZE CULTUURSENSITIEVE AANPAK?

Neem contact met ons op om gratis uw situatie en uw behoeften te bespreken.