ZORGBRANCHE

Om u op weg te helpen in de zorgbranche heeft Internos een uitgebreide selectie gemaakt van verschillende informatieve websites:

ActiZ

Dit is de organisatie van zorgondernemers. www.actiz.nl 

Stichting Drechtzorg

Drechtzorg is een samenwerkingsverband van thuiszorg, ziekenhuis, huisartsen, revalidatiecentrum, verpleeg- en verzorgingshuizen, GGZ, gehandicaptenzorg, GGD en apotheken. www.drechtzorg.nl 

Alzheimer Nederland

Hier vindt u algemene informatie over dementie. www.alzheimer-nederland.nl 

Ontmoetingscentra Dementie Nederland

Deze site geeft algemene informatie over ontmoetingscentra in Nederland voor mensen met dementie en hun mantelzorgers.  www.ontmoetingscentradementie.nl 

AWBZ – Kompas

Omschrijvingen van zorgvormen die tot de AWBZ horen. Het Kompas geeft ook inzicht in de wet- en regelgeving. www.cvz.nl 

CAK
Het CAK-BZ is de instelling ten behoeve van de administratieve uitvoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). www.cak-bz.nl

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
AWBZ-zorg is zorg die wordt betaald via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Om deze zorg te krijgen heeft u een indicatie nodig. Dit is een besluit waarin staat welke zorg u nodig heeft en hoeveel. U krijgt deze indicatie van het CIZ, het Centrum indicatiestelling zorg. www.ciz.nl

Mezzo (Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg)
Hier vindt u algemene informatie over mantelzorg en mantelzorgondersteuning. www.mezzo.nl

Ministerie VWS
Lees alles over landelijk beleid op het gebied van zorg. www.rijksoverheid.nl

Gemeente Dordrecht
Alles over het gemeentelijk beleid op het gebied van zorg en welzijn. www.dordrecht.nl

Sociale Dienst Drechtsteden
Veel informatie over de Wmo regeling. www.socialedienstdrechtsteden.nl

Zorgkantoor
Informatie over de AWBZ, Persoonsgebonden budget (PGB) en zorg in natura. www.uvitzorgkantoren.nl

Zichtbare Zorg
Deze site richt zich op professionals in de zorg die de kwaliteit van hun zorg inzichtelijk willen maken. www.zichtbarezorg.nl

Kies Beter

Een openbare site, bedoeld voor alle volwassen inwoners van Nederland die vragen hebben op het gebied van zorg, zorgverzekeringen en gezondheid. KiesBeter.nl wordt gemaakt door het centrum voor Volksgezondheid Toekomst Verkenningen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Aan kiesBeter.nl werken veel organisaties mee. www.kiesbeter.nl

Vilans

Vilans is hét onafhankelijke kenniscentrum voor langdurende zorg. www.vilans.nl

Maatschappelijke organisatie

Voor mensen met een lichamelijke, zintuiglijke, verstandelijke beperking of een chronische ziekte.  www.meedrechtsteden.nl