CLIËNTENRAAD

MEEPRATEN OVER DE ZORG


Wij zijn benieuwd naar u. Via de cliëntenraad kunt u meepraten. Bent u cliënt, bewoner, mantelzorger of vrijwilliger en betrokken bij onze zorg dan kunt u uw stem laten horen in en via de Cliëntenraad. 

Wat doet de cliëntenraad?

De cliëntenraad vertegenwoordigt de cliënten en behartigt zo goed mogelijk hun belangen. Zij zijn als het ware de ogen en oren van de cliënten. Voor het uitbrengen van adviezen is het van belang dat de cliëntenraad goed op de hoogte is van wat er onder de cliënten leeft. De cliëntenraad functioneert volledig onafhankelijk en zelfstandig.

Zo werkt de cliëntenraad o.a. mee aan de beoordeling van klanttevredenheidsonderzoek en heeft zij een actieve inbreng in de jaarlijkse planning  over onderwerpen die de belangen van de cliënten raken. De cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directie. Voor belangrijke beslissingen die de cliënten direct betreffen heeft de Cliëntenraad een verzwaard adviesrecht. 

Er vindt regelmatig overleg plaats tussen de cliëntenraad en de directie over onderwerpen die voor cliënten van belang zijn en om de kwaliteit van de zorg aan cliënten te waarborgen.

Cliëntendag 

De Cliëntenraad organiseert ieder jaar – gezamenlijk met de zorgorganisatie een bijeenkomst voor cliënten en hun partners, kinderen, mantelzorgers en familie.

Ideeën voor de Cliëntendag kunt u ook aan ons doorgeven.

Samenstelling Cliëntenraad 

Bij voorkeur nemen cliënten zitting in de cliëntenraad. Wanneer dit niet mogelijk is, kunnen ook familieleden/mantelzorgers lid zijn van de Cliëntenraad. 

De Cliëntenraad van Drechtsteden (Internos Thuiszorg):

De Cliëntenraad kent 7 leden waarvan een aantal leden die thuiszorg van Internos ontvangen. Alle cliënten ontvangen 2 x per jaar een nieuwsbrief van de cliëntenraad van Internos Thuiszorg. Download hier de nieuwsbrieven. 

  • Mevrouw J. van den Bergh
  • Mevrouw A. Tonino
  • Mevrouw E. Willemse
  • De heer J. van Baren (voorzitter)
  • Mevrouw A.C.M Romeijnders – van Tiggelen
  • Mevrouw M. Landman
  • De heer A. Gortzak


Vacature

De cliëntenraad heeft behoefte aan uitbreiding met twee nieuwe leden. Heeft u belangstelling, laat het ons weten. Gezien de taken die op ons afkomen hebben we vooral behoefte aan iemand die – naast betrokkenheid met de zorg – ook kennis heeft van organisaties en bij voorkeur beschikt over enige juridische kennis. Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden voor een kennismakingsgesprek, neem gerust contact op met J. van Baren – voorzitter cliëntenraad van Internos – via e-mail clientenraad@ internosthuiszorg.nl.

Clienttevredenheidsrapport van V&V MOB

Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting. Deze rapportage bevat de resultaten van de cliëntervaringsmeting op basis van de CQ-index VV&T (thuiszorg) versie 4.1 (verkorte vragenlijst). De afkorting CQI of CQ-index staat voor Consumer Quality Index. Download hier het document.

Digitaal materiaal


Nieuwsbrief Clientenraad – februari 2019 (9 downloads)


Nieuwsbrief Clientenraad – juni 2019 (11 downloads)

Meer

LID WORDEN OF INFORMATIE?

clientenraad@internosthuiszorg.nl


BELLEN?

078 64 83 838Copyright MOB Drechtsteden 2020. Alle rechten gereserveerd.