PERSOONLIJKE VERZORGING & VERPLEGING

thuiskomen-in-de-zorg-payoff
24 uur per dag en 7 dagen per week

De juiste zorg voor u


De goede, gekwalificeerde medewerkers van Internos bieden u de juiste zorg als u in aanmerking komt voor verpleging of zorg.

Wij staan voor u klaar bij:

  • Herstel na een operatie en de revalidatie;
  • Hulp bij de persoonlijke verzorging als u daar zelf niet of niet voldoende toe in staat bent.
  • Het ondersteunen van de zelfredzaamheid en begeleiden
bij ziekte;
  • Adviseren over en helpen met zorghulpmiddelen;
  • Het uitvoeren van verpleegkundige handelingen;
  • Het ondersteunen bij medicatie-inname of toedienen van de medicatie;
  • Het verrichten van gespecialiseerde verpleegkundige handelingen;
  • Het geven van begeleiding en advies in uw specifieke situatie.

Wij staan 24 uur per dag,
7 dagen per week voor u klaar
De medewerkers van Internos kunnen 24 uur per dag worden ingezet.
 Dit kan 7 dagen per week, dus ook in het weekend. De hulp kan zowel langdurig als tijdelijk van aard zijn. Samen kijken we wat de beste dag
en tijd voor de hulp is. De zorg wordt zoveel mogelijk afgestemd op uw specifieke situatie.

dagbesteding-met-ouderen-internos

CONTACT DORDRECHT-DRECHTSTEDEN

078 – 648 38 38
info@internosthuiszorg.nl


internos-thuiszorg-medewerker-persoonlijke-verzorging

Copyright MOB Drechtsteden 2023. Alle rechten gereserveerd.