KLACHTEN

WIJ WILLEN HET BESTE VOOR U


Natuurlijk doen wij er alles aan om de hulp- en zorgverlening professioneel en deskundig uit te voeren. Dit blijkt ook uit de resultaten van ons tevredenheidsonderzoek. Wilt u hier meer over weten?

Meer over het tevredenheidsonderzoek MOB 2019 >>
Meer over het tevredenheidsonderzoek Internos 2019 >>
Meer over de PREM meting 2020 Wijkverpleging >>


Het kan zijn dat u een klacht heeft

Stap 1
Bespreek de klacht eerst met de medewerker van de organisatie; komt u er samen niet uit, neem dan contact op met de zorgcoördinator van uw wijk.

Stap 2
Wordt de klacht niet naar tevredenheid opgelost, dien dan schriftelijk de klacht in bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Voor cliënten in Drechtsteden (Internos Thuiszorg) kan dit per mail: klachten@internosthuiszorg.nl of per brief: Internos Thuiszorg, t.a.v. De klachtenfunctionaris, Beverwijckstraat 37, 3311 GB Dordrecht. Of via het onderstaande formulier.

Voor cliënten in regio Rotterdam kan dit per mail: info@mob.nu
of u kunt uw klacht per brief sturen aan: MOB t.a.v. De klachtenfunctionaris, Riebeekstraat 65, 3072 VT Rotterdam. Of via het onderstaande formulier.

Voor cliënten in MOB Amsterdam-Amstelland kan dit per mail: zorgregie.amstelland@mob.nu

Stap 3
De klachtenfunctionaris neemt na ontvangst van de klacht contact op met de klager, brengt de verantwoordelijke personen op de hoogte en bevestigd de gemaakte afspraken en afhandeling van de klacht schriftelijk aan de klager.

Stap 4
Indien de klacht naar het oordeel van de klager niet afdoende is opgelost, wordt deze gewezen op de mogelijkheid om de directie te vragen de (afhandeling) van de klacht opnieuw te beoordelen.

Download hier ons klachtenreglement

Het is mogelijk dat u niet tevreden bent met de afhandeling van de klacht door de organisatie. U kunt dan een klacht indienen bij een externe geschillencommissie.

Contactgegevens geschillencommissie:

De Stichting Zorggeschil
Postbus 1021
7940 KA Meppel
info@zorggeschil.nl
www.zorggeschil.nl


Voor klachten over onvrijwillige zorg op basis van de Wzd

De klachtencommissie Wzd behandelt uitsluitend klachten over onvrijwillige zorg op basis van de Wzd.

Download hier het Reglement Klachtencommissie Wzd 
Download hier het Privacyverklaring Klachtencommissie Wzd 

De contactgegevens van de klachtencommissie:

Klachtencommissie Wzd t.a.v. ambtelijk secretaris
E-mail: klachtencommissie@quasir.nl
Telefoon: 06 82 82 23 58
Post: Postbus 1021, 7940 KA Meppel


Klachtenformulier


    Copyright MOB Drechtsteden 2021. Alle rechten gereserveerd.