KLACHTEN

WIJ WILLEN HET BESTE VOOR U


Natuurlijk doen wij er alles aan om de hulp- en zorgverlening professioneel en deskundig uit te voeren. Dit blijkt ook uit de resultaten van ons tevredenheidsonderzoek. Wilt u hier meer over weten?

Meer over het tevredenheidsonderzoek MOB 2019 >>
Meer over het tevredenheidsonderzoek Internos 2019 >>
Meer over de PREM meting 2020 Wijkverpleging >>

Stap 1

Bespreek de klacht eerst met de medewerker van de organisatie; komt u er samen niet uit, neem dan contact op met de zorgcoördinator van uw wijk.

Stap 2

Wordt de klacht niet naar tevredenheid opgelost, dien dan schriftelijk de klacht in bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Voor cliënten in Drechtsteden (Internos Thuiszorg) kan dit per mail: klachten@internosthuiszorg.nl of per brief: Internos Thuiszorg, t.a.v. De klachtenfunctionaris, Beverwijckstraat 37, 3311 GB Dordrecht. Of via het onderstaande formulier.Stap 3

De klachtenfunctionaris neemt na ontvangst van de klacht contact op met de klager, brengt de verantwoordelijke personen op de hoogte en bevestigd de gemaakte afspraken en afhandeling van de klacht schriftelijk aan de klager.

Stap 4

Indien de klacht naar het oordeel van de klager niet afdoende is opgelost, wordt deze gewezen op de mogelijkheid om de directie te vragen de (afhandeling) van de klacht opnieuw te beoordelen.

Download onze klachtenreglement: Klachtenreglement (151 downloads)

Het is mogelijk dat u niet tevreden bent met de afhandeling van de klacht door Internos. U kunt dan een klacht indienen bij een externe geschillencommissie.

Contactgegevens geschillencommissie:

De Stichting Zorggeschil
Postbus 1021
7940 KA Meppel
info@zorggeschil.nl
www.zorggeschil.nl


Copyright MOB Drechtsteden 2020. Alle rechten gereserveerd.