DE WET ZORG EN DRANG

thuiskomen-in-de-zorg-payoff

Cliëntvertrouwenspersoon wet Wzd


Wzd betekent wet zorg en dwang. De wet zorg en dwang regelt de rechten bij zorg zonder toestemming of opname zonder toestemming van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening, zoals dementie.
De klachtencommissie Wzd behandelt alléén klachten over zorg zonder toestemming op basis van de Wzd.

Cliëntvertrouwenspersoon Wzd 

De cliëntvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang (Wzd) is beschikbaar voor alle cliënten die vallen onder de wet zorg en dwang of de mensen die hen helpen. De  cliëntvertrouwenspersoon komt op voor wat het beste voor de cliënt is en de mensen die dichtbij hen staan.

Het is de taak van deze persoon om de cliënt en/of de mensen die voor hen spreken op verzoek te adviseren. En ook te helpen in zaken die te maken hebben met:

  • het geven van zorg zonder toestemming aan de cliënt;
  • opname en verblijf in een gebouw;
  • het doorlopen van de klachtenprocedure van de Wzd.

De cliëntenvertrouwenspersoon is niet in dienst bij MOB. Op deze manier kan hij zijn werk onafhankelijk uitvoeren.

Meer informatie www.clientenvertrouwenspersoonwzd.nl

De heer Faruk Yürdem van het LSR (Landelijk steunpunt (mede)zeggenschap) is de cliëntenvertrouwenspersoon. Hieronder zijn contactgegevens:

Faruk Yürdem
Cliëntenvertrouwenspersoon Wzd
Telefoon: 06 11 26 32 62
E-mail: f.yurdem@hetlsr.nl

Voor klachten over zorg zonder toestemming op basis van de Wzd


De wet zorg en dwang regelt de rechten bij zorg zonder toestemming of opname zonder toestemming van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening, zoals dementie.
De klachtencommissie Wzd behandelt alléén klachten over zorg zonder toestemming op basis van de Wzd.

Indien u vragen of klachten heeft kunt u contact opnemen met:

Klachtencommissie Wzd
T.a.v. de ambtelijk secretaris
E-mail: klachtencommissie@quasir.nl
Telefoon: 06 82 82 23 58
Postbus 1021, 7940 KA Meppel

Meer weten?

Download hier het Reglement Klachtencommissie Wzd 
Download hier het Privacyverklaring Klachtencommissie Wzd 
Download hier het Klachtenformulier Wzd 

Copyright MOB Drechtsteden 2023. Alle rechten gereserveerd.