OVER DE ORGANISATIE


Waar we voor staan

THUIS KOMEN IN DE ZORG


CULTUURBEWUST

Wij zijn een middelgrote organisatie. Met zo’n 300 betrokken en professionele medewerkers zorgen wij dat u zo lang mogelijk in uw eigen huis kunnen blijven wonen. Wij gaan hierbij uit van uw eigen kracht. Internos levert maatwerk en gaat in op uw specifieke zorgbehoefte. Waar mogelijk werken wij samen met familie, vrienden en/of buren. Met andere woorden: de verschillende partijen zijn door zorg met elkaar verbonden.


MISSIE

Wij willen dat de cliënt zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen. Daarom biedt Internos in kleine wijkteams hoogwaardige (keten)zorg en ondersteuning in verbondenheid met de cliënt en zijn netwerk. Eigen regie en bevordering van de kwaliteit van leven zijn maatgevend.


VISIE

Dagelijks leveren wij zorg thuis – in het eigen gezin, het netwerk en de buurt. Thuis is de plek waar de mens zich het meest veilig en prettig voelt. Wij willen de regie over deze zorg steeds meer, en naar draagkracht, teruggeven aan de cliënt en diens netwerk (familie, buren en mantelzorgers).


ORGANISATIE

Onze zorgorganisatie heeft nu 17 zorg-loketten, 2352 cliënten en 607 medewerkers verdeelt over Rotterdam-Rijnmond, Amsterdam-Amstelland en Drechtsteden. Wilt u meer over onze organisatie, onze zorgactiviteiten en financiën lees verder in ons jaarverslag 2017.01234567890,01234567890

TEVREDENHEID

Volgens Zorgkaart Nederland scoort Internos een 3,4 onder onze cliënten.


01234567890012345678900123456789001234567890

CLIËNTEN

We hebben een diverse groep cliënten die we met plezier helpen.01234567890

WACHTLIJSTEN

We streven naar efficient werken waardoor geen wachtlijsten onstaan.


012345678900123456789001234567890

MEDEWERKERS

We hebben een groot team van professionalsRAAD VAN COMISSARISSEN


jan michel mob

President-commissaris

JAN MICHIEL MEEUWSEN


sander van den molen mob

Commissaris

SANDER VAN DE MOLEN


reyhan cephe mob

Commissaris

REYHAN CEPHE
Ons Managementteam

DIRECTIEAlgemene directeur

ISMAIL MERALDirecteur

JACCO LAMPER


Copyright MOB Drechtsteden 2020. Alle rechten gereserveerd.