THUISBEGELEIDING

thuiskomen-in-de-zorg-payoff
Om weer grip te krijgen op uw leven…

Samen komen we er wel uit


Een hulpverlener van Internos zoekt samen met u naar manieren, zodat u kunt leven met uw psychiatrische aandoening en/of psychosociale problemen. Zo krijgt u bijvoorbeeld:

  • Ondersteuning bij het organiseren van uw huishouden;
  • Ondersteuning bij het opvoeden van uw kinderen;
  • Ondersteuning bij het op orde krijgen van uw financiën;
  • Ondersteuning bij het structuur aanbrengen in uw dagelijkse leven.

Een team van hulpverleners
Over het algemeen werkt Internos samen met andere hulpverleners om het beste team samen te stellen. Uiteraard gebeurt dit alleen met uw toestemming. Indien nodig wordt de thuisbegeleiding gecombineerd met huishoudelijke zorg en verpleging/verzorging.

Samen pakken we de situatie aan
De hulpverlener komt niet alleen praten, maar helpt u ook om de situatie daadwerkelijk aan te pakken. Samen met u wordt een plan opgesteld. Daarin legt u samen met de thuisbegeleider de te behalen doelen vast en wordt bepaald welke stappen er nodig zijn om die doelen te halen.

Aandachtfunctionaris huiselijk geweld en ouder- en kindermishandeling
Internos gaat nog meer aandacht schenken aan de zorgen van de medemens. Daarom is er een aandachtfunctionaris ouderen- en kindermishandeling/huiselijk geweld ingesteld. Dit is Margreet Honders. Zij geeft  voorlichting om huiselijk geweld en ouder- en kindermishandeling te voorkomen. Zij zoekt samen met de cliënt, mantelzorger en zorgverlener de juiste weg, om te leren omgaan met een familielid die aan onze zorg is toevertrouwd. Margreet is bereikbaar op ma/di/do/vrij via telefoonnummer 06-130 076 42.

medewerker-met-client-persoonlijke begeleiding-internos-thuiszorg

CONTACT DORDRECHT-DRECHTSTEDEN

078 – 648 38 38
info@internosthuiszorg.nl


internos-thuiszorg-medewerker-thuisbegeleiding

Copyright MOB Drechtsteden 2023. Alle rechten gereserveerd.