We zijn altijd op zoek naar getalenteerde mensen

KOM BIJ ONS TEAM

LEES MEER OVER WERKEN BIJ INTERNOS

Werken in de zorg betekent voor ons: het beste van jezelf geven in de zorg voor een ander. Dat is authenticiteit en werken met passie en plezier. Onze werkomgeving kenmerkt zich door professionaliteit, warmte, innovatie en multiculturele mensen. We zijn ons bewust van de meerwaarde die we vormen voor veel doelgroepen. Niet voor niets zijn we dan ook een vast aanspreekpunt in veel wijken. Met gezamenlijke daadkracht helpen we niet alleen onze klanten verder. Wijzelf blijven ons ook steeds verder ontwikkelen: op persoonlijk én professioneel vlak. Als collega’s werken we samen om de zorg in Rotterdam-Rijnmond, Dordrecht-Drechtsteden en Amsterdam-Amstelland te verbeteren.

Persoonsgegevens en verwerkingsdoelen

Tijdens de sollicitatieprocedure vragen wij je om persoonsgegevens, zoals naam, adres en woonplaats. Maar ook gegevens omtrent opleidingen en diploma’s, arbeidsverleden en referenten. Deze gegevens gebruiken wij voor:

  • het beoordelen van de gegevens met het oog op het mogelijk aangaan van een arbeidsrelatie
  • verificatie doeleinden
  • het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Rechtsgrond voor de verwerking

De basis voor de verwerking van de persoonsgegevens die wij van je gebruiken vindt zijn grondslag in artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De verwerking is noodzakelijk voor het mogelijk aangaan van de arbeidsovereenkomst.

De gegevens worden alleen binnen MOB gedeeld met leidinggevenden en medewerkers die bij de selectie zijn betrokken.

De gegevens worden bewaard tot 4 weken na einde sollicitatieprocedure, tenzij met toestemming langer is overeengekomen, tot maximaal 1 jaar.

De basis voor de verwerking van de persoonsgegevens die wij van je gebruiken vindt zijn grondslag in artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).Verpleegkundige

CHARLOTTE VAN VUGT


Het imago van thuiszorg wordt gekenmerkt als een saai beroep met weinig werkplezier en geringe doorgroeimogelijkheden. Dat dit een onterecht beeld is, ondervindt ook Charlotte van Vugt, verpleegkundige bij MOB / Internos.

ONS MANAGEMENTTEAMDirecteur

Jacco Lamper

Manager WMO/Welzijn

Neli Soares
Copyright MOB Drechtsteden 2023. Alle rechten gereserveerd.