OVER DE ORGANISATIE


DICHTBIJ ONZE CLIËNTEN


Onze zorgorganisatie heeft nu 4 woonzorgcentra, 4.676 cliënten en 712 medewerkers verdeelt over Rotterdam-Rijnmond, Amsterdam-Amstelland en Drechtsteden. Wilt u meer weten over onze organisatie, onze zorgactiviteiten en financiën? Lees verder in ons jaarverslag.MISSIE & VISIEMISSIE

Kwetsbare mensen zo lang mogelijk, op een zelfgekozen wijze, zelfstandig deel te kunnen laten nemen aan de maatschappij.VISIE

Wie vindt dat zorg en welzijn, in de thuiszorgsituatie, op culturele maat georganiseerd moet zijn met als doel mensen maximaal te laten participeren in de maatschappij, zoekt, vindt en maakt gebruik van het MOB concept. De kern van het MOB concept is: je klant en zijn omgeving echt willen kennen.AMBITIE

Wij bieden persoonsgerichte zorg waar je gezien wordt en je, je thuis voelt.KRACHT

Wij houden rekening met de culturen en religieuze leefwijze. Informeren, activeren, ondersteunen en begeleiden onze cliënten en hun omgeving aan deelname aan de samenleving.HOE WIJ NAAR DE TOEKOMST KIJKEN
Waar we voor staan

ONZE NORMEN & WAARDEN


CULTUURBEWUST

Wij zijn de cultuurbewuste aanbieder op het gebied van zorg en ondersteuning. Wij zorgen graag voor mensen. Zelfstandig kunnen leven zoals u gewend bent met hulp en zorg van ons. Wij ondersteunen u zodanig dat u, nog steeds, deel kunt uitmaken van de maatschappij. Iedereen is anders en zo divers is onze organisatie ook. Onze kracht komt voort uit de diversiteit van onze cliënten en onze medewerkers.


DICHTBIJ ONZE CLIËNTEN

Onze werkwijze kenmerkt zich door onze multiculturele en innovatieve aanpak. Deze aanpak zorgt ervoor dat we dichtbij onze cliënten staan. We worden door zorg, samenwerking en cultuur verbonden. Onze zorgorganisatie voert twee merknamen: MOB en Internos Thuiszorg (Drechtsteden). Onze woonzorgcentra zijn in Rotterdam-Rijnmond: de Boomgaard (Chinees), Boekenrode (verschillende culturen), Beyt Essalam (Islamitisch) en Bienvenido (Afro Caribisch).


GESPECIALISEERDE TEAMS

Onze kracht is zichtbaar in de dagelijkse zorg en ondersteuning. MOB heeft verschillende teams die gespecialiseerd zijn in de Turkse, Marokkaanse, Chinese, Surinaamse en Kaapverdiaanse cultuur. Ook zijn er spreekuren die geheel in deze talen worden gehouden.


Copyright MOB Drechtsteden 2023. Alle rechten gereserveerd.