Internos

NIEUWS

Interview-Sinita-Wornyo-1200x800.jpg

2 september 2022 Interview

Interview Sinita Wornyo, locatiemanager Bienvenido.

Sinita Wornyo (39) maakte op 16-jarige leeftijd voor het eerst kennis met de zorg, omdat zij toen een snuffelstage ging lopen in een verpleeghuis. ‘Ik wilde helemaal niet in de zorg werken, maar mijn vader vond mij geschikt voor de zorg omdat ik zorgzaam was. Ik ben de oudste en was een soort moeder voor mijn broertjes. Zelf wilde ik stewardess of directiesecretaresse worden.’ Sinita denkt terug aan haar kennismaking met de zorg. ‘Ik vond werken in de zorg, in eerste instantie, helemaal niets. Ik vond het vies ruiken en vreemd, maar toen ik eenmaal met de ouderen in contact was gekomen, was ik verkocht en ben ik gebleven. Ik mocht helpen met het eten rondbrengen, ondersteunen bij activiteiten en steunkousen aantrekken. Dat soort werk mocht ik eigenlijk niet uitvoeren, maar ik vond het leuk om te doen. Het werken met ouderen en de verhalen die zij vertelden vond ik heerlijk om naar te luisteren.

Bij het Albeda college heb ik de opleiding verzorgende gevolgd en had ik een weekendbaan bij de Schutse in Ommoord. Nadat ik mijn opleiding had afgerond ben ik aangenomen bij de Wilgenborgh waar ik acht jaar heb gewerkt. Mijn toenmalige teamleider zag potentie in mij en ik werd gemotiveerd om de opleiding verpleegkundige niveau 4 te doen. Nadat niveau 4 was volbracht vond ik dat ik meer in mijn mars had. Ik ben de thuiszorg ingegaan om meer ervaring en kennis op te doen. Bij de thuiszorg heb ik op verschillende locaties binnen de organisatie gewerkt. Toen ik bij mijn vorige werkgever werkte vond mijn manager dat ik de HBO-V opleiding moest volgen, omdat zij leiderschap in mij zag. Zo gezegd zo gedaan en daarna vijf jaar lang als wijkverpleegkundige gewerkt in de wijk Feijenoord.

Na twintig jaar bij Laurens in de zorg gewerkt te hebben nam ik afscheid. Ik wilde wel eens iets totaal anders proberen. Ik ben aan de slag gegaan als klantcoördinator bij Home Instead Thuisservice om begeleiding en ondersteuning te bieden aan dementerende ouderen in de thuissituatie. Als klantcoördinator was ik verantwoordelijk voor het coördineren van de begeleiding die de caregivers aan de cliënten bieden. Ik was aanspreekpunt voor mantelzorgers en betrokken disciplines. Daarnaast deed ik veel aan netwerken in het gebied Delfshaven en in het Centrum. In het kader van netwerken kwam ik mijn oude klasgenoot Fatma Durdu tegen die werkzaam is bij MOB. Zij vertelde mij over een nieuw woonzorgcentrum Bienvenido dat in 2022 geopend zou worden. Zij vond de functie wel bij mij passen. Toen zij mij vertelde wat de inhoud van de functie was, werd ik ontzettend enthousiast. Ik heb een sollicitatiebrief opgestuurd, werd uitgenodigd voor een gesprek en ben aangenomen. Ik was helemaal happy!

Om kennis te maken met de werkwijze van MOB draaide Sinita mee bij verschillende afdelingen binnen MOB. ‘Ik heb meegedraaid in de thuiszorg, woonzorgcentra en cliënten en medewerkers geworven. Ook heb ik meegedaan met de customer journey voor Bienvenido en overige organisatorische zaken. Ik heb mij verdiept in het volledig pakket thuis (VPT). Als indicerend wijkverpleegkundige heb ik kennis van de verschillende indicaties, maar het pakket VPT had ik weinig mee te maken. Ook heb ik twee weken in de Boekenrode meegelopen om voor mijn collega Lorien waar te nemen. Daar heb je complexe zorg. Ik heb kennis gedeeld en ook veel geleerd. Ik zie meestal geen problemen, maar juist uitdagingen waar ik niet voor terug deins.

Wat mij trekt in de zorg als locatiemanager bij een woonzorgcentrum? Vooral de persoonsgerichte zorg. Ik heb tijdens mijn carrière in verschillende verpleeghuizen gewerkt met voornamelijk westerse ouderen. Mijn eerste ervaring met multiculturele zorgverlening was in de wijk Delfshaven. Daar heb ik veel geleerd en mij verdiept in cultuursensitief werken. Ik kwam tot de ontdekking dat de reguliere zorg niet altijd past bij het bieden van multiculturele zorg. Het gaat om begrip tonen en openstaan voor bepaalde gebruiken van de cliënt om de goede zorg te kunnen bieden.

Ik kan mij nog goed herinneren dat ik een Turkse cliënt had in een vergevorderde stadium van dementie. Daarnaast was deze cliënt bedlegerig en had veel zorg nodig. Familie was overbelast maar wilde moeder niet laten opnemen in het verpleeghuis ondanks de complexe zorg in de thuissituatie. De familie deed alles om voor hun moeder te zorgen en ondersteunde de zorgmedewerkers tijdens de zorgverlening. Er heerste angst om aangekeken te worden door de omgeving als zij hun moeder zouden laten opnemen in het verpleeghuis. Ik heb samen met mijn team naar de verschillende mogelijkheden gekeken om de zorgverlening in de thuissituatie zo werkbaar mogelijk te maken voor beide partijen.  In het begin kreeg ik veel weerstand van het team omdat de zorg te “zwaar” zou zijn maar door de multidisciplinaire aanpak was het gelukt om de cliënt in de thuissituatie te houden. Waar het om gaat is dat er begrip getoond wordt voor de cultuur en situatie van de cliënt.

Hoe zie jij het hele plaatje van Bienvenido als het helemaal klaar is? ‘Ik zie het voor mij als een bruisend, warm onderkomen voor cliënten. De zorg is top. Mijn team en ik hebben veel zin om naar het werk te komen en zijn deskundig. Graag zie ik dat zij een niveau bereiken wat ik voor ogen heb. Kortom persoonsgerichte zorg voor de cliënten en werkplezier voor de medewerkers. Een open en transparante werkcultuur, waar alles bespreekbaar is.

Ik wil goed voorbereid zijn als ik aan iets begin. Ik heb daarom ook heel veel zin om te beginnen. Een goede samenwerking met de andere locatiemanagers, ondanks de verschillende culturen in de  woonzorgcentra. Kwaliteit van zorg staat hoog in het vaandel.

Sinita is van Ghanese afkomst. Op 10-jarige leeftijd kwam zij naar Nederland met haar ouders en broertjes. Sinita is moeder van een 14-jarige dochter.


afbeelding-hitteplan-1200x846.png

9 augustus 2022 Update

Bij een grote kans op aanhoudend warm weer geeft het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut) samen met het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) een waarschuwing af (Hitteplan) aan de zorgsector, zodat er op tijd maatregelen genomen kunnen worden.

Hierop kunnen wij passende maatregelen nemen om mensen goed te verzorgen tijdens de hitteperiode en negatieve gezondheidseffecten zowel voor de cliënt als voor de medewerker te beperken.

Wat houdt het hitteplan in?

  • Er kan een ander dienstrooster wordt toegepast
  • De mogelijkheid geboden worden om vaker korte pauzes te nemen
  • Er wordt niet gedoucht bij extreme hitte.
  • Noodzakelijk zorg moet worden blijven uitgevoerd.

De HO-medewerker heeft uitgestelde taken bijvoorbeeld: strijken, ramen zemen, badkamer- en wc-tegels soppen, deuren afnemen, keukenkastjes uitruimen en schoonmaken.
Wat wel moet blijven doorgaan: wassen, afwassen, wc schoonmaken, gefaseerd stofzuigen en dweilen.

Mocht u hier vragen over hebben, kunt u contact opennemen met de leidinggevende van uw medewerker.

 


afbeelding-gouden-prezo-ipv-foto-kopieren.jpg

8 augustus 2022 Interview

Kwaliteit hangt niet alleen aan de muur. Het is van ons allemaal.

Stel je eens voor: wie is Magda?

Ik heb een pedagogische achtergrond. Na 15 jaar hierin werkzaam te zijn geweest, ben ik in de zorg gerold. Om mij goed te kunnen inzetten voor de afdeling en mijn taken, heb ik een studie Integrale Kwaliteitszorg en Verbetermanagement gevolgd en de gehele AVG wet uit mijn hoofd geleerd. (Red. dit is een grapje). Viadetachering ben ik bij MOB terecht gekomen. Na twee jaar samenwerken ben ik in 2014 volledig voor MOB gaan werken. Sinds 2016 ook voor Internos.

Samen met Zaineb vormen wij de afdeling kwaliteit. Binnen de organisatie wijzen wij medewerkers de weg in alle procedures en wet- en regelgeving. Met name de kwaliteit in de wijkverpleging en privacy. Zaineb bewaakt de kwaliteit van de woonzorgcentra, WLZ en innovaties.

Wat is kwaliteit?

De term kwaliteit spreekt niet voor zichzelf, maar wordt altijd bepaald door mensen. Iedereen vindt kwaliteit belangrijk, maar maatstaven kunnen verschillen.

Kwaliteit binnen de zorg speelt zich op verschillende niveaus af. Die van de medewerker, de cliënt en het leveren van de zorg. De kwaliteit van de zorg moet veilig, doeltreffend, doelmatig, cliëntgericht en afgestemd op de reële behoeften van de cliënt. En ook nog tijdig worden gegeven.  De kwaliteit van de medewerker wordt bepaald door zijn deskundigheid, bekwaamheid en zijn professionele houding.

Deze normen komen vanuit verschillende kwaliteitsnormen en wetgevingen. De zorg kent er vele. Alsafdeling Kwaliteit en Beleid is het steeds zoeken naar overlappingen binnen al deze normen, wetten en regelgeving en daar beleid en procedures op te maken. Met het volgen van al deze regels wil nog niet zeggen dat je kwaliteit dan goed zit.

Kwaliteit, is ook een beleving/verwachting die voornamelijk door de cliënt wordt gedaan richting een medewerker. Hoe tevreden is deze met de zorgverlening?

Zo kan het zijn dat een medewerker alles volgens de regels en procedures doet. Maar niet in de belevingswereld van de cliënt voldoende tijd en aan aandacht heeft voor de cliënt of heel erg taakgericht werkt. Dit heeft dan invloed op de kwaliteitsbeleving van de zorg van de cliënt.

Hoe is het met de kwaliteit van de organisatie?

Met de kwaliteit van de organisatie zit het wel goed, maar daar moeten we wel met elkaar blijven werken. Zo onderzoeken wij continu of de medewerkers en de organisatie aan de gewenste kwaliteit voldoen. Wij voeren interne audits uit op de processen en jaarlijks voert een extern bureau een audit uit voor het kwaliteitscertificaat PREZO. De uitkomsten vormen dan weer de basis voor de organisatie om te verbeteren. Realiseer je wel dat verbeteringen tijd en veel geduld kosten.

Juist in deze tijd waarin het nijpende tekort aan zorgpersoneel voelbaar is en corona voor veel (gedwongen) aanpassingen heeft gezorgd. Zorgcoördinatoren moesten en moeten alle zeilen bijzetten om de zorg tijdig te kunnen leveren en worden zorgmedewerkers extra ingezet. Dit heeft werkdruk en werkstress tot gevolg die ook invloed hebben op de kwaliteit.

Als afdeling beweeg je daarin mee. Zo zoeken wij naar innovatieve oplossingen die taken weghalen, zodat er tijdwinst te behalen valt.

Wat vind je het leukste aan je werk

Het leukste aan mijn werk is, dat geen dag hetzelfde is. Naast kwaliteit en beleid heb ik onderwerpen zoals onder andere Preventiemedewerker en Interne Privacy Adviseur in mijn portefeuille. Regelmatig word ik om advies gevraagd over deze onderwerpen. Soms willen zorgcoördinatoren dat ik aansluit bij een overleg en de medewerkers informeer over onderwerpen waar ze tegenaan lopen. Soms is er een gevoel van “emergency”. Help! Ik moet Magda bellen! Omdat ze willen dat je met ze meedenkt over een casus waar ze tegenaan lopen, of er is plotseling een cliënt met een besmettelijke ziekte en het protocol niet vindbaar of voor handen. Dit vereist snel schakelen en handelen in research doen, beleid maken en goed infomeren en communiceren.

Leuk is ook dat je de organisatie en medewerkers ziet groeien in kwaliteit en in omvang. Mooie woonzorgcentra erbij. Er is aandacht voor jou als persoon en voor je persoonlijke ontwikkeling. Bovendien zijn er leuke attenties, teamuitjes en personeelsfeestjes. Al met al een leuke organisatie om voor te werken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


mob-internos-emine.jpeg

13 mei 2022 Interview

 

“Dat is echt zo, het is wie ik ben en waar ik voldoening uithaal” In gesprek met Emine Tanriverdi lopen deze waarden als een rode draad door het interview.

Regelaar en organisator

“Van jongs af aan regel ik allerlei zaken. Ik weet eigenlijk niet beter dan dat ik klaar sta voor anderen. Misschien is mijn verhaal op een of andere manier ook wel herkenbaar voor collega’s.

Op zesjarige leeftijd kwam ik uit Turkije naar Nederland. In Turkije ging ik nog niet naar school, maar ik kon al wel lezen en schrijven. Na aankomst in Nederland ging ik direct naar school. Ik kende de Nederlandse taal (en de cultuur) nog niet. Wat ik mij nog goed kan herinneren is dat ik een woord in het Turks mocht opschrijven. Ik had het goed opgeschreven en ik kreeg allemaal stickers als beloning. Het was een geweldig gevoel. Vanaf dat moment dacht ik: nou moet ik het zelf doen. Ik heb de Nederlandse taal onder andere geleerd door veel boeken te lezen en televisie te kijken.

Mijn ouders hebben mij altijd gesteund. Tijdens mijn atheneum kwam mijn moeder in de avond nog eten of drinken brengen als ik nog mijn huiswerk aan het maken was.  Ook mijn vader motiveerde mij met zijn credo: Beteken iets voor de maatschappij! Dat is ook de richting die ik en mijn broer Ismail hebben gekozen. Mensen helpen en van betekenis zijn voor anderen.”

Cliënten hebben vertrouwen in je

”Via mijn studie psychologie heeft alles een plek gekregen. Als tiener was ik al betrokken bij de gezondheid van mijn vader. Ik ging met hem mee naar het ziekenhuis om te vertalen wat de artsen vertelden. Het regelen van de papieren en daarnaast ook emotionele steun verrichten. Eigenlijk voor mij heel vanzelfsprekend.

Tijdens mijn studie psychologie ben ik twee dagen per week als maatschappelijk werker voor MOB gaan werken. Gedurende mijn werk in de praktijk leerde ik veel over maatschappelijk werk. Daarbij behoren de juridische, hiërarchische en sociale bijkomstigheden. Ik heb veel van mijn cliënten geleerd. Eén cliënt  in het bijzonder heeft mij veel gebracht. Door haar situatie heb ik zoveel geleerd. Van dakloos zijn en
uithuisplaatsing van haar kinderen. Aanbrengen van meer structuur, een woning regelen, zicht krijgen op het inkomen en haar dierbaren weer thuis om haar heen. Cliënten hebben vertrouwen in je en ik wil ze niet teleurstellen. Wat mij heeft gevormd in mijn werk is het verschil dat je kunt maken voor iemand.

Ik denk vaak terug aan de uitspraak van een professor uit mijn studie: Het beste middel om te genezen is praten en bewegen. Ik geloof daarin. Beweging zit in (kleine) stapjes maken. Als een cliënt met bijvoorbeeld schulden, de post (rekeningen) durft te openen dan ben ik trots op deze cliënt.

Je kunt altijd bij mij terecht

“Mijn vrienden en collega’s zien mij als een organisator, een energiek iemand. Ik houd ook van afwisseling in mijn werk. In mijn werk voor onze organisatie heb ik ook verschillende petten op. Ik ben psycholoog bij SANE, maatschappelijk werker, klachtenfunctionaris, zorgcoach en procescoördinator WMO (Zuid2). Het is veel, maar juist deze afwisseling geeft mij energie en ook de input om mijn werk voor cliënten en medewerkers goed te kunnen doen. Als coördinator leer ik samen met het team op basis van gelijkwaardigheid en collegialiteit. Deze waarden zorgen voor mijn werkplezier.

Als zorgcoach begeleid ik medewerkers om zo goed mogelijk het werk te kunnen doen, om zo verzuim tegen te gaan. Collega’s kunnen contact met mij opnemen als ze last hebben van stress of spanning. Ook bij financiële problemen en zij niet weten wat ze moeten doen als er opeens een deurwaarder aan de deur staat. En denk bijvoorbeeld ook als je jezelf verder wilt ontwikkelen, maar niet weet hoe je dat aan moet pakken. Je kunt altijd bij mij terecht.”

Leren en innoveren

Mijn verschillende werkzaamheden zorgen voor uitdaging in mijn werk. Het lijkt mij ook interessant om verder te studeren. Bijvoorbeeld een opleiding over EMDR-therapie (traumaverwerking) of schematherapie. In mijn werk gebruiken we verschillende innovatieve middelen. Zo werk ik als psycholoog met e-health programma’s. Dit zijn ondersteuningsprogramma’s waarbij de cliënt ondersteunt wordt om doelen te halen. Ook met de WMO-groep in Rotterdam werken we nu meer digitaal. Iedereen heeft de juiste digitale middelen. Een innovatief project waar we mee werken is minddistrict. Dit is een e-learning module voor onze WMO-cliënten. Deze digitale middelen zijn een toevoeging naast het persoonlijk contact dat we hebben met cliënten.

Thuiskomen in deze organisatie betekent voor mij: herkenning. Ik en niet alleen ik, ook mijn collega’s weten wat de hulpvraag is. Cliënten verwoorden dit ook naar ons: Je begrijpt mij zo goed. Dat komt omdat we al helpen van kinds af aan. Wij weten hoe het is. Cliënten zien ons misschien als familie, maar voor ons is het werk. Als hulpverlener hebben we een grote verantwoordelijkheid.”

Heb je een hulpvraag aan Emine als zorgcoach? Neem dan gerust contact op met e.tanriverdi@mob.nu


Thuiskomen in de zorg

Onze zorgmedewerkers helpen u graag met: verpleegkundige zorg, gespecialiseerde verpleegkundige zorg, thuisbegeleiding en huishoudelijke zorg. In onze zorgverlening houden we rekening met culturele en levensbeschouwelijke leefwijze. Onze medewerkers en cliënten komen veelal uit dezelfde wijken. Onze cliënten kunnen op een zelfgekozen wijze zo lang mogelijk in de eigen vertrouwde omgeving wonen. Indien u niet meer thuis kunt wonen dan hebben we in Rotterdam ook woonzorgcentra.

Ruim 700 medewerkers, 2400 cliënten. Werkzaam in Rotterdam-Rijnmond, Dordrecht-Drechtsteden en Amsterdam-Amstelland.


interview-Mevrouw-Andringa-mob-internos-1200x800.jpg

1 april 2022 Interview

Mevrouw Andringa (75) is cliënt bij Internos. We hebben gevraagd wat haar ervaringen zijn vanaf het begin van de coronacrisis tot op heden. Hoe zij het heeft beleefd en invulling heeft gegeven. Hoe zij er nu tegenaan kijkt en wat haar tijdens die periode op de been heeft gehouden. Ook vertelt zij over de positieve indrukken die het haar hebben gebracht.

“Ik ben al lange tijd cliënt bij Internos. Aan het begin van de coronatijd heb ik erg veel steun van Internos ontvangen. En nog steeds. Ik kwam wel buiten, maar had weinig contact met mensen in verband met mijn slechte gezondheid. Ik wilde niet ziek worden of in het ergste geval in het ziekenhuis terechtkomen. Corona heeft mij heel erg beperkt in mijn functioneren naar de buitenwereld. Ondanks de huidige versoepelingen doe ik nog steeds mijn mondkapje op. Ik ben nog steeds voorzichtig. Mensen lachen mij misschien uit, maar dat maak mij totaal niets uit.”

Waar bestond de ondersteuning uit?
De ondersteuning die ik bij Internos kreeg en nog steeds krijg bestond onder andere uit een vrolijk praatje. Dat heeft mij goed gedaan. Het heeft mij geholpen om de coronatijd te overbruggen en door te komen. 

Wat deed u voor die tijd?
Voor corona had ik wel contact met mensen en deed ik vrijwilligerswerk. Daar had ik mijn ontmoetingen. Corona legde alles stil. Ik was toen al aan het hobbyen, zoals kleertjes en bedjes maken voor poppen van mijn kleinkinderen. Ook heb ik mij beziggehouden met quilten en kettingen maken. Daar heb ik ooit cursussen voor gevolgd. Daarnaast heb ik veel andere dingen gedaan zoals werken met glas in lood.  

Bent u altijd bezig geweest om creatief bezig te zijn?
Mijn creativiteit zit in de familie, want mijn vader en moeder waren ook altijd bezig met creatieve dingen. Mijn oma breide veel en in de lange winteravonden borduurde mijn opa de bekleding voor Barok fauteuils. Ook knoopte hij vloerkleden. Het zit dus echt in de genen.

Hoe heeft Internos u geholpen met creatief bezig zijn?
Internos heeft mij gestimuleerd om anders te denken en meer te combineren en betere kleuren bij elkaar te zoeken. Met eenvoudige dingen kun je echt prachtige resultaten bereiken. Ik heb daar iets moois van gemaakt door op een andere manier naar kleuren en vormen te kijken. De resultaten waren prachtig. Ik heb ook veel uren doorgebracht met het lezen van kranten.

Wat doet u met de gemaakte kaarten?
Wat ik maak gaat naar mensen die mijn kaarten verdienen. Ik gebruik ze niet voor verjaardagen, want daar heb ik niets mee. Een kaart is niet afhankelijk van een bepaalde dag. Je kunt ze het hele jaar door sturen of geven. Ik schrijf mijn tekst altijd op een post-it die ik eraan toevoeg. Op deze manier kan de kaart altijd weer hergebruikt worden. 

Wat heeft corona u gebracht?
In coronatijd heb ik mijzelf verder ontwikkelt in de creativiteit. De mensen bij Internos hebben mij hiervoor geënthousiasmeerd en hebben mij tips gegeven. Door de lock down zag ik aankomen dat men veel binnen moest blijven en daarop heb ik geanticipeerd. Ik heb nog snel even inkopen gedaan om mij voor die periode goed bezig te kunnen houden. In die tijd heb ik ook veel op YouTube gekeken en daar veel gebruik van gemaakt. Daar heb ik voorbeelden van het haken bekeken en toegepast. De dingen die ik in coronatijd heb geleerd doe ik nog steeds. Ik krijg ook andere ideeën voor kleuren, vormen en papier om te gebruiken. Zo kan ik vormgeven aan de kaarten. En ze zien er steeds mooier uit.

Wat zijn uw verdere plannen?
Ik maak veel wandelingen. Ik probeer een operatie van een nieuwe knie zo lang mogelijk uit te stellen. Ik ben actief bewust bezig met mijn gezondheid. Ook gezond eten is voor mij belangrijk. Voor mij zijn dit duidelijke doelen. Mijn kleinkinderen hebben mij ook nodig. Ik heb mij ook aangemeld voor de Easierphone*. Ik ben de telefoon aan het ontdekken, zoals het ontgrendelen etc. Iedere dag leer ik weer wat bij. Van foto’s maken tot het gebruik van Whatsapp. Ik ben trots op mijzelf dat ik het gered heb om de corona tijd goed door te komen. Ik heb tijdens de corona periode dus niet in de put gezeten!  

Easierphone 
Easierphone is een app die het makkelijker maakt voor ouderen om op hun smartphone te navigeren. Zij kunnen sneller toegang krijgen tot de veelgebruikte apps die op hun telefoon staan. De homescreen van Easierphone wordt over de huidige homescreen gebruikt. Op deze manier wordt voorkomen dat zij verdwalen in de vele apps die een mobiele telefoon heeft.
Door het gebruik van Easierphone proberen we de zorgmedewerkers en mantelzorgers te ontlasten. Met dit project dragen we bij aan het ontwikkelen en testen van innovatieve oplossingen om kwetsbare cliënten beter te ondersteunen en te begeleiden. https://internosthuiszorg.nl/2021/11/easierphone/.


IMG_1201-1200x800.jpg

21 februari 2022 Interview

‘Zorgverleners vergeten namelijk nog wel eens dat zorgen voor jezelf ook enorm belangrijk is.’

Jacco Lamper is werkzaam als directeur bij MOB Rotterdam, MOB Amstelveen en Internos Thuiszorg in Dordrecht. Hij is na zijn studie Bedrijfseconomie zijn carrière begonnen als accountant bij Ernst & Young. Binnen de zorg heeft hij diverse managementfuncties bekleed, zoals onder andere oprichter en directeur bij de behandeldienst Novicare.

MOB en Internos Thuiszorg zijn gebruikers van het Elanza platform. Het platform helpt zorgorganisaties met het matchen van de juiste zorgverleners bij een zorgvraag. Hieronder leest u een gedeelte uit het interview van Elanza met Jacco Lamper.

Jacco, waar haal jij in je werk als directeur bij Internos Thuiszorg en MOB de meeste voldoening uit?

“Dat is wanneer ik een glimlach zie bij een van onze cliënten of medewerkers. Zeker als ik op een van onze woonzorglocaties kom zie ik onze cliënten regelmatig en dat werkt motiverend.

Het mooie op die locaties is de bewust gekozen kleinschaligheid, zo kunnen we ons meer richten op elke individuele cliënt. Ik ben er trots op dat we hiermee goede zorg breed toegankelijk weten te maken. Je kunt er onder de huurgrens een appartement huren dus ook cliënten met een kleine beurs zijn welkom. Verder wonen op onze locaties vaak mensen met dezelfde culturele achtergrond bij elkaar. Dat maakt dat cliënten zich echt thuis voelen, zeker bij bewoners met dementie maakt dit een groot verschil.”

Wat zijn belangrijke doelstellingen voor MOB en Internos Thuiszorg in 2022?

“Mindful, Thuiskomen en Werkplezier zijn de speerpunten van onze organisatie, de komende jaren in ieder geval. Ze komen ook in ons jaarplan naar voren als doelstellingen. Mindful gaat bijvoorbeeld over onze medewerkers, waarvoor we komend jaar willen bereiken dat ze beter voor zichzelf gaan zorgen; mindful zijn dus. Zorgverleners vergeten namelijk nog wel eens dat zorgen voor jezelf ook enorm belangrijk is. Ze gaan dan te lang door als niemand op ze let, dus als organisatie willen we onze medewerkers daarin de juiste ondersteuning bieden.

Bij ons komen onze medewerkers op de eerste plek want tevreden medewerkers leveren goede zorg en daar worden onze cliënten weer blij van.

Een ander belangrijk thema voor komend jaar zijn de twee nieuwe locaties die geopend gaan worden. Er komt een woonzorglocatie voor cliënten met een Islamitische achtergrond, en een tweede voor Afro-Caribische cliënten. Daar gaan we prachtige, cultuur-sensitieve locaties voor inrichten waar onze cliënten zich echt thuis gaan voelen. De verschillen in beide locaties als je kijkt naar de customer-journey vind ik nu al prachtig om te zien!”

We hebben net de jaarwisseling achter de rug. Welke belangrijke les heb jij het afgelopen jaar geleerd?

“Afgelopen jaar heb ik gezien dat mensen een stuk flexibeler kunnen zijn dan eerst het geval was, met natuurlijk alle veranderingen door de coronacrisis die ons ook deels daartoe verplichtten. Een goed voorbeeld daarvan is het succes van beeldbellen in onze organisatie. Voorheen waren de cliënten huiverig en namen onze medewerkers aan dat onze cliënten er sowieso geen behoefte aan zouden hebben. In het afgelopen jaar is dat vanwege corona dus heel snel veranderd en is het nu een belangrijk instrument geworden in de zorg die we leveren. Het wordt ook beter gewaardeerd door zowel cliënten als medewerkers.”

Er wordt veel geschreven over flexibilisering van de arbeidsmarkt in de zorg. Vaste medewerkers willen meer flexibiliteit en er zijn steeds meer zzp’ers. Merk je hier iets van bij MOB of Internos, en wat is jouw visie hierop?

“Wij kunnen redelijk veel flexibiliteit bieden aan onze medewerkers, bijvoorbeeld door hoe we met vrije dagen om gaan. Medewerkers moeten hun uren maken, maar in onze roosters zit verder maximale flexibiliteit binnen de randvoorwaarden die we daarin stellen. We hebben daarom gelukkig relatief weinig inhuur en van de sterke toename van zzp’ers merken we als organisatie tot nu toe gelukkig minder met dank aan ons beleid.

We zien af en toe wel zorgverleners zzp’er worden, maar wat mij betreft is de motivatie daarachter te vaak vanwege de centen. Het onjuiste beeld leeft dat je als zzp’er meer verdient terwijl de persoonlijke ontwikkeling vaak minder wordt en ook van pensioenopbouw geen of weinig sprake is en dat vind ik wel vervelend.”

Lees het gehele gesprek op Elanza.nl. 


Boekenrode_pand-1200x800.jpg

9 februari 2022 Interview
“Het is niet altijd rozengeur en maneschijn, maar samen komen we er altijd uit!”

Lorien Firma is zorgcoördinator van woonzorgcentrum de Boekenrode.

Haar carrière in de zorg begon als stagiair waar zij bij verschillende organisaties heeft gewerkt. Zij heeft veel ervaring opgedaan, omdat zij alle functies heeft doorlopen tot aan de functie die zij nu heeft als zorgcoördinator. Zo was zij ziekenverzorgende, heeft ervaring opgedaan op gesloten afdelingen, psychogeriatrische afdelingen en somatiek (chronische lichamelijke aandoeningen, zoals de ziekte van Parkinson, een chronische longziekte (COPD) of een beroerte (CVA)).

Vanaf 1998 was Lorien werkzaam bij Laurens De Beukelaar en heeft zij voor verschillende huizen van Laurens gewerkt. In 2017 was zij daar nog teamleidster.

‘Ik ben in 2018 bij de Boekenrode gestart. Via medewerkers die al werkzaam waren bij MOB ben ik uiteindelijk hier terechtgekomen. Ik vond het best pittig in het begin, omdat alles nog opgezet moest worden. Inmiddels loopt het, maar de zorgvraag is wel zwaarder geworden en daar moet je mee om zien te gaan. Dat is een mooie uitdaging.

Ik vind het belangrijk om kwalitatief goede zorg te leveren. Dat is ook een speerpunt voor de Boekenrode samen met mijn hardwerkende team.

De zorg is altijd in beweging en daar moeten we naar handelen anders lopen we achter de feiten aan. Persoonsgerichte en cultuurgerichte zorg en daarbij kijken we vooral naar het individu. De wens van de cliënt staat voorop. Bijvoorbeeld als de cliënt aangeeft om midden op de dag te willen douchen in plaats van ’s ochtends, dan doen wij dat.

De sfeer onder de medewerkers, de gezelligheid en werkplezier. Het is hier echt thuiskomen in de zorg ook voor de medewerkers, maar ook hard werken.

Cliënten wonen met plezier bij ons. Zij zijn geen nummer, maar unieke personen die zich ook gezien en gewaardeerd voelen als cliënt. Samen proberen we eruit te komen. Het is niet altijd rozengeur en maneschijn, maar samen komen we er altijd uit!

De toekomst voor de Boekenrode is blijven werken aan de kwaliteit van zorg, comfortabel wonen voor onze cliënten en werkplezier.  Momenteel worden de binnen- en buitenkant van het gebouw gemoderniseerd.’


BBrain-dementieklok-kalenderklok-internos.jpg

17 januari 2022 Update

Gratis proberen voor cliënten

De dementieklok/kalenderklok is een slimme klok die dementerende ouderen en senioren ondersteunt in het dagelijks leven. Op deze manier kan het ouderen en dementerenden structuur en overzicht bieden. Daarnaast draagt het ook bij aan het verminderen van eenzaamheid.

De BBrain klok heeft de volgende functies:
• Spreekt de tijd, berichten en agendapunten uit;
• Alle afspraken in een overzichtelijk scherm;
• Mogelijkheid om afspraken te plannen zoals een huisarts afspraak en etenstijd etc.;
• Ontvangen van foto’s van familie en vrienden;
• Mogelijkheid om te beeldbellen;
• Beschikbaar in de talen: Nederlands, Turks, Engels en Frans.

Er zijn twee type klokken. Een passieve klok voor dementerende ouderen. Deze klok is volledig gericht op rust en structuur waarbij de klok en tekst extra groot zijn én de cliënt alleen gebeld kan worden. De interactieve klok die verschillende mogelijkheden heeft voor ouderen die meer prikkels kunnen verwerken zoals het ontvangen van berichten, reminders en beeldbellen met elkaar.

Het kan allemaal op afstand bediend worden. Op deze manier brengt het ouderen dichterbij hun (klein)kinderen. De zorgmedewerkers en familie kunnen er altijd voor ze zijn mocht het fysiek niet mogelijk zijn.

We zijn een gestart met het aanbieden van de BBrain dementieklok/kalenderklok aan cliënten. Wij hebben in totaal 50 BBrain klokken die cliënten gratis mogen lenen voor 1 jaar.

Ken je een cliënt die hier gebruik van zou willen maken en/of wil je meer informatie?
Neem contact op met de EVV-er, maatschappelijk werker of thuisbegeleider.6 december 2021 Interview

“Mensen vertellen waar ze op dat moment behoefte aan hebben.” Vrijwilliger Jolanda van Ostende

Jolanda van Ostende is vrijwilliger bij de Boekenrode. Toen zij hoorde over een huiskamerproject, waarbij vrijwilligers nodig waren, was haar aandacht meteen getrokken.

Zij wilde eerst weten of ze het aan kon, zodoende liep zij een dag mee om het te ervaren. Het beviel haar goed en sinds december 2018 organiseert zij samen met een andere collega vrijwilliger activiteiten voor de bewoners.

‘Ik ontwikkel de activiteiten zelf, maar houd goed in het oog wat de cliënten aankunnen. Sommigen zijn vaak moe of is de motoriek niet meer wat het is geweest. Dus moeten de activiteiten passend zijn. Ik ben drie dagdelen per week gastvrouw/ vrijwilliger voor een groep van zes bewoners, wat het maximale is in deze coronatijd. Van 11.00 – 14.00 uur zijn er activiteiten waaraan de bewoners kunnen deelnemen inclusief een lunch.’ Wat de meest gewilde activiteit is? Schilderen, maar dan meer in de zin van kleuren creëren. Verder kan er onder andere ook gepuzzeld worden en met blokken gespeeld worden.

Voor dementerenden of mensen met een verstandelijke beperking zijn dit de activiteiten waar zij blij van worden. Gesprekjes voeren is ook een belangrijk onderdeel van de dagbeleving. Mensen vertellen waar ze op dat moment behoefte aan hebben. Of als er een leuk liedje op de radio is, dan praten we over die tijd van vroeger. Zo is er een mevrouw die zich nog heel goed die liederen kan herinneren en dan zingen we mee. Dan wordt er ook gelachen. Ook worden er dingen op verzoek gemaakt zoals een kartonnen kroontje met bloemen erop die ook nog eens gedragen wordt. Ik dring nooit iets op want het doel is dat de mensen zich goed voelen en dat het niet belastend is.’12 november 2021 Update


EASIERPHONE

ZELFSTANDIG EEN TELEFOON BEDIENEN


We zijn van start gegaan om Easierphone in gebruik te nemen. Onze eerste testpersoon heeft de Easierphone testtelefoon overhandigd gekregen. In het filmpje kun je zien hoe er uitleg wordt gegeven over de apps van Easierphone. De eerste pilot/testperiode duurt twee maanden. Het is de bedoeling dat de app uiteindelijk door iedereen, die daar behoefte aan heeft, gebruikt kan worden. Voordat het zover is gaan we eerst kijken of de app goed werkt en wat eraan verbeterd kan worden. Voor de volgende testperiode hebben we ook testpersonen (cliënten van Internos) nodig met een Android telefoon. Mocht je interesse hebben neem dan contact op met Neli Soares n.soares@internosthuiszorg.nl

De partners zijn:Copyright MOB Drechtsteden 2022. Alle rechten gereserveerd.