Stichting Prefuru doet mee aan NLdoet

Op vrijdag 9 en zaterdag 10 maart is het weer zo ver. Dan organiseert het Oranje Fonds voor de 14e keer NLdoet in het hele Koninkrijk. Zo ook St.Prefuru. Zij gaan klussen:

  • de voortuin opknappen en nieuwe planten in de tuin of in bloempotten zetten.
  • zitbanken schuren, repareren en opnieuw schilderen.
  • in de binnenruimte opfleuren.
  • de voorkant voorzien van een staande asbak.

Oproep om mee te klussen of andere bijdrage te leveren.

“Tijdens NLdoet worden bergen werk verzet. We zijn daar ontzettend blij mee, want we komen daar normaal niet aan toe. Bovendien leren we allerlei leuke nieuwe mensen kennen, iedereen is welkom. Mensen die bij ons in actie willen komen kunnen zich aanmelden op www.nldoet.nl.

Trots

Het Oranje Fonds organiseert NLdoet in 2018 voor de 14e keer. Tijdens de editie van 2017 zijn ruim 9.500 klussen geklaard en het Fonds hoopt dat aantal tijdens de komende editie te overtreffen. Peter Douwes, directeur Oranje Fonds: “Verenigingen en stichtingen kunnen altijd nieuwe vrijwilligers gebruiken. Maar het werven kost vaak veel tijd. NLdoet geeft organisaties de mogelijkheid op een laagdrempelige manier in contact te komen met nieuwe enthousiaste krachten. Wij vinden het prachtig om te zien dat ieder jaar zo’n 350.000 Nederlanders bereid zijn hun handen uit de mouwen te steken tijdens NLdoet. Hieruit blijkt dat Nederland een land is van vrijwilligers en daar mogen we met z’n allen trots op zijn.”

Oranje Fonds

Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven in Nederland en het Caribische deel van het Koninkrijk. Het afgelopen jaar steunde het met € 31 miljoen initiatieven die ervoor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten, minder eenzaam zijn, begrip krijgen voor elkaar en zich inzetten voor een ander. De Nationale Postcode Loterij is partner van NLdoet.  Het Oranje Fonds wordt verder o.a. gesteund door De Nederlandse Loterij en door Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn het beschermpaar van het Oranje Fonds.

Nieuwsbrief Cliëntenraad Internos

Beste lezer,

Wij hebben voor 2018 diverse plannen waarover we u in deze eerste nieuwsbrief willen informeren.

Wie zijn we?
De cliëntenraad van Internos heeft op dit moment de volgende functieverdeling:

Jan van Baren, Voorzitter
Ellen Willemse, Lid
Jacqueline v.d. Bergh, Lid
Annette Tonino, Lid
Anky Romeijnders, Lid
Arnold Gortzak, Lid
Marion Landman, Lid

Wat doen we?
De cliëntenraad Internos vergadert zes (6) maal per jaar om uw belangen te behartigen bij Internos. Hiervoor heeft de raad de mogelijkheid om over belangrijke zaken en onderwerpen advies uit te brengen en goedkeuring te geven. Ook kan zij als raad onderwerpen ter sprake brengen die voor verbetering of aanpassing vatbaar zijn. Onderwerpen waarover de raad advies kan uitbrengen zijn bijvoorbeeld de bescherming van persoonsgegevens, Clavisio (sleutelkluisje) op de deur en de grote beslissingen van MOB die Internos aangaan. Bij deze overleggen is ook de bestuurder van Internos, Jacco Lamper, geregeld aanwezig.

Zet het in uw agenda: vrijdag 8 juni | cliëntendag
Na een geslaagde cliëntendag in 2017 zullen wij dit als cliëntenraad in 2018 herhalen. Houd hiervoor de volgende nieuwsbrief in de gaten. De cliëntendag voor 2018 zal plaatsvinden op vrijdag 8 juni 2018.

Hoe komt u met ons in contact?
De cliëntenraad van Internos wil graag met u als cliënt in contact komen. Dit willen wij doen om te weten te komen wat er bij de cliënten leeft. Zo kunnen we u als cliënt beter vertegenwoordigen. In de volgende nieuwsbrief komen we op dit onderwerp terug. Heeft u nu al vragen, opmerkingen of wilt u iets belangrijks vertellen aan de cliëntenraad, dan kunt u ons bereiken via het volgende e-mail adres: clientenraad@internosthuiszorg.nl

Tot slot
Het doet ons een genoegen om voor u deze nieuwsbrief te maken. We zullen u proberen op de hoogte te houden van wat de cliëntenraad van Internos doet, gaat doen en voor u kán doen. Heeft u ideeën voor onderwerpen in de volgende nieuwsbrieven, laat het ons dan alstublieft weten!

Nieuwsbrief Cliëntenraad Internos (0 downloads)

Pilot CZ: Opvallende versnelling in genezing complexe wond door andere werkwijze

Tilburg, 1 februari 2018 – Goede triage (de juiste zorg, op het juiste moment en bij de juiste hulpverlener) van wonden, monitoring van het verloop van de wond en het vergroten van kennis over wonden bij huisartsen en thuiszorgorganisaties versnelt het genezen van een complexe open beenwond (Ulcus Cruris).

Vanaf het ontstaan van de wond tot aan genezing kan het proces door deze andere werkwijze met gemiddeld 20 weken worden verkort. Deze opvallende verbetering blijkt uit een pilot van CZ met een aantal thuiszorgorganisaties en zorgpartners in het Zuiden van Nederland.Uit de meest recente cijfers van CZ (2016) blijkt dat er in Nederland jaarlijks zo’n 400.000 mensen zijn die wondzorg krijgen in de thuissituatie, waarbij de wond slecht of zelfs niet geneest. Wim van der Meeren, bestuursvoorzitter CZ: “Dat zijn complexe wonden, waar mensen maanden tot meer dan een jaar mee kunnen zitten. En neem zitten dan maar heel letterlijk, want zo’n wond beperkt je gigantisch in je mogelijkheden.” Er is in Nederland weinig aandacht geweest voor wondzorg, stelt Van der Meeren. “Het behandelen en verzorgen van wonden maakt slechts beperkt onderdeel uit van de opleiding van huisartsen, specialisten en verpleegkundigen. Terwijl door een andere werkwijze veel wonden met goede, gespecialiseerde zorg in afzienbare tijd kunnen worden gesloten.”

Stepped care en wondregisseur

CZ is in januari 2016 met een flink aantal thuiszorgorganisaties en andere zorgpartners* in Brabant, Zeeland, Limburg, Zuid-Hollandse eilanden en de Drechtsteden gestart met een andere manier van wondzorg leveren. Via een stepped care model worden mensen die met een complexe wond bij de huisarts of de thuiszorg komen doorverwezen naar een wondregisseur. Deze regisseur is in dienst van de thuiszorgorganisatie of werkzaam in een expertisecentrum wondzorg. Het is een HBO verpleegkundige met specialisatie wondzorg/wondconsulent of een verpleegkundig specialist met specialisatie wondzorg.
Op basis van zijn expertise bepaalt de wondregisseur samen met de huisarts (of een andere hoofdbehandelaar) het behandelplan voor de betreffende patiënt.

Vergroten van wondkennis

In de pilot was het vergroten van specifieke wondkennis een belangrijk onderdeel. Een groot aantal wijkverpleegkundigen is specialistisch opgeleid tot wondverpleegkundige/wondconsulent of bijgeschoold op het gebied van wondbehandeling. Ditzelfde is gebeurd voor de doorverwijzers, zoals huisartsen, en de verpleegkundigen en verzorgenden in de wijk die belast zijn met de dagelijkse verzorging van patiënten. Deze groep heeft een belangrijke signalerende functie. Snelle signalering van een complexe wond is net zo cruciaal als de goede verzorging. Er valt juist ook winst te behalen op de tijd die zit tussen het ontstaan van de wond en het moment dat iemand adequaat wordt behandeld door de juiste deskundige op het juiste moment binnen de hele zorgketen.

Het door de wondregisseur uitgestippelde behandelplan voor een specifieke patiënt wordt bijgehouden in een zorgdossier. Dit kan in het eigen systeem zijn of bijvoorbeeld in de door BBeterzorg nieuw ontwikkelde wondmonitor: de WoundMonitor® Light. De vorderingen van het genezingsproces worden hierin vergeleken met bestaande protocollen en verwachtingen. Er is registratie mogelijk in woord en beeld (foto’s van de wond) zodat de wondregisseur digitaal kennis kan nemen van het herstel en indien nodig het behandelplan kan bijstellen of doorverwijzen naar een medisch specialist.

De wondregisseurs hebben het kennisniveau in hun eigen organisatie en bij huisartsen verhoogd. Samen met huisartsen en specialisten worden er protocollen afgesproken, wordt het doorverwijzen afgebakend en het assortiment verbandmiddelen bepaald. Deze werkwijze leidt tot snellere genezing en een overall verbetering van de wondzorg door thuiszorgorganisaties.

Naast een opvallende verbetering van het welzijn van patiënten (en hun mantelzorgers) met een complexe wond heeft de snellere sluitingstijd ook tot gevolg dat er in deze pilot per patiënt ongeveer 700 euro minder is uitgegeven aan wondverzorging (materiaal en zorg). CZ verwacht dat ook het aantal verwijzingen naar ziekenhuizen zal verminderen. CZ heeft de ervaringen die zijn opgedaan in de pilots verwerkt in de zorginkoop voor 2018.

Deelnemers aan de pilot:

  • BBeterzorg, MeanderGroep Zuid-Limburg,
  • Kenniscentrum Wondbehandeling, De Zorggroep Wijkverpleging,
  • Wondzorg Zeeland, (Iriz Thuiszorg, Cleijenborch, Cederhof, Eilandzorg),
  • Expertisecentrum Wondzorg Oosterhout, De Riethorst Stromenland, Thebe Wijkverpleging,
  • ZuidZorg,
  • Mediq CombiCare en haar partners Stichting KOEL en de thuiszorg organisaties Careyn, MOB/Internos, Aafje thuiszorg Huizen en Hotels en CuraMare, het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, het Albert Schweitzer Ziekenhuis en Zorggroep Haringvliet.

Lees ook waarom CZ goede wondzorg zo belangrijk vindt.
In het dubbelinterview tussen huisarts Corina Koster en Wondconsulent Diana van Dijk leest u hoe zij ‘Samen de controle op complexe wonden’ houden.

Internos sluit het jaar in stijl af met onvergetelijk eindejaarsfeest

Het beloofde een bijzonder eindejaarsfeest te worden op de 14e van december. Met een prachtige balzaal in de Crown Event Hall in Rotterdam, een originele spreker en o.a. een fantastische deejay zou het een mooie afsluiting worden van een memorabel jaar waarin Internos groeide na enkele moeilijke jaren.

 

Focusjaren

In 2016 werd Internos overgenomen door de Rotterdamse zorginstelling MOB. Vervolgens werd de zorginstelling Internationale Zorg aan Huis (IZAH) uit Dordrecht aan Internos toegevoegd. Internos is tegenwoordig onderdeel van MOB Nederland, dat ultimo 2017 opereert in drie regio’s: Rotterdam-Rijnmond, Amsterdam-Amstelland en Drechtsteden.

 

Internos is tegenwoordig onderdeel van MOB Nederland dat ultimo 2017 opereert in drie regio’s: Rotterdam-Rijnmond, Amsterdam-Amstelland en Drechtsteden.

 

MOB Nederland

De eindejaarsreceptie was een prachtige gelegenheid om alle medewerkers van MOB Nederland – zowel de mensen die werken onder vlag van MOB als Internos – voor het eerst in één zaal bijeen te krijgen en op één foto te vereeuwigen. Touringcars waren ingehuurd om het vervoer voor Internos-medewerkers uit Drechtsteden en MOB-medewerkers uit Amsterdam-Amstelland te vergemakkelijken, terwijl een speciale fotograaf werd ingehuurd om de (volgens gala-thema geklede) MOB’ers en Internos’sers te portretteren.

 

Met toespraken van directeuren Ismail Meral en Jacco Lamper, alsook algemeen manager van Internos Neli Soares, ving het programma aan met een korte terugblik op het afgelopen jaar en een vooruitblik op het jaar 2018. Vervolgens werd smakelijk gedineerd en trad daarna bloemschikkunstenaar Pim van den Akker op om “al-schikkend” te vertellen over zijn persoonlijke ervaringen en visie over hoe vanuit eigen kracht de toekomst kan worden gecreëerd. Daarmee sloot de toespraak nauwkeurig aan op het thema voor 2018, ‘vernieuwing’, en werd de cirkel voor de avond rond gemaakt.

 

Na het optreden van Van den Akker kon het feest echt starten en maakten alle aanwezigen er op de dansvloer een onvergetelijke avond van. Achteraf ontvingen alle medewerkers van MOB Nederland nog een presentje en werden er enkele prijzen verloot.

 

Voor de kiekjes van het eindejaarsfeest kan worden gekeken op de Facebook-pagina van Internos of die van MOB Rotterdam-Rijnmond.

 

1 2