PRIVACY

Onze organisatie gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met de gegevens van haar cliënten en medewerkers. 

Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd in overeenstemming met het privacy beleid van de organisatie. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Dat wil zeggen dat wij uw gegevens alleen gebruiken voor het verlenen van zorg en ondersteuning en de bijbehorende administratie en dat wij uw gegevens beveiligen tegen inbreuk door derden.

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is voor het verlenen van zorg en conform de verplichtingen vanuit de wet betreft de bewaartermijn voor uw gegevens. Na deze termijn zullen wij uw gegevens verwijderen. Wij wisselen gegevens uit met andere zorgverleners, zoals huisartsen, apotheken en ziekenhuizen. Dit doen wij op een beveiligde manier en alleen als dit noodzakelijk is. Onze medewerkers en huisartsen raadplegen uw gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een goede zorg en dienstverlening. 

Het delen van uw gegevens met andere disciplines of samenwerkingspartners gebeurt alleen met een schriftelijke toestemming van u. Hiervoor nemen wij altijd contact met u op. 

Klik hier voor het privacy beleid van de organisatie

Uw rechten

U heeft recht op inzage in uw gegevens. Wanneer blijkt dat gegevens over u niet kloppen heeft u het recht om deze door ons te laten corrigeren. Ook kunt u altijd uw gegevens laten verwijderen, met uitzondering van de gegevens waarvan wij wettelijk verplicht zijn ze te bewaren. Hierbij kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek (bijvoorbeeld als uw inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen). Wilt u uw gegevens inzien, kunt u dit aanvragen door een email te sturen naar:  privacy@mob.nu

Klik hier voor de procedure rechten van betrokkene van de organisatie

Klachten

Als u klachten heeft over de wijze waarop wij uw gegevens behandelen, neemt u dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming. Mocht u er met onze functionaris gegevensbescherming niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens. U kunt contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming door een email te sturen naar privacy@mob.nu. 

Gegevens via onze website /Cookies

Wij verzamelen en analyseren informatie over het gebruik van de website, zoals aantal bezoekers, duur van het bezoek en bezoek aan specifieke pagina’s. Voor het gebruik van Google Analytics hebben we een bewerkersovereenkomst afgesloten. De gegevens die we verzamelen, worden uitsluitend gebruikt om de website te optimaliseren voor de bezoekers. We delen deze gegevens niet met andere partijen. De informatie is niet herleidbaar tot de identiteit van de bezoeker van de website: een deel van het IP-adres is voor ons onleesbaar gemaakt. Om deze gegevens te verzamelen, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een eenvoudig, klein bestand dat op de harde schijf van de computer van de bezoeker wordt opgeslagen. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens. We maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Het gebruik van cookies kan door de bezoeker worden aangepast via de instellingen in de browser. In dat geval is het echter mogelijk dat onderdelen van de website niet gebruikt kunnen worden.

Bovenstaande informatie is uitsluitend van toepassing op de website van onze organisatie. Wij zijn niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor het privacy beleid van websites van derden, die via deze site door middel van links te bereiken zijn.

Door de website van onze organisatie te gebruiken, stemt u in met het hierboven omschreven beleid.


Copyright MOB Drechtsteden 2020. Alle rechten gereserveerd.