ONDERNEMINGSRAAD

thuiskomen-in-de-zorg-payoff

IN HET BELANG VAN DE MEDEWERKERS


De ondernemingsraad van MOB Drechtsteden – Internos Thuiszorg bestaat uit acht OR-leden:

 1. Kanza el Khattouti (Voorzitter) + COR
 2. Salih Aksu + COR
 3. Chaima Bouaouiouich + COR
 4. Ahmed Kizilay + COR
 5. Hakan Kartal
 6. Orhan Celen
 7. Fettah Erdal
 8. Yasar Karagoz

De werkzaamheden van de OR
Er is een centrale ondernemingsraad (COR) gevormd. De OR adviseert de directie gevraagd en ongevraagd over het functioneren van de onderneming in het belang van de medewerkers. Dit kan door middel van het advies-, instemmings- of initiatiefrecht. Het staat allemaal omschreven in de WOR, Wet op Ondernemingsraden.

Regelmatig hebben wij overleg met de bestuurder(s) over zaken waar advies of instemming van de OR voor nodig is. Bij ons overleg is meestal een HR-medewerker aanwezig. Bovendien werken wij samen met de preventiemedewerker.

In 2022 is er een aantal wisselingen van leden geweest. Een deel van het jaar had de OR relatief weinig leden. Er is ingezet op werving en er zijn twee nieuwe leden ingestroomd. De thema’s die in 2022 zijn besproken zijn:

 • Verkiezingen OR 2022
 • Nieuwe CAO 2022 & km verhoging
 • Samenwerking met OR MOB Rotterdam
 • Werven nieuwe OR leden
 • Fietsplan 2022
 • Financiële begroting 2022 & 2023

Het hele OR team, inclusief de nieuwe leden, hebben in december een externe cursus gevolgd over de basispunten vande OR. Medio 2023 volgt een tweede deel van deze cursus met als thema samenwerken en functioneren als één OR binnen de organisatie. Het doel voor 2023 is dan ook om de samenwerking met alle partijen binnen de organisatie verder te versterken. Daarnaast zal het werven van nieuwe leden ook onder de aandacht blijven in 2023.

Voor meer informatie of vragen kun je mailen naar: or@internosthuiszorg.nl

collega-helpt-een-client

MEER INFORMATIE?

or@internosthuiszorg.nl


BELLEN?

078- 750 78 50Copyright MOB Drechtsteden 2023. Alle rechten gereserveerd.