ONDERNEMINGSRAAD

IN HET BELANG VAN DE MEDEWERKERS


De Ondernemingsraad van MOB Drechtsteden – Interno bestaat uit 6 leden:

  • Laura Bouman; voorzitter
  • Monique Assenberg van Eijsden; secretaris
  • Dieuwke van der Hoogt; OR lid
  • Marije Bevelander; OR lid
  • Saziye Kemaldar; OR lid
  • Simone Ramaekers; OR lid 2e secretaris

Wat doet de OR?

Wat zijn de werkzaamheden van de OR?

De OR adviseert de directie gevraagd en ongevraagd over het functioneren van de onderneming in het belang van de medewerkers. Dit kan door middel van het advies, instemming of initiatiefrecht.  Dit staat allemaal omschreven in de WOR; Wet op Ondernemingsraden. 

De OR heeft regelmatig overleg met de bestuurder over zaken waar de bestuurder advies of instemming van de OR voor nodig heeft.

De OR vindt het belangrijk om de mening van de medewerkers te weten daarom plaatst de OR met enige regelmaat stukjes op het medewerkersportaal.

De OR werkt samen met de preventiemedewerker en bij ons overleg met de bestuurder zit meestal een HR-medewerker. 

We hebben ook een goede samenwerking met de OR van MOB Rotterdam, het voornemen is om eind van dit jaar te gaan kijken of we een gezamenlijke COR kunnen vormen.

Afgelopen jaar hebben wij ons hard gemaakt voor de AVG wat geresulteerd heeft in het verdwijnen van de achternamen op het carenzorgportaal. De OR heeft positief ingestemd met een schaalverhoging voor de VIG. 

Voor meer informatie of vragen kun je mailen naar: or@internosthuiszorg.nl

MEER INFORMATIE?

or@internosthuiszorg.nl


BELLEN?

078- 750 78 50Copyright MOB Drechtsteden 2020. Alle rechten gereserveerd.