ONDERNEMINGSRAAD

thuiskomen-in-de-zorg-payoff

IN HET BELANG VAN DE MEDEWERKERS


De ondernemingsraad van MOB Drechtsteden – Internos Thuiszorg bestaat uit zes OR-leden:

  • Ismail Tanriverdi (voorzitter)
  • Nans van Dommele
  • Saziye Kemaldar
  • Gerda van den Heuvel
  • Samantha Lotulung
  • Pascal Remie

Wat zijn de werkzaamheden van de OR
De OR adviseert de directie gevraagd en ongevraagd over het functioneren van de onderneming in het belang van de medewerkers. Dit kan door middel van het advies-, instemmings- of initiatiefrecht. Het staat allemaal omschreven in de WOR, Wet op Ondernemingsraden.

Regelmatig hebben wij overleg met de bestuurder over zaken waar hij advies of instemming van de OR voor nodig heeft. Bij ons overleg is meestal een HR-medewerker aanwezig. Bovendien werken wij samen met de preventiemedewerker.

Ook vinden wij de mening van de medewerkers belangrijk, daarom plaatsen wij met enige regelmaat berichten op het medewerkersportaal.

We hebben een goede samenwerking met de OR van MOB Rotterdam. Het voornemen is om aan het eind van 2021  te kijken of we in plaats van de OR een COR (Centrale Ondernemingsraad) kunnen vormen.

Afgelopen jaar hebben wij ons hard gemaakt voor de AVG (Privacywetgeving). Hierdoor zijn de achternamen van de medewerkers niet meer zichtbaar in het Carenzorgportaal. Ook hebben we positief ingestemd met een schaalverhoging voor de Verzorgende IG (Individuele Gezondheidszorg).

Voor meer informatie of vragen kun je mailen naar: or@internosthuiszorg.nl

Download het jaarverslag 2022.

collega-helpt-een-client

MEER INFORMATIE?

or@internosthuiszorg.nl


BELLEN?

078- 750 78 50



Copyright MOB Drechtsteden 2023. Alle rechten gereserveerd.