De verpleegkundige palliatieve zorg kan u informeren over de mogelijkheden voor ondersteuning door de thuiszorg;
Denkt mee over de thuissituatie en zoekt naar oplossingen;
Biedt structuur in een situatie die onoverzichtelijk kan zijn;
Biedt een luisterend oor;
Geeft begeleiding bij ziektebeelden die zich voornamelijk lichamelijk uiten, maar waarbij psychische factoren een duidelijke rol spelen;
Is een deskundige die overleg kan voeren met uw behandelaar;
Is op de hoogte van richtlijnen omtrent levensbeëindiging.

Stoma
Een stoma is een kunstmatige uitgang voor ontlasting of urine. De aanleg van een stoma is een ingrijpende gebeurtenis. Een stoma kan zowel tijdelijk als blijvend aangelegd worden. De stomaverpleegkundige kan u of uw naasten adviezen geven om uw stoma te (leren) verzorgen. Zij heeft kennis over de verscheidenheid aan opvangmaterialen, zodat het afgestemd wordt op uw persoonlijke voorkeuren en mogelijkheden. Zij kan u ondersteunen in het acceptatieproces en geeft voorlichting en instructie om de eventuele belemmeringen die u ervaart in uw dagelijks leven met een stoma aan te pakken.

Wondzorg
Een wond geneest in een aantal gevallen niet vanzelf. Voorbeelden daarvan zijn een ‘doorligwond’ (decubitus), ‘open been’ (ulcus cruris) en voetwonden bij mensen met diabetes.