De verpleegkundige palliatieve zorg: kan u informeren over de mogelijkheden voor ondersteuning door de thuiszorg; 
denkt mee over de thuissituatie en zoekt naar oplossingen; biedt structuur in een situatie die onoverzichtelijk kan zijn; 
biedt een luisterend oor; 
geeft begeleiding bij ziektebeelden die zich voornamelijk lichamelijk uiten, maar waarbij psychische factoren een duidelijke rol spelen; is een deskundige die overleg kan voeren met uw behandelaar; is op de hoogte van richtlijnen omtrent levensbeëindiging.

Stoma