VOLLEDIG PAKKET THUIS

thuiskomen-in-de-zorg-payoff

Zorg bij u thuis van Internos


Met een zorgpakket van Internos Thuiszorg kunt u met de ondersteuning van ons gespecialiseerd zorgteam zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Fijn in uw eigen vertrouwde omgeving en op de manier die het beste bij uw wensen past.
Bij Internos heeft u de keuze uit een modulair pakket thuis (MPT) of een volledig pakket thuis (VPT).

Modulair pakket thuis (MPT)
Heeft u een indicatie voor 24-uurszorg met verblijf, maar woont u thuis? U kunt ervoor kiezen om niet alle professionele medische zorg en ondersteuning af te nemen, maar delen ervan (modules). We noemen dit een modulair pakket thuis (MPT). U kunt zorg in natura, dat wil zeggen zorg geleverd door bijvoorbeeld Internos, combineren met een persoonsgebonden budget (PGB), geld waarmee u zelf zorg inkoopt. Mocht uw situatie op een gegeven moment wijzigen, dan kunt u uw pakket aanpassen naar bijvoorbeeld een volledig pakket thuis (VPT).

Wat houdt de VPT 24-uurszorg bij Internos in?

 • Een deel van de zorg wordt verleend door de zorgmedewerker in combinatie met mantelzorg/netwerk;
 • Inzetten van technologie om de cliënt structuur te bieden;
 • Persoonsalarmering;
 • Eventueel inzetten van vrijwilligers;
 • Ergotherapie om de woonsituatie van de cliënt zorgproof te maken.

Wat kunt u verwachten?
Op basis van uw zorgprofiel kunt u samen met onze wijkverpleegkundige of mantelzorger bepalen welke zorg in natura u wilt ontvangen. De zorg kan bestaan uit:

 • Verzorging en verpleging;
 • Individuele begeleiding;
 • Hulp bij het huishouden, denk aan schoonmaken van uw woning;
 • Dagopvang/dagbesteding;
 • Maaltijden verstrekken of samen met u bereiden;
 • Vervoer/begeleiding naar behandeling.

Samen met u kijken we of het MPT u de juiste zorg biedt die bij u past. Het MPT is een afgeleide van het VPT met als groot verschil dat u hierbij zelf zorgt voor de maaltijden, de wasverzorging en er geen 24-uurszorg beschikbaar is. Voor elk onderdeel kunt u een andere zorgaanbieder kiezen. Voor het MPT betaalt u een eigen bijdrage. Het CAK berekent de eigen bijdrage en stuurt u een factuur. Meer informatie vindt u op de website van het CAK.

Het voordeel van een volledig pakket thuis (afgekort VPT)
Een VPT combineert het zelfstandig wonen met de complete dienstverlening van de verpleeghuiszorg. U krijgt dus de kwaliteit van de verpleeghuiszorg en ondersteuning, maar dan gewoon thuis in uw eigen woning. Natuurlijk zorgen wij ook voor het benodigde budget van de Wet Langdurige Zorg (WLZ). De Wet Langdurige Zorg regelt de zorg voor mensen die langdurig dagelijks (intensieve) zorg nodig hebben, thuis of in een instelling.

Zorg op maat
Met het volledig pakket thuis heeft u een zorgpakket dat helemaal bij u past. Het pakket kan bestaan uit:

 • Verzorging en verpleging, 24-uur dus ook ’s nachts;
 • Individuele begeleiding;
 • Hulp hij het huishouden, denk aan het schoonmaken van uw woning;
 • Dagopvang/dagbesteding;
 • Maaltijden verstrekken of samen met u bereiden;
 • Vervoer/begeleiding naar behandeling.

In overleg met u wordt de zorg persoonsgericht gemaakt zodat we het beschikbare budget inzetten zoals u wenst. Regelmatig wordt het pakket geëvalueerd met uw wijkverpleegkundige om te kijken of het pakket nog bij u past. Zo nodig wordt het pakket bijgesteld om u de zorg te bieden die bij u past .

Eén aanspreekpunt
Onze gespecialiseerde wijkverpleegkundige van Internos Thuiszorg is uw vaste aanspreekpunt. U kunt bij haar of hem met al uw vragen terecht. Er worden afspraken met u gemaakt over de gewenste zorg, maar ook bijvoorbeeld over de tijden waarop de zorgverleners langskomen, welke digitale ondersteuning ingezet en geadviseerd wordt.

Wat valt niet onder een VPT?
Omdat u zelfstandig woont blijft u wel verantwoordelijk voor uw eigen woonlasten zoals de huur, energiekosten, verzekeringen, telefoon, televisie etc. En daarnaast ook voor betaling van de medische en paramedische zorg zoals de huisarts, tandarts, geneesmiddelen en fysiotherapie via uw zorgverzekering.

Een Volledig Pakket Thuis aanvragen
De wijkverpleegkundige van Internos Thuiszorg die bij u als cliënt betrokken is, kan u helpen met het aanvragen van een indicatie vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Om een beroep te kunnen doen op de Wet Langdurige Zorg heeft u een indicatiebesluit van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig. Het CIZ behandelt uw aanvraag en geeft u de aangevraagde indicatie.

Wat kost een VPT?
U betaalt voor een VPT een lage eigen bijdrage die geïnd wordt via het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Deze eigen bijdrage is wel afhankelijk van uw inkomen en vermogen. Op de site www.cak.nl kunt zelf berekenen wat u als eigen bijdrage gaat betalen.

Heeft u vragen of wilt u het volledig pakket thuis aanvragen?
Neemt u dan contact op met zorglijn@internosthuiszorg.nl U kunt ook bellen met 078 – 648 38 38 en vragen naar het VPT-team. U wordt dan doorverbonden met een medewerker van dit team die uw vragen kan beantwoorden.

tevreden-client-krijgt-ondersteuning

Videos over VPTCONTACT DORDRECHT-DRECHTSTEDEN

078 – 648 38 38
info@internosthuiszorg.nl


internos-thuiszorg-medewerker-volledig-pakket-thuis

Copyright MOB Drechtsteden 2023. Alle rechten gereserveerd.