VOLLEDIG PAKKET THUIS

thuiskomen-in-de-zorg-payoff
Afgekort VPT

Zelfstandig wonen met zorg en ondersteuning


Met een Volledig Pakket Thuis kunt u met de ondersteuning van het gespecialiseerde zorgteam van Internos zo lang als mogelijk thuis blijven wonen. Fijn in uw eigen vertrouwde omgeving en op de manier die het beste bij uw wensen past.

Het voordeel van een volledig pakket thuis (afgekort VPT)
Een VPT combineert het zelfstandig wonen met de complete dienstverlening  van de verpleeghuiszorg. U krijgt dus de kwaliteit van de verpleeghuiszorg en -ondersteuning maar dan gewoon thuis in uw eigen woning.  Natuurlijk zorgen wij ook voor het benodigde budget van de Wet Langdurige Zorg.

Zorg op maat
Met het volledig pakket thuis heeft u een zorgpakket  dat helemaal bij u past. Het pakket kan bestaan uit:

  • Verzorging en verpleging, 24-uur dus ook ’s nachts;
  • Individuele begeleiding;
  • Hulp hij het huishouden, denk schoonmaken van uw woning;
  • Dagopvang/ dagbesteding;
  • Maaltijden verstrekken of samen met u bereiden;
  • Vervoer/begeleiding naar behandeling.

In overleg met u wordt de zorg persoonsgericht gemaakt zodat we het beschikbare budget zo inzetten als u wenst.

Regelmatig wordt het pakket geëvalueerd met uw wijkverpleegkundige om te kijken of het pakket nog bij u past. Zo nodig wordt het pakket bijgesteld om u de zorg te bieden die bij u past.

Eén aanspreekpunt
De gespecialiseerde wijkverpleegkundige van Internos Thuiszorg is uw vaste aanspreekpunt. U kunt bij haar met al uw vragen terecht.  Er worden dus afspraken met u gemaakt over de gewenste zorg maar ook bijvoorbeeld over de tijden waarop de zorgverleners langskomen en welke digitale ondersteuning ingezet geadviseerd wordt.

Wat valt niet onder een VPT?
Omdat u zelfstandig woont blijft u wel verantwoordelijk voor uw eigen woonlasten zoals de huur, energiekosten, verzekeringen, telefoon, televisie etc.

En daarnaast ook voor betaling van de medische en paramedische zoals de huisarts, tandarts, geneesmiddelen en fysiotherapie via uw zorgverzekering.

Een Volledig Pakket Thuis aanvragen
De wijkverpleegkundige van Internos Thuiszorg die bij de u als cliënt betrokken is kan u helpen met het aanvragen van een indicatie vanuit de wet langdurige zorg (WLZ ).

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) behandelt uw aanvraag en geeft u de aangevraagde indicatie.

Wat kost een VPT?
U betaalt voor een VPT een lage eigen bijdrage die geïnd wordt via het Centraal Administratie kantoor (CAK). Deze eigen bijdrage is wel afhankelijk van uw inkomen en vermogen. Op de site www.cak.nl kunt zelf berekenen wat u als eigen bijdrage gaat betalen.

tevreden-client-krijgt-ondersteuning

CONTACT DORDRECHT-DRECHTSTEDEN

078 – 648 38 38
info@internosthuiszorg.nl


internos-thuiszorg-medewerker-volledig-pakket-thuis

Copyright MOB Drechtsteden 2020. Alle rechten gereserveerd.