KLACHTENPROCEDURE

WIJ HELPEN U GRAAG VERDER


Natuurlijk doen wij er alles aan om de hulp- en zorgverlening professioneel en deskundig uit te voeren. Desondanks kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de zorgverlening of bejegening. Om u zo goed mogelijk in staat te stellen dit kenbaar te maken heeft Internos een klachtenprocedure.

Stap 1

Bespreek de klacht eerst met de medewerker van Internos; komt u er samen niet uit, neem dan contact op met de zorgcoördinator van uw wijk.

Stap 2

Wordt de klacht niet naar tevredenheid opgelost, dien dan schriftelijk de klacht in bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Internos. Dit kan per mail: klachten@internosthuiszorg.nl, u kunt uw klacht ook per brief sturen aan: Internos Thuiszorg, t.a.v. De klachtenfunctionaris, Beverwijckstraat 37, 3311 GB Dordrecht. Of via het onderstaande formulier.

Stap 3

De klachtenfunctionaris neemt na ontvangst van de klacht contact op met de klager, brengt de verantwoordelijke personen op de hoogte en bevestigd de gemaakte afspraken en afhandeling van de klacht schriftelijk aan de klager.

Stap 4

Indien de klacht naar het oordeel van de klager niet afdoende is opgelost, wordt deze gewezen op de mogelijkheid om de directie te vragen de (afhandeling) van de klacht opnieuw te beoordelen.

Download onze klachtenreglement:
Klachtenreglement (669 downloads )


Het is mogelijk dat u niet tevreden bent met de afhandeling van de klacht door Internos. U kunt dan een klacht indienen bij een externe geschillencommissie.

Contactgegevens geschillencommissie:

De Stichting Zorggeschil
Postbus 1021
7940 KA Meppel
info@zorggeschil.nl
www.zorggeschil.nl


Geen velden gevonden.

GEEF UW MENING OVER ONZE ZORG

Wij leren van uw ervaring en kunnen de zorg beter afstemmen op uw wensen. Hoe waardeert u het wonen, de zorg en de omgang met u of uw naaste? Op ZorgKaartNederland kunt u uw mening geven over onze zorg. Daarmee helpt u anderen bij het maken van een keuze op het gebied van zorgverlening en u draagt bij aan de verbetering van de zorg. Geef uw mening op www.zorgkaartnederland.nl

Copyright MOB Drechtsteden 2023. Alle rechten gereserveerd.