MANYME

STEUN VOOR MENSEN MET DEMENTIE


MOB is coördinator van het internationale project Many-Me. Many-Me is: “een “sociaal interactief zorg systeem met steun voor het welbevinden van mensen met dementie”. Een Europees project in het kader van het zgn. AAL (Active and Assisted Living) Programma. Many-Me valt onder de 2016 call “Living well with dementia”. Naast MOB uit Nederland, doen er ook technische partners mee uit Roemenië, Zwitserland en Cyprus. Bovendien zijn er 4 eindgebruikersorganisaties bij betrokken die samen met hun oudere cliënten de Many-Me oplossing uit proberen. Naast MOB, zijn dat organisaties uit Zwitserland, Oostenrijk en Cyprus.

Doel
Het Many-Me project heeft als doel het welzijn van vroeg dementerende mensen te verbeteren. Dit gebeurt door de versterking van het netwerk (Many) rondom de cliënt (Me). Het systeem werkt met verschillende samenhangende apps die gebruikt kunnen worden door de cliënt, maar vooral ook door de informele en formele zorgverleners. Many-Me helpt bij voorlichting over dementie, het plannen van de dagelijkse activiteiten en het bewaken van mogelijk dwaalgedrag van personen die in de war zijn.

Planning 2019
MOB coördineert het project en test de apps uit binnen haar organisatie. We hebben zojuist een tweede testronde achter de rug en heel wat collega’s hebben daaraan mee gedaan.

We gaan na de zomervakantie van start met een derde testronde en hiervoor zoeken we in totaal 30 cliënten met toenemende vergeetachtigheid. Heb je als MOB-medewerker zulke cliënten, neem dan contact op.

Doe mee met het project: we hebben mensen nodig voor tests
Graag contact opnemen met onze projectcordinator binnen MOB, Harun Isiktas. Hij is te bereiken via h.isiktas@mob.nu. Stuur jouw volledige naam, email en telefoonnummer.


Gallery


Copyright MOB Drechtsteden 2023. Alle rechten gereserveerd.