MANYME

STEUN VOOR KWETSBARE MENSEN


MOB was coördinator van het internationale project Many-Me. Many-Me een sociaal interactief zorg systeem met steun voor het welbevinden van mensen met dementie. Een Europees project in het kader van het AAL (Active and Assisted Living) Programma.Many-Me viel onder de 2016 call “Living well with dementia”. Naast MOB, deden er ook technische partners mee uit Roemenië, Zwitserland en Cyprus. Bovendien waren er vier eindgebruikersorganisaties bij betrokken die samen met hun oudere cliënten de Many-Me oplossing uitprobeerden. Naast MOB, waren dat organisaties uit Zwitserland, Oostenrijk en Cyprus.

Doel
Het Many-Me project had als doel het welzijn van vroeg dementerende mensen te verbeteren. Dit gebeurt door de versterking van het netwerk (Many) rondom de cliënt (Me). Het systeem werkt met verschillende samenhangende apps die gebruikt kunnen worden door de cliënt, maar vooral ook door de informele en formele zorgverleners. Many-Me helpt bij voorlichting over dementie, het plannen van de dagelijkse activiteiten en het bewaken van mogelijk dwaalgedrag van personen die in de war zijn.

Afronding in 2020
MOB coördineerde het project en testte de apps binnen haar organisatie. In februari 2020 vond er een laatste bijeenkomst plaats in Rotterdam.

Vervolg
De ideeën en technieken van het Many-Me project krijgen een vervolg in een nieuw AAL-project waar MOB bij betrokken is, namelijk: Easierphone. Dit project is gestart in april 2021. Easierphone ontwikkelt een vereenvoudigd Homescreen op de smartphone voor de oudere gebruiker met alleen de meest gebruikte apps en een alarmknop. Meer informatie is te vinden op deze website van het project.

Meer informatie: Neli Soares, n.soares@internosthuiszorg.nl

Gallery


Video’s


Copyright MOB Drechtsteden 2023. Alle rechten gereserveerd.