Ouderenmishandeling stoppen we samen

Ouderenmishandeling is een groot probleem. In Zuid-Holland Zuid krijgt 1 op de 20 ouderen te maken met huiselijk geweld. Om ouderenmishandeling te voorkomen en terug te dringen is het nodig dat regionale partijen meer met elkaar samenwerken op het gebied van signalering en hulpverlening.

Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid heeft in samenwerking met Stichting Drechtzorg de werkgroep ‘Veilig Oud in Zuid-Holland Zuid’ opgericht. Deze werkgroep inventariseert momenteel welke partijen in regio Drechtsteden en Alblasserwaard belangrijke schakels kunnen zijn. Dat zijn bijvoorbeeld de huisartsen, sociale wijkteams, gemeenten, politie, zorginstellingen, welzijnsorganisaties, maar ook bewindvoerders, woningcoöperaties, notarissen en banken. Samen vangen zij signalen op en samen kunnen zij zorgen dat mensen veilig oud kunnen worden.

De komende weken worden zo veel mogelijk partijen benaderd om deel te nemen aan deze samenwerking en worden zij bevraagd over hun ervaringen met ouderenmishandeling en de wijze waarop ze hieraan deel willen nemen.

Wilt u meer weten, of wilt u dat uw organisatie zich aansluit bij deze samenwerking? Neem dan contact op met Eline Kortman van Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid, e.kortman@veiligtuiszhz.nl, of bel 0800-2000. Want ouderenmishandeling stoppen we samen.Copyright MOB Drechtsteden 2023. Alle rechten gereserveerd.