“Internos Thuiszorg biedt persoonsgerichte zorg”

14 december 2020
Internos-Thuiszorg-biedt-persoonsgerichte-zorg-1200x798.jpg

Foto: zorgcoördinator Jolanda Hoogendoorn “we bieden het hele palet”

De van origine Dordtse zorgorganisatie Internos is in deze regio uitgegroeid tot een van de grotere partijen met een volledig pakket voor zorg aan huis. Ook werken zij veel samen met partijen die zorg aanbieden, om op deze manier elkaar te versterken en een helpende hand te bieden. “We staan voor het hele plaatje met een persoonsgerichte aanpak” zegt zorgcoördinator Jolanda Hoogendoorn.

Internos is al 25 jaar ook in Ridderkerk een zorgaanbieder. “Voor ons maakt de religieuze en/of culturele achtergrond niet uit. Wij leveren al jaren goede zorg aan cliënten uit Ridderkerk en de omgeving daarvan. We maken onze zorgplannen naar de wensen en behoeften van de individuele cliënt” licht de coördinator van Internos toe.

In de beginjaren had Internos in Ridderkerk ook een gezicht met een eigen kantoor aan de Kerksingel. Later was dat bij het wijkcentrum in West. “Nu houden we onze spreekuren in het GOED aan de Jan Luykenstraat. In samenwerking met de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk (BAR-Verband) zijn we gesprekspartner voor bijvoorbeeld de stappen die gezet moeten worden naar een dementievriendelijke gemeente” vertelt Hoogendoorn.

Voor een intake hoeft men niet perse naar het kantoor GOED te komen. Zodra uw huisarts een aanvraag heeft verzonden naar Internos, dan nemen de zorgcoördinator en wijkverpleegkundige de zorgvraag in behandeling. Vast uitgangspunt is dat na een aanvraag een wijkverpleegkundige persoonlijk aan huis komt. Daarbij werkt Internos met zoveel mogelijk vaste en daarmee snel vertrouwde gezichten. “ Vanaf januari 2021 hebben we in al onze gemeenten waar wij zorg bieden vaste verpleegkundigen. Bij zo’n huisbezoek krijgen zij direct een goed beeld van hoe de thuissituatie is. Wanneer dat nodig blijkt kan er ook ingezet worden op bredere zorg” benadrukt Diana Verhaeghe die als wijkverpleegkundige in Ridderkerk werkzaam is. Zij maakt regelmatig complexe situaties mee: “Het gaat doorgaans goed als mensen nog redelijk zelfredzaam zijn of kunnen terugvallen op mantelzorg. Maar we krijgen ook te maken met zorgmijders, waarvan we eerst het vertrouwen moeten winnen om hoognodige hulp te kunnen bieden. Ook mensen die niet goed de weg weten in zorgland blijven vaak te lang van goede zorg verstoken.”
Internos kan haar cliënten met op maat gemaakte pakketten helpen. De organisatie biedt het volledige palet aan zorg, huishoudelijke, persoonlijke zorg en verpleging, gespecialiseerde zorg (o.a. voor wondzorg, longaandoeningen, stoma en palliatieve zorg) en thuisbegeleiding voor mensen met psychiatrische en/of psychosociale problemen. “Om maar aan te geven dat we veel meer doen dan alleen maar helpen met wassen en aankleden” onderstrepen Jolanda en Diana.
Met een “Volledig Pakket Thuis” worden zorgbehoevenden in staat gesteld om zolang mogelijk thuis te blijven wonen met alle professionele hulp die nodig is: “Dat kan op basis van de Wet Langdurige Zorg (WLZ), maar dat kan alleen als men daar een indicatie voor heeft.

Wij kunnen u ondersteunen in alle zorgaanvragen en een helpende hand bieden in dit proces.”
Voor meer informatie: internosthuiszorg.nl of stuur een e-mail naar info@internosthuiszorg.nl Ook kunt u bellen naar 078-648 38 38.

 

Copyright MOB Drechtsteden 2023. Alle rechten gereserveerd.