In gesprek met Serge Willemstein

3 augustus 2021
mob-foto-serge-willemstein-1200x800.jpg

Het mooiste is om te zien hoe personen zich ontwikkelen
”Sinds 2019 werkt MOB/Internos Thuiszorg samen met Transparant Training en Projecten (Trainingen met subsidie | Transparant Training & Projecten) voor het organiseren van trainingen binnen de organisatie. De oprichter van TTP, Serge Willemstein, vertelt vanaf de locatie waar zijn bedrijf is gevestigd in Heerjansdam over de trainingen die gegeven worden. “De locatie is perfect om helemaal los te komen van de dagelijkse werkzaamheden. Het is een rustige, groene en landelijke omgeving vlakbij de oude Maas. Je kunt hier inspannend en ontspannend bezig zijn om te werken aan het doel waarvoor je bij ons een cursus volgt. Uiteraard worden er ook cursussen geven op de werkvloer, maar hier waan je je in het buitenland. Dat is ook het adres waar wij gevestigd zijn Het Buitenland 1. De groep cursisten kan kiezen waar zij de cursus willen volgen.”

De start
“Vanuit inspiratie en vernieuwing heb ik mijn bedrijf opgezet. Met onder andere mijn zorgachtergrond en als docent Nederlands, heb ik mijn kennis en ervaring gebruikt om trainingen te bedenken. Twee jaar geleden zijn we bij MOB op de Graaf Florisstraat begonnen om trainingen voor leidinggevenden te organiseren. Vragen als wie ben je, hoe wil je zijn, heb je zicht op je financiën en hoe houd je je personeel gemotiveerd. In de vorm van casuïstiek gaan de deelnemers met bepaalde onderwerpen aan de slag. Via een gezamenlijk plan werken we aan en kijken we naar de sterkte en zwakte analyse. Om vervolgens te kijken hoe je dat wilt bereiken. De leidinggevenden en de directie waren zeer tevreden over de gegeven trainingen in Rotterdam, daardoor zijn wij ook trainingen in Dordrecht gaan geven.”

De trainingen
“Samen met HR en de  teamcoördinatoren kijken we waar de trainingsbehoefte ligt. De praktische cultuur van MOB/Internos spreekt aan, hierdoor kunnen mensen ook groeien. Op deze manier kunnen we maatwerk leveren. De coördinator geeft aan waar behoefte aan is, zo ontstaat er geen mismatch en kunnen we effectiever en doelgericht te werk gaan. We geven diverse trainingen op het gebied van bijvoorbeeld ongewenst gedrag, agressie trainingen, persoonlijke ontwikkeling, stress, weerstand en ziektebeelden herkennen.”

Interactief
“De trainingen zijn interactief. Dus niet alleen luisteren naar wat de trainer vertelt, maar vooral zelf aan de slag gaan. Wij hebben trainers in dienst die vanuit ervaring hun specifieke kennis naar de cursisten uitstralen. De trainingen zijn zodanig opgesteld dat ze aansluiten op de dagelijkse praktijk. We willen de cursisten stimuleren en motiveren, zodat reeds bestaande kennis verweven is met de cursus. Zo wordt het praktisch en staat het heel dichtbij de cursist.”

Thema’s
“We hebben ook thema’s zoals seksuele intimidatie en agressie, communicatie binnen teams, personeelsontwikkeling. Breed geformuleerd is dat het vergroten van sociale, communicatie- en taalvaardigheden. Door een goede afstemming met MOB/Internos maken we unieke maatwerk trajecten. Wanneer er fricties in een team zijn en het niet zo lekker loopt, dan kunnen we meedenken om een op maat gemaakte training te geven.  We brengen de problemen in beeld waar de cursisten tegenaan lopen. Hierbij willen we teambuilding creëren waardoor men tevreden en gedreven is om te kijken hoe het beter kan.”

Terugkombijeenkomsten
“Inmiddels hebben we  goed zicht op wat er speelt binnen de organisatie. Bij de terugkombijeenkomsten vragen we aan de coördinatoren hoe zij  het geleerde hebben toegepast en welke uitwerking dat heeft gehad. Hoe staan zij er nu zelf in en tot welke inzichten zijn zij gekomen. Vaak krijgen we mooie antwoorden. Het is dan fijn om te zien hoe het weer samenkomt en daar waar mogelijk oplossingen aan te bieden.”

Na de cursus
De cursisten hebben de training gehad en zijn terug in het leven van alle dag, de energie ebt weg. En dan?
“Uitgangspunt en focus is dat cursisten handvatten krijgen om pro-actief door te zetten en door te ontwikkelen. We zijn erop uit dat mensen zelfstandig en professioneel op eigen benen staan. De kern van onze trainingen en coaching is dat de interventie dus tijdelijk is. Het mooiste is om te zien hoe personen zich ontwikkelen. We hebben wel wat “hulplijntjes”.  Zo kunnen ze mij altijd e-mailen of bellen als ze ergens tegenaan lopen. Het kan ze net die zet in de rug geven om het beste uit hunzelf te halen. We adviseren ook altijd dat cursisten mensen in de nabije  omgeving opzoeken die ze kunnen stimuleren. We hebben de KIART-methode ontwikkelt die als geheugensteun kan dienen, zodat het niet allemaal in een keer wegzakt.
KIART staat voor Keuzes maken, Initiatief nemen, Acties (in gang zetten), Resultaat (wat heeft het opgeleverd/hoe voel ik mij, Transparant (ben je eerlijk naar jezelf gebleven).

Op deze manier kan hetgeen de cursisten geleerd hebben, een bijdrage vormen tot een betere bewustwording. Een mooi voorbeeld van ontwikkeling gaat over een medewerker die binnen de organisatie carrière maakt. Daar komen best wel onzekerheden bij, waardoor twijfel de overhand kan nemen. Door een korte interventie ziet deze dame het nu helemaal zitten en ben ik ervan overtuigd dat ze MOB/Internos een nieuwe impuls gaat geven.”


Op 24 juni 2021 hebben Serge Willemstein en Jacco Lamper (directeur) afgesproken dat de huidige werkwijze wordt geformaliseerd. Het is bedoeld om nog sneller te kunnen schakelen op de ontwikkelingen bij de overheid.

‘Het is het uitspreken van de onderlinge waardering. Ik ben ervan overtuigd dat we daardoor nog beter voorbereid zijn op de ontwikkelingen en de medewerkers nog beter kunnen toerusten voor hun taken.’

Copyright MOB Drechtsteden 2023. Alle rechten gereserveerd.