Internos

NIEUWS


25 oktober 2022 Update

Met dit bericht willen wij u op de hoogte stellen dat er een kwetsbaarheid in het systeem van Caren (Nedap) is geweest en dat er documenten ongeautoriseerd zijn gedownload die via Carenzorgt.nl door de organisatie zijn aangeboden. 

MOB en Internos zijn in de ochtend van 25 oktober hiervan op de hoogte gesteld door Nedap. Nedap heeft tevens gemeld dat de kwetsbaarheid in het systeem direct is opgelost. Verder is uit onderzoek gebleken dat er vooralsnog geen aanwijzingen zijn dat de documenten zijn verspreid. Wij wachten verdere berichtgeving af. Als bestuurders van MOB en Internos betreuren wij ten zeerste dat dit incident heeft kunnen plaatsvinden in het systeem van Nedap. 

Bent u een cliënt waarvan document ongeautoriseerd zijn gedownload dan ontvangt u een persoonlijke brief hierover. Mocht u vragen hebben dan kunt u uiteraard contact opnemen met MOB en Internos. 

Met vriendelijke groet, 

Jacco & Ismail


afbeelding-hitteplan-1200x846.png

9 augustus 2022 Update

Bij een grote kans op aanhoudend warm weer geeft het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut) samen met het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) een waarschuwing af (Hitteplan) aan de zorgsector, zodat er op tijd maatregelen genomen kunnen worden.

Hierop kunnen wij passende maatregelen nemen om mensen goed te verzorgen tijdens de hitteperiode en negatieve gezondheidseffecten zowel voor de cliënt als voor de medewerker te beperken.

Wat houdt het hitteplan in?

  • Er kan een ander dienstrooster wordt toegepast
  • De mogelijkheid geboden worden om vaker korte pauzes te nemen
  • Er wordt niet gedoucht bij extreme hitte.
  • Noodzakelijk zorg moet worden blijven uitgevoerd.

De HO-medewerker heeft uitgestelde taken bijvoorbeeld: strijken, ramen zemen, badkamer- en wc-tegels soppen, deuren afnemen, keukenkastjes uitruimen en schoonmaken.
Wat wel moet blijven doorgaan: wassen, afwassen, wc schoonmaken, gefaseerd stofzuigen en dweilen.

Mocht u hier vragen over hebben, kunt u contact opennemen met de leidinggevende van uw medewerker.

 


BBrain-dementieklok-kalenderklok-internos.jpg

17 januari 2022 Update

Gratis proberen voor cliënten

De dementieklok/kalenderklok is een slimme klok die dementerende ouderen en senioren ondersteunt in het dagelijks leven. Op deze manier kan het ouderen en dementerenden structuur en overzicht bieden. Daarnaast draagt het ook bij aan het verminderen van eenzaamheid.

De BBrain klok heeft de volgende functies:
• Spreekt de tijd, berichten en agendapunten uit;
• Alle afspraken in een overzichtelijk scherm;
• Mogelijkheid om afspraken te plannen zoals een huisarts afspraak en etenstijd etc.;
• Ontvangen van foto’s van familie en vrienden;
• Mogelijkheid om te beeldbellen;
• Beschikbaar in de talen: Nederlands, Turks, Engels en Frans.

Er zijn twee type klokken. Een passieve klok voor dementerende ouderen. Deze klok is volledig gericht op rust en structuur waarbij de klok en tekst extra groot zijn én de cliënt alleen gebeld kan worden. De interactieve klok die verschillende mogelijkheden heeft voor ouderen die meer prikkels kunnen verwerken zoals het ontvangen van berichten, reminders en beeldbellen met elkaar.

Het kan allemaal op afstand bediend worden. Op deze manier brengt het ouderen dichterbij hun (klein)kinderen. De zorgmedewerkers en familie kunnen er altijd voor ze zijn mocht het fysiek niet mogelijk zijn.

We zijn een gestart met het aanbieden van de BBrain dementieklok/kalenderklok aan cliënten. Wij hebben in totaal 50 BBrain klokken die cliënten gratis mogen lenen voor 1 jaar.

Ken je een cliënt die hier gebruik van zou willen maken en/of wil je meer informatie?
Neem contact op met de EVV-er, maatschappelijk werker of thuisbegeleider.12 november 2021 Update


EASIERPHONE

ZELFSTANDIG EEN TELEFOON BEDIENEN


We zijn van start gegaan om Easierphone in gebruik te nemen. Onze eerste testpersoon heeft de Easierphone testtelefoon overhandigd gekregen. In het filmpje kun je zien hoe er uitleg wordt gegeven over de apps van Easierphone. De eerste pilot/testperiode duurt twee maanden. Het is de bedoeling dat de app uiteindelijk door iedereen, die daar behoefte aan heeft, gebruikt kan worden. Voordat het zover is gaan we eerst kijken of de app goed werkt en wat eraan verbeterd kan worden. Voor de volgende testperiode hebben we ook testpersonen (cliënten van Internos) nodig met een Android telefoon. Mocht je interesse hebben neem dan contact op met Neli Soares n.soares@internosthuiszorg.nl

De partners zijn:ismail.jpg

27 augustus 2020 Update

Mindful werkplezier en thuiskomen, dat zijn de drie pijlers uit het werkplan van cultuurbewuste zorgorganisatie MOB. Ismail Meral, bestuurder van deze zorgorganisatie moest wel wennen aan de term ‘mindful’ maar hij staat er helemaal achter. ‘Bij mindful denken veel mensen meteen aan yoga en wierook, maar mindful gaat vooral om oprechte aandacht voor medewerkers, om gericht bezig zijn. Dat is mooi en dat is wat we nastreven als organisatie: de mensen geven wat zij nodig hebben. En dat geldt zeker ook voor medewerkers. Sterker nog, wij geloven in de uitspraak van de Britse zakenman Richard Branson: “Clients do not come first. Employees come first. If you take care of your employees, they will take care of the clients.” Dat is vernieuwend. Op deze manier probeert hij personeel te werven en te houden. Het personeelstekort is groot. Door medewerkers een werkomgeving te bieden waar werkplezier voorop staat en waar mensen dan ook graag werken hoopt Ismaïl makkelijk personeel te vinden en te behouden. ‘We hebben een financieel spreekuur voor medewerkers, want zij hebben vaak kopzorgen om hun financiële situatie. Wij helpen hen daarmee en dat voorkomt uitval en vergoot het werkplezier, omdat ze merken dat wij met hen meedenken en meeleven. Ook kijken we naar hun ontwikkeling. Huishoudelijk medewerkers die ambitie hebben ondersteunen we als zij door willen groeien naar bijvoorbeeld een functie als verzorgende.’ Sinds kort is een chief of happiness aangesteld die zich inzet voor de mindfulness en  het werkplezier van de medewerkers.

Thuiskomen
De derde pijler uit het plan is ‘thuiskomen’. Dat geldt voor werknemers, cliënten en bewoners. Ismaïl richt de kantoren in als hubs. Werknemers kunnen er werken met hun laptop en printen, maar verder is het vooral bedoeld als informele ontmoetingsplek. In Rotterdam Noord is de eerste hub al gereed. Banken, een gezellige tuin, een keuken met een goed koffieapparaat en lekkere theesoorten. Het lijkt niet op een klassiek kantoor maar meer op een huiskamer met wat werkplekken. ‘Dit past helemaal in de digitalisering van de maatschappij. Bovendien ben ik ervan overtuigd dat de omgeving je gedrag kan beïnvloeden. Dus als deze hub onze medewerkers een thuisgevoel geeft,  dan heeft dat effect op hun werkplezier.’  Om de pijlers goed te laten landen bij de medewerkers heeft hij een kaartspel ontwikkeld, waarmee medewerkers meer gevoel krijgen bij de doelstellingen van MOB. ‘Op de kaartjes staan vragen zoals: ‘Als jij 1 dag aan het roer stond van de organisatie, wat zou je dan anders doen? ’En: ‘ Wat is het meest waardevolle dat jij meekrijgt van je leidinggevende?’ Zo hoopt MOB het bewustzijn van medewerkers te vergroten, draagvlak te creëren en in beweging te krijgen.

Naar een community
Het uiteindelijke doel van  MOB is om tot een community te komen. ‘Dat we met elkaar een community vormen: professionals, vrijwilligers, ouderen en hun naasten. Dat we zichtbaar zijn en met hetzelfde doel bezig zijn.’ Hij benadrukt dat een organisatie natuurlijk aan alle wet- en regelgeving moet voldoen. Maar dat er los van de beperkingen die dat met zich meebrengt, mensen zoveel mogelijk in vrijheid kunnen werken om aan de behoeften van ouderen te kunnen voldoen. De beloning is uiteindelijk groei. ‘De gemeente, de zorgverzekeraar en andere partners nemen je als zorgorganisatie serieuzer als je volume hebt, is mijn ervaring. Dan ben je eerder een gesprekspartner.’ Ismail is 15 jaar geleden begonnen met MOB met als doel de ouderenzorg te verbeteren. ‘We kregen groei als cadeau terug.’ Inmiddels heeft MOB 17 locaties, om en nabij 2500 cliënten en meer dan 600 medewerkers verdeelt over de gebieden Rotterdam-Rijnmond, Amsterdam-Amstelland en Drechtsteden. ’We willen zeker groeien, maar toch willen we niet te groot worden. Logge organisaties blokkeren vernieuwing. Daarom ben ik ook geen voorstander van overname door grotere organisaties.’

Loslaten, lef en vertrouwen
Mijn opa had weerstand tegen technologische ontwikkelingen. We hebben hem naar de arts moeten dwingen toen zijn gezichtsvermogen achteruit ging. Met veel moeite konden we hem overtuigen om zich te laten opereren aan staar. Na de operatie was hij dolblij, omdat hij weer helder kon zien. Ismail geeft dit voorbeeld om te laten zien dat je soms oude patronen moet loslaten en lef en vertrouwen moet hebben in nieuwe ontwikkelingen. ‘Ik denk graag in kansen. Zo zie ik ook dat de coronaperiode nieuwe mogelijkheden biedt zoals een extra stimulans tot digitalisering.’ Met woningcorporatie Woonbron is hij bezig met een pand in Delfshaven. Daar moet de leefbaarheid flink omhoog zodat bewoners met verschillende zorgbehoeften samen gaan wonen. Dat ziet hij als een enorme kans. ‘MOB kan dagbesteding regelen, potentiële huurders aandragen en vrijwilligers leveren. Ik steek graag mijn nek uit en geloof in het principe: delen is vermenigvuldigen. Zo heb ik voor het pand Boekerode samengewerkt met twee kerkelijke instellingen, waardoor onze plannen uitgevoerd konden worden. Dat was in mijn eentje nooit gelukt.’

Mens centraal
MOB bereikt veel ouderen met een migratieachtergrond. ‘Dat komt omdat wij cultuur niet centraal stellen maar de mens én persoonsgerichte zorg leveren.’ Volgens Ismail moet een zorgorganisatie herkenbaar, flexibel, toegankelijk en laagdrempelig zijn. Kennis, houding, vaardigheden en communicatie zijn competenties die zorgmedewerkers moeten hebben om die persoonsgerichte zorg te leveren. Een medewerker die zich verdiept heeft in de leefwereld van de oudere, de cultuur begrijpt maar vooral open en onbevooroordeeld is, wekt vertrouwen bij ouderen, ook die met een migratie-achtergond. MOB wil in 2023 tien nieuwe woonzorgcentra realiseren. Op dit moment zijn de Boomgaard, voor Chinese ouderen Boekenrode waar ouderen met allerlei achtergronden en met een laag inkomen wonen al geopend. In het najaar opent  Beyt Essalam, Huis van Vrede, voor Islamitische ouderen en het jaar daarna Bienvenidos voor Kaapverdische en Surinaams-Creoolse ouderen. Hij merkt dat de vraag enorm groot is. Hij raadt andere zorgorganisaties aan om geen interculturalisatie projecten te beginnen die na zoveel maanden weer stoppen. ‘Want iemand zijn culturele achtergrond stopt ook niet. Doe wat telt, durf te vernieuwen.’ Verder vindt hij het belangrijk dat mensen elkaar ontmoeten. ‘Onbekend maakt onbemind. Als mensen meer met elkaar delen, dan zien we dat er meer overeenkomsten zijn dan verschillen.’

Bron: Zorgsaamwonen

Lees meer over MOB

Lees meer over Beyt Essalam23 juni 2020 Update

Vanaf woensdag 24 juni kunt u weer met uw vragen terecht op het spreekuur van de locatie Koloriet. U hoeft geen afspraak te maken. Van 09.00 tot 11.00 uur bent u van harte welkom. U kunt plaatsnemen in de wachtruimte, waar de stoelen op anderhalve meter van elkaar verwijderd staan. Adres: Jacob Marisstraat 70 in Dordrecht.

Plaats: De Koloriet
Dag: woensdagen
Tijdstip: 09.00 – 11.00 uur.
Locatie: Jacob Marisstraat 70, 3314 TK Dordrecht

Meer informatie?

Contactpersoon: Eda Akbulut
Telefoon: 06 36 17 12 39 / 078-648 38 38
E-mail: info@internosthuiszorg.nl


Copyright MOB Drechtsteden 2023. Alle rechten gereserveerd.